Õppe- ja infomaterjalid

Käesolevale lehele on koondatud Tartu Keskkonnahariduskeskuse poolt koostatud või tõlgitud õppematerjalid ja infovoldikud, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks nii õppetöös kui ka igapäevaelus. Õppematerjale leiab teemadel: taime- ja loomariik, erinevad elukooslused ja -keskkonnad, pinnamood ja geoloogia, samuti keskkonnasõbralik eluviis ja jäätmete sorteerimine. Kõige lõpust leiab meie huvikooli ja koostööprojektide uuemad kogumikud.  Palume kõiki materjale kasutada mitteärilistel eesmärkidel.

 

Elukooslused 

 

Kestliku arengu hariduse täiendkoolituste materjalid

 

Keskkond

 

Veekogud

 

Pinnamood

 

Geoloogia

 

Keskkonnasäästlik eluviis

 

Jäätmed

 

Venekeelsed õppematerjalid

 

Ingliskeelsed õppematerjalid

 

Tartu loodusmaja koostööprojektide ja huvikooli konverentside kogumikud

 


Taimed, loomad, seened

Nahkhiirte varjekasti ehitamise õpetus (2020)

Määramisleht “Märka loodust! Valik Tartu liblikaid” A3  suuruses ja A4 suuruses (2013)

Määramisleht “Märka loodust! Valik Tartu puid ja taimi” A3 suuruses ja A4 suuruses (2013)

Määramisleht “Märka loodust! Valik Emajõe taimi” A3 suuruses ja A4 suuruses (2013)

Programm “Linnud linnas” kirjeldus ja tegevused 5.-9.klassile ja programmi tööleht (2007)

Tööleht ja juhend “Talilindude vaatlus”

Töölehed ja juhised “Kesktalvine veelindude loendus” ja “Haudelinnustiku punktloendus” (BSP – Läänemere Projekti võrgustik)

Tööleht “Fenoloogilised vaatlused Läänemere riikides” – taimed, linnud, putukad (BSP – Läänemere Projekti võrgustik)

Määramisleht “Samblikud ja õhusaaste”

Seenenäituse infoplakatid (2014):

Hariv seltskonnamäng Seene Alias – kaardid ja reeglid printimiseks (2019)

Aktiivõppematerjal II “Teod ja karbid õpetavad” ja slaidiesitlus “Teod ja karbid Eesti looduses” (2011)

Infovoldik “Võõrliik – Lusitaania teetigu”

 

Elukooslused

Programm “Aed linnas” kirjeldus ja tegevused 4.-7.klassile ja programmi tööleht (2007)

Programm “Emajõe lamm Jänese matkarajal” kirjeldus ja töölehed 5.-9.klassile (2007)

Programm “Ihaste lamminiit” kirjeldus ja töölehed 5.-9.klassile (2007)

Programm “Lammimets Alam-Pedjal” kirjeldus ja töölehed 5.-9.klassile (2007)

Programm “Park” kirjeldus ja tegevused 4.-6.klassile ja programmi tööleht (2007)

Tartu linna roheline mapp – infolehed ja tööjuhendid Tartu linnalooduse vaatlemiseks (2005)

Maarja küla õpperajale ja küla ümbrusesse loodud programmid:

Kestliku arengu hariduse täiendkoolituste materjalid

Keskkond

Tööleht õpetajale “Aktiivsusi ja pestitsiidid” ja tööleht õpilasele

Tööleht õpetajale “CO2 ja globaalne soojenemine” ja tööleht õpilasele

Tööleht õpetajale “Fotosünteesi intensiivsus ja kaugus algusallikast” ja tööleht õpilasele

Tööleht õpetajale “Jõgede reostus” ja tööleht õpilasele

Tööleht õpetajale “Lumereostus” ja tööleht_õpilasele

Tööleht õpetajale “Mulla PH” ja tööleht õpilasele

Tööleht õpetajale “Õlireostus” ja tööleht õpilasele

Tööleht “Õhu kvaliteet” (BSP – Läänemere Projekti võrgustik)

 

Veekogud

Aktiivõppe abimaterjal III “Praktilisi töid Läänemere teemadel” (2011)

“Vesi – Säästva arengu teemaline õppematerjal” (2010)

Tööleht “Veeorganismid ja soolsus” ja juhend õpetajale

Läänemere Projekti harrastusteaduste programmide töölehed: veekvaliteet Läänemeres, rannikuvaatlused, jõevaatlused – jõetaimede määramine, põhjaloomastiku määramine, keemiliste parameetrite kontroll

 

Pinnamood

Programmi “Maastikuprofiil läbi Tartu kesklinna” kirjeldus ja tegevused 7.-12. klassile ja programmi tööleht (2007)

Töövihik “Tartu loodus” (2001)

 

Geoloogia

Aktiivõppe abimaterjal I “Uurime ja avastame – Meri ja Kivimid” ja lisamaterjal “Kivimite ringe” diagramm (2010)

Tartu loodusmaja programm “Kivid linnas ja tööleht” 6.-9.klassile (2007)

Kivirada Tartu loodusmaja pargis

 

Keskkonnasäästlik eluviis

Keskkonnasõbraliku sündmuse korraldamise küsimustik (2020)

Keskkonnasõbralike sündmuste korraldamise käsiraamat (2019)

Koolitusmaterjalide kogumik “Põllumajandusmaastikud ja kestliku arengu haridus” (2019)

Koomiksisari elurikkusest – “Rikas elu” (2017)

 

Jäätmed

Slaidiesitlus “Biojäätmed – meie võimalused jäätmemaailmas” (2018)

Korduma Kippuvad Küsimused jäätmete sorteerimisel

Slaidiesitlus “Ohtlikud jäätmed – meie võimalused jäätmemaailmas” (2018)

Jäätmealase info andmebaasi kasutusjuhend (Nordplus projekt)

 

Jäätmesorteerimise sildid kolmes keeles:

Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja
Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja
Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja
Jäätmete liigiti kogumise sildid Tartu loodusmaja

 

 

Venekeelsed õppematerjalid

Замечай природу! Подборка растений Эмайыги A3 ja A4 (2013)

Замечай природу! Подборка тартуских бабочек A3 ja A4 (2013)

Замечай природу! Подборка тартуских деревьев и кустарников A3 ja A4 (2013)

Зелёная папка города Тарту (2005)

Камни в городе – программа ja рабочий лист (2007)

Ландшафтный профиль – программа ja рабочий лист (2007)

Парк – программа ja рабочий лист (2007)

Программа пойма реки Эмайыги на туристской (2007)

Программа пойменный лес Алам-Педья (2007)

Программа пойменный луг Ихасте (2007)

Птицы в городе – программа ja рабочий лист (2007)

 

Ingliskeelsed õppematerjalid

Interactive Supplement I for active learning “Investigate and discover” and Additional material Rock Cycle Diagram (2010)

Interactive Supplement II Snails and Bivalves Teach and  (2011)

Interactive Supplement III Lab exercises to the theme of the Baltic Sea (2011)

Notice nature! A selection of trees and shrubs in Tartu A4 ja A3 (2013)

Notice nature! A selection of river Emajõgi plants A3 ja A4 (2013)

Notice Nature! A selection of Tartu butterflies A3 ja A4 (2013)

The Best Practices Collection of the Baltic Sea Project activities 1989-2019

Air pollution educational material “Lichens and pollution” (Baltic Sea Project 2021)

 

 

Tartu loodusmaja koostööprojektide ja huvikooli konverentside kogumikud

Tartu loodusmaja huvikooli kevadnäituse tööde kogumik 2020

Kogumik “Head näited Läänemere Projekti tööst 1989-2019” (keskkonnasõbralik kool, vee kvaliteet, lindude ökoloogia, õhu kvaliteet, meetodid)

UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti möödalaskmiste ja õnnestumiste kogumik 2018-2019

Tartu loodusmaja õpilaskonverentsid 2019

Tartu loodusmaja õpilaskonverentsid 2018

XXII Maa päeva õpilaskonverentsi kogumik 2017

Tartu loodusmaja õpilaskonverentsid 2017

Konverentsi “Keskkond õpetab!” kogumik (2009)