Õppe- ja infomaterjalid

Käesolevale lehele on koondatud Tartu Keskkonnahariduskeskuse poolt koostatud või tõlgitud õppematerjalid ja infovoldikud, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks nii õppetöös kui ka igapäevaelus. Õppematerjale leiab teemadel: taime- ja loomariik, erinevad elukooslused ja -keskkonnad, pinnamood ja geoloogia, samuti keskkonnasõbralik eluviis ja jäätmete sorteerimine. Kõige lõpust leiab meie huvikooli ja koostööprojektide uuemad kogumikud.  Palume kõiki materjale kasutada mitteärilistel eesmärkidel.

Taimed, loomad, seened

 

Elukooslused 

 

Kestliku arengu haridus

 

Keskkond

 

Veekogud

 

Pinnamood

 

Geoloogia

 

Keskkonnasäästlik eluviis

 

Jäätmed

 

Tartu loodusmaja koostööprojektide ja huvikooli konverentside kogumikud

 

Venekeelsed õppematerjalid

 

Ingliskeelsed õppematerjalid