ROHELISE KOOLI PROGRAMMI 2022/23 õppeaasta kalender

Allpool on toodud mõned tegevused ja kuupäevad, mis on rohekooli programmis osalejatele abiks oma tegevuste planeerimisel. Lisaks otseselt rohekooli programmi pakutavatele tegevustele leiab kalendrist asjakohaseid sündmuseid teistelt haridus- ja keskkonnavaldkonna asutustest- need oleme märkinud kaldkirjas. Lisaks toimub palju eri konkursse ja kampaaniaid, mida saate jälgida konkursside ja kampaaniate lehelt siit. Samalt lehelt leiab ka valiku keskkonnaalastest täht- ja teemapäevadest, mida õppeasutus saab soovi korral tähistada.

Tallinna õppeasutustel soovitame jälgida ka Tallinna linna loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta tegevuste kalendrit. Tallinna linna pakub muuhulgas oma õppeasutustele eri koolitusi.

Sel õa on rohekooli programmis koostamisel:

 • kliimamuutuste teemaline mõistekaart – Belgia rohekooli tõlkematerjal. Kuna materjali oli vaja esialgu planeeritust olulisemas mahus kohandada, siis valmimisaeg on kevad 2023.
 • ringmajanduse teemalised tegevused koolidele – FEE koostatud materjal (valmimisaeg kevad 2023)
 • õppeaia rajamise abimaterjal (valmis)
 • õppeaia metoodikate kogumik (valmimisaeg sügis 23)
 • 2023.a sügisel on tulemas koolidele ringmajanduse teemaline võistlus, samuti õpetajatele koolitus, peakorraldajaks Keskkonnaagentuur.

 

SEPTEMBER 2022

 • 13.sept Rohelise kooli avakohtumised veebis – vt siit
 • 14.sept kl 15-17 keskkonnahariduse infopäev veebis – vt siit
 • sept II pool – Toidutaimede ja elurikkuse teemalised võrgustikuseminarid – vt siit
 • algavad 7 sammu veebinarid – vt siit
 • 29.sept ja 30. sept MTÜ Mondo organiseeritud kliimamuutuste ja rände teemalised sündmused noortele (30.sept) ja nii noortele kui täiskasvanutele (29.sept). Vt siit
 • Algab Aasta keskkonnanoore konkurss (korraldajaks Keskkonnaministeerium). Konkursil kandidaatide vanusepiir 7-26 a. Kandidatuuri esitamise tähtaeg 23.okt 2022

OKTOOBER 2022

 • jätkuvad 7 sammu veebinarid – vt siit
 • 7.okt rohekooli küsimustikule vastamise tähtaeg
 • 7. okt konverents Keskkonnasõbralik koolitoit = tervislik koolitoit Tartu loodusmajas, peakorraldajad Eesti Roheline Liikumine ja Taimne Teisipäev
 • 24.-25.okt keskkonnahariduse konverents “Elurikkus on lähedal” Võru Kultuurimajas Kannel  ja veebiülekandena. Päevakava ja registreerumine siin
 • 27.-28.okt õuesõppe konverents “Lapse digikompetentsi arengu toetamine õue- ja toakeskkonnas” / “Developing Child’s Digital Competence Indoors and Outdoors” Narva kolledžis. Päevakava ja registreerumine siin

NOVEMBER 2022

DETSEMBER 2022

Registreerumine kursustele (koolitused toimuvad 2023.a talvel-kevadel):

 • Harrastusteaduse kursus õpetajatele ja huvihariduse juhendajatele, koolitust korraldab Läänemere projekt/Tartu loodusmaja, lisainfo ja registreerumine (tähtaeg 16.dets) siin
 • Kliimamuutuste ABC, koolituse korraldab Tartu Ülikool, lisainfo ja registreerumine (tähtaeg 21.dets 2022) siin
 • Maailmahariduse kursus, korraldajaks MTÜ Mondo lisainfo ja registreerumine (tähtaeg 20.dets 2022) siin

JAANUAR 2023

VEEBRUAR 2023

 • 7. ja 9. veebr energia ja transpordi teemalised võrgustikuveebinarid
 • 9.veebr sooja kampsuni päev. Oma tegevuste näited palume siia Padletisse kirja panna, 2022.a sooja kampsuni päeva tähistamistest ja tegevustest saab ülevaate siit.

MÄRTS 2023

 • Mere, ranniku ja merereostuse teemalised võrgustikuseminarid
 • Talveakadeemia õpilastele (kokku 3 seminari), vt täpsemalt siit

APRILL 2023

 • 2023.a kevadel (aprill-mai) on tulemas toidutaimede teemaline e-viktoriin (22.apr-12.mai) ja kuulutatakse välja rahvusvaheline õppeasutustes mahedalt toidutaimede kasvatamise fotoesseede konkurss
 • FEE Litter Less Plus Lesson Plan Competition (aprill-aug)
 • 18.-28.aprill 2023 rahvusvaheline FEE Global Action Days.  Teemaks on 5R – Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Repurpose. FEE jagab ka 5 temaatilist tegevuse soovitust, mis suunavad vähem prügi tekitama ning aitavad kaasa vastutustundlikule tarbimisele. Ka sel aastal on võimalus ühineda nutirakendusega TreasureApp, kus sel ajal väljakutse 5 ülesandega.
 • 26.aprill keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlemise tähtaeg
 • Võimalus esitada kandidaate Keskkonnakäpa konkursile. Kategooriad: haridusasutuse, õppematerjali, koostöö, noorte keskkonnakäpp.
 • Võimalus esitada kandidaate Noore looduskaitsja märgi saamiseks. Märk antakse kuni 26-aastasele noorele, kes on eriliselt silma paistnud loodushoiu alal: kes on olnud eestvedaja või aktiivne osaleja erinevates looduse mitmekesisust toetavates tegevustes või saavutanud suurepäraseid tulemusi loodusteemalistel konkurssidel või looduskaitseprojektides.

MAI 2023

Toimub keskkonnamärgise taotluste hindamine

JUUNI 2023

 • 5.-6.juuni Rohelise kooli võrgustiku konverents Tallinnas Mektory Innovatsioonikeskuses
 • 22. juuni – vahearuande esitamise tähtaeg neile õppeasutustele, kes said rohelipu 2022 õa-l