Tartu loodusmaja ideelahendus

Uus maja on inspireeritud puukännu kuivamise pragudest tekkinud mustrist. Hoone jaotavad Y-kujulisse vormi kolm puukännu pragu, mis sisaldavad endas kasvuhoone, keskkonnaharidustegevuse ja loodusmaja funktsioone. Kavandatud loodusmaja on justkui puu säsi, mis moodustab kogu maastiku lahenduse tuumiku. Sellest tsentrist sirutavad pargi avarustesse välja kännu pragudest ja aastarõngastest inspireeritud liikumis- ja õpperajad. Kogu pargiala on kasutusel õppealana – erinevatesse osadesse on kavandatud õpinurgad ja mänguväljak.

 

EHITUS

Loodusmaja ehitamisel on kasutatud vastupidavaid ja peamiselt keskkonnasõbralikke materjale ning tehnoloogiaid. Viimistlusmaterjalid – savikrohv, savivärv, kuuselaudis, keraamilised plaadid, vildist vaipkate – on loodusliku päritoluga ja osalevad ruumides meeldiva sisekliima kujundamisel. Enamus ehitus- ja viimistlusmaterjale on toodetud Eestis ja lähisriikides.

 

KÜTE

Loodusmaja on liidetud kaugküttevõrku. Suur osa soojusest toodetakse Luunjas asuvas Tartu Elektrijaamas, kus peamisteks kütteallikateks on kohalikud biokütused – hakkpuit ja turvas. Kaugküte on linnatingimustes keskkonnasõbralik kütteliik, kuna katlamajade kõrgetest korstnatest väljuvad puhastatud heitmed ja need hajuvad suurel maa-alal. Loodusmaja on ehitatud hästi sooja hoidvaks. Soojusenergia säästlikule kasutamisele aitavad kaasa:

 • 40 ja 60 cm kivivilla maja seinte ja katuse soojustuses
 • külmasildadeta konstruktsioon
 • kolmekordse klaaspaketi ja selektiivklaasiga aknad
 • 95-protsendilise soojatagastusega ventilatsioonisüsteem
 • põrandaküte, kus voolab oluliselt jahedam vesi võrreldes radiaatorsüsteemidega
 • automaatne talveaia ventilatsioonisüsteem
 • köögikubud, mis eemaldavad õhust lõhna ja rasvaosakesed, viimata sooja õhku majast välja

Tartu loodusmaja on ehitatud keskkonnasõbralikke ja energiasäästlikke materjale kasutades

ELEKTER

Elekter jõuab loodusmajja elektrivõrgust ja katusel asuvatelt päikesepaneelidelt (PV paneelid). Esmalt kasutatakse ära päikesepaneelide toodetud elektrienergia ja vajadusel kasutatakse lisaks võrguelektrit. Elektri säästlikule kasutamisele loodusmajas aitavad kaasa:

 • suured klaaspinnad, mis lasevad sisse rohkelt päikesevalgust, vähendades nii vajadust kunstvalguse järele
 • energiasäästlik kontoritehnika
 • kõigi köögiseadmete kuulumine A (A+, A++, A+++) energiaklassi
 • vastavalt tegelikule vajadusele töötav ventilatsioonisüsteem, mis saab infot õhu kvaliteeti (väljahingatavas õhus sisalduva CO2 hulka) hindavatelt anduritelt
 • valgustites kasutusel olevad luminofoorlambid või kompaktluminofoorlambid
 • maja kasutajate keskkonnateadlik käitumine

Tartu loodusmaja kasutab rohelistelekter

VESI

Tartu loodusmajja tuleb väga hea kvaliteediga põhjavesi Tartu ühisest veevärgist. Loodusmaja katuselt kogutakse ka sademete vett. Vee säästlikule kasutamisele aitavad kaasa:

 • sadevee kasutamine taimede kastmiseks ja kilpkonnabasseinis
 • säästlikud kätepesukraanid tualettides
 • köögi ja klasside veekraanide segistid, mis lisavad voolavale veele õhku
 • joomiskraanid, mis annavad täpselt janu kustutamiseks vajaliku veehulga
 • säästuloputusega WC-pottide loputuskastid – valida saab väiksema ja suurema veekoguse vahel

Tartu loodusmaja taimede kastmisel kasutatakse vihmavett

JÄÄTMED

Tekkinud jäätmed sorteeritakse loodusmajas liigiti, et võimaldada materjalide ümbertöötlemisse ja taaskasutusse suunamist. Eraldi kogutakse: paber ja papp, pakendijäätmed, pandipakendid, patareid, biolagunevad jäätmed ja olmejäätmed.

TALVEAED

Loodusmaja lõunatiivas kulgeb läbi kahe korruse talveaed. Talveaed annab võimaluse tutvuda eksootiliste tarbetaimedega – nendega, mida inimene kasutab toiduks, vürtsideks, ravimiteks, tekstiili ja nööri valmistamisel, ehituses või tööstuses või lihtsalt silmailuks. Tee talveaeda on leidnud paljud taimed, mille vilju, seemneid, lehti, õisi või juuri me siin Eestis poest osta saame.

 

Loodusmaja ehitusmaterjale, keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid ja väga palju muud põnevat tutvustab püsinäitus “Läbipaistev loodusmaja”.