ROHELINE LOODUSMAJA HUVIKOOL

HUVIKOOLI TEADETE TAHVEL KESKKONNATÖÖRÜHM DOKUMENDID

Tartu Loodusmaja huvikool liitus Rohelise kooli programmiga 2018. aastal. Aastaks 2024 on huvikooli tunnustatud kahel korral Rohelise lipuga. Huvikool on oma igaaastasteks teemadeks valinud elurikkuse ja looduse ning kooliõue, kuna huvikooli tegevused on igapäevaselt tihedalt just nende teemadega põimitud. Lisaks valib keskkonnatöörühm igal õppeaastal veel 1-2 lisateemat, millele antud õppeaastal erilist tähelepanu pöörata.

2023/2024 õppeaasta Rohelise kooli teemad

Elurikkus ja loodus Õueala Tervis ja heaolu Energia

Rohelise kooli programmi kõrval oleme tunduvalt kauem, juba mitukümmend aastat olnud osa Läänemere projekti tegevustest, nii seda Tartu loodusmajast juhtides kui ka huvikooliga erinevatest keskkonnavaatlustest osavõtmisel. 2018/2019. õppeaastal toimus Eesti UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti (BSP) võrgustike ühinemine, nii sai ka huvikoolist UNESCO ühendkoolide liige.