Roheline Kontor

Tartu loodusmaja Roheline Kontor

Oleme Tartu loodusmajas kogu tegevusaja jooksul väärtustanud looduse hoidmist ning tulevikku suunatud pilku. 2015. aastal alustasime süsteemset lähenemist, et kasvatada oma rohelist kontorit. Roheline kontor on mitteformaalne keskkonnajuhtimise süsteem, kus analüüsime oma tegevuse mõju keskkonnale ning tegutseme keskkonnahoidlikult.

2017. a läbis Tartu loodusmaja edukalt Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni välisauditi rohelise kontori tunnistuse taotlemiseks. Rohelise Kontori tunnistus tõestab, et Tartu loodusmaja töötajad järgivad oma töös jätkusuutlikkuse põhimõtteid nii tervisliku töökeskkonna loomisel, loodusressursside kasutamisel kui hangete ja ostude korraldamisel. Tunnistus kehtib kolm aastat ehk kuni 2020. a detsembrini, misjärel tuleb tunnistuse pikendamiseks läbi viia uus audit.

2019. a pälvis Tartu loodusmaja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni poolt aasta Rohelise Kontori tiitli.

Et meie tegevus oleks jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik, lähtume järgmistest põhimõtetest

  • Õpime koos  mõistma seoseid inimese ja Maa vahel.
  • Analüüsime pidevalt oma tegevuste keskkonnamõju.
  • Seame eesmärgid, et vähendada oma tegevuste keskkonnamõju; täidame neid ühiselt ja täiendame regulaarselt.
  • Jagame teadmisi oma tegevuste keskkonnamõjust ning ökoloogilisest jalajäljest.
  • Julgustame õpilasi, külastajaid ja koostööpartnereid tegutsema vastutustundlikult ja loodusvarasid säästvalt.
  • Õpetame märkama ja hoolima, et oskaksime hoida.

Tartu loodusmaja Roheline Kontor

***

TKHK keskkonnavaldkondade tegevuskavad 2016 – 2020

(Uus!) TKHK Keskkonnaaruanne 2019

TKHK Keskkonnaaruanne 2018 

TKHK Keskkonnaaruanne 2017

TKHK Keskkonnaaruanne 2015 – 2016

***

Rohelise Kontori tegevusi on varasemalt toetanud SA KIKi projektiga “Roheline kontor Tartu loodusmajas 2017”, loe ülevaadet projekti tegevustest SIIT.

***

Rohkem infot küsi rohelise kontori koordinaatorilt:
Eeva Kirsipuu-Vadi,  eeva.vadi@gmail.com