Näituse “Kapist välja. Riided ihu ja ilma vahel” koostamisel kasutatud allikad.

Õpetajamaterjalid, praktilised tööd

Temaatilised veebilehed

Artiklid, kogumikud, raamatud veebis

Videod

Mondo Maailmakoolist laenutatavaid tekstiiliga seotud filme: