ROHELISE KOOLI PROGRAMMI 2022/23 õppeaasta kalender

Allpool on toodud mõned tegevused ja kuupäevad, mis on rohekooli programmis osalejatele abiks oma tegevuste planeerimisel. Lisaks otseselt rohekooli programmi pakutavatele tegevustele leiab kalendrist asjakohaseid sündmuseid teistelt haridus- ja keskkonnavaldkonna asutustest- need oleme märkinud kaldkirjas. Lisaks toimub palju eri konkursse ja kampaaniaid, mida saate jälgida konkursside ja kampaaniate lehelt siit. Samalt lehelt leiab ka valiku keskkonnaalastest täht- ja teemapäevadest, mida õppeasutus saab soovi korral tähistada.

Sel õa on rohekooli programmis koostamisel:

 • kliimamuutuste teemaline mõistekaart – Belgia rohekooli tõlkematerjal (valmimisaeg nov)
 • ringmajanduse teemalised tegevused koolidele – FEE koostatud materjal (valmimisaeg talv 22/23)
 • õppeaia rajamise abimaterjal (valmimisaeg talv 22/23)
 • õppeaia metoodikate kogumik (valmimisaeg kevad 23)

Teadmiseks, et Tartu Ülikool on alustanud kliimamuutuste teemaliste õppematerjalide, koolituste koostamist ja pakkumist, sihtgrupid alusharidusest gümnaasiumini. Hoiame teid võimalustega kursis!

SEPTEMBER 2022

 • 13.sept Rohelise kooli avakohtumised veebis – vt siit
 • 14.sept kl 15-17 keskkonnahariduse infopäev veebis – vt siit
 • sept II pool – Toidutaimede ja elurikkuse teemalised võrgustikuseminarid – vt siit
 • algavad 7 sammu veebinarid – vt siit
 • 29.sept ja 30. sept MTÜ Mondo organiseeritud kliimamuutuste ja rände teemalised sündmused noortele (30.sept) ja nii noortele kui täiskasvanutele (29.sept). Vt siit
 • Algab Aasta keskkonnanoore konkurss (korraldajaks Keskkonnaministeerium). Konkursil kandidaatide vanusepiir 7-26 a. Kandidatuuri esitamise tähtaeg 23.okt 2022

OKTOOBER 2022

 • jätkuvad 7 sammu veebinarid – vt siit
 • 7.okt rohekooli küsimustikule vastamise tähtaeg
 • 7. okt konverents Keskkonnasõbralik koolitoit = tervislik koolitoit Tartu loodusmajas, peakorraldajad Eesti Roheline Liikumine ja Taimne Teisipäev
 • 24.-25.okt keskkonnahariduse konverents “Elurikkus on lähedal” Võru Kultuurimajas Kannel  ja veebiülekandena. Päevakava ja registreerumine siin
 • 27.-28.okt õuesõppe konverents “Lapse digikompetentsi arengu toetamine õue- ja toakeskkonnas” / “Developing Child’s Digital Competence Indoors and Outdoors” Narva kolledžis. Digipädevustele vaadatakse võimalikult laialt otsa – väga oodatud on õpiõued matemaatiliste alusteadmiste kujundamisest ja laiemalt laste nn computational thinking (probleemide sõnastamise ja lahendamise protsessi, jagades need lihtsateks sammudeks) arengu toetamiseks. Korraldajad ootavad kaastööd 60-minutiliste õpiõuede läbiviimiseks (üht õueõue saab teha mitu korda, osalete arv 15-18 in)! Huvitavate õpiõuede nimetused, lühikirjeldused saata lehte.tuuling@ut.ee, tähtaeg 30.sept 2022.

NOVEMBER 2022

DETSEMBER 2022

 

JAANUAR 2023

 • Energia ja transpordi teemalise võrgustikuveebinarid
 • Digikoristusnädal 23.-29.jaanuar 2023 koostöös Teliaga
 • FEE GAIA 20:30 Lesson Plan Competition

VEEBRUAR 2023

 • 9.veebr sooja kampsuni päev
 • Talveakadeemia õpilastele (kokku 3 seminari)

MÄRTS 2023

 • Mere, ranniku ja merereostuse teemalised võrgustikuseminarid
 • 2023.a kevadel (märtsis või hiljem) on tulemas koolidele ringmajanduse teemaline võistlus, peakorraldajaks Keskkonnaagentuur.
 • 2023.a kevadel (märts-aprill) on tulemas toidutaimede teemaline e-viktoriin ja kuulutatakse välja rahvusvaheline õppeasutustes mahedalt toidutaimede kasvatamise fotoesseede konkurss

APRILL 2023

 • Keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlemise tähtaeg (26.aprill – kuupäev veel kinnitamisel)
 • Võimalus esitada kandidaate Keskkonnakäpa konkursile. Kategooriad: haridusasutuse, õppematerjali, koostöö, noorte keskkonnakäpp.
 • Võimalus esitada kandidaate Noore looduskaitsja märgi saamiseks. Märk antakse kuni 26-aastasele noorele, kes on eriliselt silma paistnud loodushoiu alal: kes on olnud eestvedaja või aktiivne osaleja erinevates looduse mitmekesisust toetavates tegevustes või saavutanud suurepäraseid tulemusi loodusteemalistel konkurssidel või looduskaitseprojektides.

MAI 2023

Toimub keskkonnamärgise taotluste hindamine

JUUNI 2023

 • Rohelise kooli võrgustiku konverents Tallinnas (5.-6.juuni, kuupäevad veel kinnitamisel)

JUULI 2023

AUGUST 2023

 • Vahearuannete tähtaeg (augusti viimane nädal, kuupäev kinnitamisel)