Roheline kool

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli ja lasteaia personal kuni lapsevanemateni välja.

Mis?

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco-Schools Global.  Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. FEE erinevate programmidega, sh Sinilipp ja Green Key, töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Nii Eesti kui teiste riikide kogemustest Rohelise kooli programmis saab täpsemalt lugeda programmi 25 aastapäevaks välja antud kogumikust Changing Together. Eco-Schools 1994-2019 Eesti kogemusest saab lugeda peatükist Eco-Schools Central and North Europe.

Eestis koordineerib programmi tegevusi Tartu loodusmaja 2019. a sügisest, varasemalt oli eestvedajaks Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED.

Rohelise kooli programmi Eesti koordinaatorid on Maris Mägi (maris.magi@tartuloodusmaja.ee), kes tegeleb koolidega ning samuti korraldab kõigile võrgustikuga liitunud õppeasutustele seminare ning Eeva Kirsipuu-Vadi (eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee), kes keskendub eelkõige lasteaedadele. Programmile aitab tuntust koguda kommunikatsioonispetsialist Liina Vakrööm (liina.vakroom@tartuloodusmaja.ee) ning tulevase rohekooli infosüsteemi arendusega tegeleb Meeli Mets (meeli.mets@tartuloodusmaja.ee).

Miks?

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, milleses maailmas elame, kuidas Maa rikkust kasutatakse.

Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult. Rohelise kooli võrgustiku seminarid pakuvad nii toetust kui inspiratsiooni, erinevad rahvusvahelised või Eesti võrgustiku kampaaniad ja algatused aitavad kaasa õppeasutuses muutuste loomisele. Edukat programmis osalemist tõendab haridusasutusele omistatav ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgis “Roheline lipp”.

Kellele?

Liituma on oodatud nii lasteaiad kui koolid! Eestis on Rohelise kooli programmiga liitunud üle 200 kooli, lasteaia ja huvikooli – vaata osalejaid allolevalt kaardilt! Kaardilt leiab ka viited osalevate koolide ja lasteaedade blogidele, kust saab juba täpsema ülevaate, millega üks või teine õppeasutus tegeleb. Tabeli kujul saab ülevaate võrgustikust siit.

Üle maailma on võrgustikus 74 riiki ja üle 59 000 õppeasutuse. Lisaks osalevad võrgustikus eri riikide rahvusvahelised koolid. Täpsemalt saab uurida siit.

Mida programmis osalejad teevad?

  • Rohelise kooli programmi põhimõtetega saab tutvuda Eesti võrgustiku tutvustusvideo ja rahvusvahelise ingliskeelse videoklipi vahendusel.
  • Programmil on kolm alustala: 7 sammust koosnev tegevusjuhis, 12 teemat ning edukat programmis osalemist tõendava ülemaailmselt tuntud keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlemine õppeasutusele. Vastused küsimustele, mida see täpsemalt tähendab ja mida tehakse, leiab siit.
  • Kuristiku Gümnaasiumi roheliseks kooliks kasvamise lugu saab uurida siit.
  • Ülevaateid meie iga kvartali tegemisest saab ka Rohelise kooli uudiskirjadest, kus lisaks uudistele jagavad intervjuu vormis oma mõtteid osalevate õppeasutuste õpetajad ja noored.

Kuidas liituda?

Rohelise kooli programmiga liitumiseks tuleb:

Programmis osalemine on tasuline – 2023/24. õa 50 eurot. Tallinna ja Pärnu õppeasutuste eest tasub programmis osalemise kohalik omavalitsus. Kui varasematel aastatel on õppeasutus tasunud keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotluse läbivaatamise eest tasu, siis 2023/24. õa on see tasuta. Liitunud õppeasutustele korraldatakse seminare, mis on 2023/24. õa programmi toetajate abil osalejatele tasuta.

Kuidas hoida end kursis Rohelise kooli tegevustega?

Programmi komisjon ja strateegia

Alates 2020. juunist on Rohelise kooli programmi Eesti patrooniks president Kersti Kaljulaid.

Programmi elluviimist toetab komisjon, kuhu kuuluvad Mairi Enok Keskkonnaministeeriumist, Liia Varend Haridus- ja Teadusministeeriumist, Reet Kristian Keskkonnaametist, Elerin Kaselt Tallinna Haridusametist, Monika Korolkov Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist, Imbi Henno Tallinna Ülikoolist, Sirje Aher MTÜst Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, Katrin Saart Eesti Keskkonnahariduse Ühingust ja Janika Ruusmaa Tartu loodusmajast.

Rohelise kooli programm Eestis lähtub oma tegevuses strateegia ja tegevuskavast 2023-2025. Lisaks võetakse arvesse Eco-Schools Global juhi Foundation for Environmental Education (FEE) tegevuskava.

Programmi koordineerimist ja tegevuste elluviimist Eestis toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning President Kaljulaidi Fond koostöös ettevõtja Janek Pohlaga. Aastatel 2022-2024 on Tartu loodusmaja koos rohekooli programmiga Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner. Vaata meie kõiki toetajaid ja koostööpartnereid siit.

 

roheline kool