Rohelise Kooli programm

Programm “Roheline kool” toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli personal kuni lapsevanemateni välja.

 

Mis?

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco-schools Global.  Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. FEE erinevate programmidega, sh Sinilipp ja Roheline võti, töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Nii Eesti kui teiste riikide kogemustest Rohelise kooli programmis saab täpsemalt lugeda programmi 25 aastapäevaks välja antud kogumikust Changing Together. Eco-Schools 1994-2019 Eesti kogemusest saab lugeda peatükist Eco-Schools Central and North Europe.

Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks koostöölepingu Tartu loodusmajaga, kes võttis koordineerimise teatepulga üle MTÜ-lt Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED.

Rohelise kooli programmi Eesti koordinaator on Eeva Kirsipuu-Vadi (eeva.vadi@gmail.com), programmi võrgustikuga liitunud õppeasutustele aitab seminare korraldada ning neid vastavalt vajadusele ka nõustada Maris Mägi (maris.magi@tartuloodusmaja.ee).

Miks?

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, milleses maailmas elame, kuidas Maa rikkust kasutatakse.

Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult. Rohelise kooli võrgustiku seminarid pakuvad nii toetust kui inspiratsiooni. Edukat programmis osalemist tõendab haridusasutusele omistatav ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgis “Roheline lipp”.

Kellele?

Liituma on oodatud nii lasteaiad kui koolid! Eestis on Rohelise kooli programmiga liitunud üle 150 kooli ja lasteaia – vaata osalejaid allolevalt kaardilt! Võrgustikus on ka huvikoole ning samuti üks kutseõppeasutus. Kaardilt leiab ka viited osalevate koolide ja lasteaedade blogidele, kust saab juba täpsema ülevaate, millega üks või teine õppeasutus tegeleb. Tabeli kujul saab ülevaate võrgustikust siit.

Üle maailma on võrgustikus aga lisaks Eestile veel 63 riiki ja üle 59 000 õppeasutuse. Lisaks osalevad võrgustikus eri riikide rahvusvahelised koolid. Täpsemalt saab uurida siit.

Mida programmis osalejad teevad?

 • Rohelise kooli programmi põhimõtetega saab tutvuda selle ingliskeelse videoklipi vahendusel.
 • Programmil on kolm alustala: 7 sammust koosnev tegevusjuhis, 12 teemat ning edukat programmis osalemist tõendava ülemaailmselt tuntud keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlemine õppeasutusele. Vastused küsimustele, mida see täpsemalt tähendab ja mida tehakse, leiab siit.
 • Hea mõte on uurida ka Sirje Aheri koostatud esitlust, kuidas olla Rohelise kooli programmis edukas.

Kuidas liituda?

Rohelise kooli programmiga liitumiseks tuleb:

 • tutvuda Rohelise kooli programmiga ja leppida kokku, kes hakkab protsessi eest vedama ja tagant tõukama ehk kellest saab keskkonnatöörühma juht
 • täita sooviavaldus,
 • allkirjastada see digitaalselt ning
 • saata programmi koordinaatorile (eeva.vadi@gmail.com).

Programmis osalemine on sümboolse tasuga – 2020/21 õ.a. 15 eurot õppeaastas. Järgmise õppeaasta alguses (2021/22) vaadatakse tasu üle ning sõltuvalt Foundation for Environmental Education’ile makstavast liikmetasust võib see tõusta ca 25 eurole. Tallinna ja Pärnu õppeasutuste eest tasub programmis osalemise kohalik omavalitsus. Kui õppeasutus esitab Rohelise lipu taotluse, tuleb tasuda taotluse läbivaatamise eest 50 eurot. Liitunud õppeasutustele korraldatavad seminarid on KIKi toel tasuta, kuid osalejatel tuleb maksta toitlustusega seotud kulud.

Kuidas hoida end kursis Rohelise Kooli tegevustega?

 • Liitu Facebooki grupiga “Roheline kool”. Liitumisel tuleb kindlasti vastata kahele küsimusele kinnitamaks, et tegemist ei ole robotiga ning soovija tõesti ise soovib FB grupiga liituda.
 • Ole infovoos ja liitu Rohelise kooli e-postiloendiga siin või saada liitumissoov e-kirjana eeva.vadi@gmail.com
 • Liitu rahvusvahelise Eco-Schools Global uudiskirjaga (liitu lehe ülaosas)
 • Liitu rahvusvahelise Foundation for Environmental Education (FEE) uudiskirjaga (liitumine lehe allosas)

Programmi Eesti patroon ja toetajad

Alates 2020. juunist on Rohelise kooli programmil Eesti patroon – president Kersti Kaljulaid.

Programmi elluviimist toetab komisjon, kuhu kuuluvad Liisa Puusepp Keskkonnaministeeriumist, Imbi Henno Haridus- ja Teadusministeeriumist, Reet Kristian Keskkonnaametist, Viivi Lokk Tallinna Haridusametist, Mairi Enok Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist, Sirje Aher MTÜst Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, Janika Ruusmaa Tartu loodusmajast ja Eesti Looduskaitse Seltsi esindaja.


Programmi koordineerimist ja tegevuste elluviimist Eestis toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning alates 2020. a kevadest ka Janek Pohla koostöös Sihtasutusega Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu.

Tallinna linna õppeasutuste osalemist toetab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning Tallinna Haridusamet, Pärnu õppeasutuste osalemist toetab Pärnu Linnavalitsus.Rohelise kooli logod koos - Tartu loodusmaja