Lugu ja väärtused

Missioon, visioon ja põhiväärtused

Meie missiooniks on kujundada loodushariduse kaudu keskkonnasõbralikku mõtteviisi nii laste, noorte kui  täiskasvanute hulgas. Selle nimel tegutsevad meie majas:

  • laste ja noorte huvikool Tartu Loodusmaja,
  • loodus- ja keskkonnahariduslikke tegevusi ja näitusi pakkuv Külastuskeskus,
  • täiskasvanute Koolituskeskus,
  • lasteaedadele ja koolidele suunatud õppeprogrammid
  • ning kõik töötajad, kes teavad, et iga tegu muudab maailma.

Soovime, et Eestis valitseks põlvest põlve kestev loodusest hooliv ja keskkonnasäästlik eluviis, inimesed märkaksid ja tunneksid loodust enda ümber ning hooliksid kõikidest elusolenditest ja nende elukeskkonnast.

Meie põhiväärtused:

  • Keskkonnasõbralikkus. Väärtustame looduse mitmekesisust ja puhast elukeskkonda, tegutseme keskkonnateadlikult ja vastutustundlikult.
  • Hoolivus. Hoolime loodusest ja inimesest selle osana. Oleme sõbralikud, märkame üksteist ja hoolime ka iseendast.
  • Avatus. Oleme paindlikud ja avatud uutele ideedele ja koostööle. Usume, et suudame maailma paremaks muuta.

Keskuse lugu

2002. aastal asutatud Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus on välja kasvanud 1953. aastal loodud Tartu Linna Noorte Naturalistide Jaamast, hilisemast munitsipaalhuvikoolist Tartu Loodusmaja. 2001. aastal toimusid muutused huvihariduse korralduses, mille käigus lõpetati Tartu Loodusmaja tegevus linna huvikoolina. Seega pidi loodusmaja leidma uue võimaluse püsimajäämiseks. Aktiivne huvikooli hoolekogu  hakkas tegutsema selle nimel, et säiliks huvikool ja areneks loodus- ja keskkonnaharidus Tartus.

Keskuse loo kohta saad pikemalt lugeda siit 

Tartu loodusmaja lugu

2010 – arhitektuurikonkurss
2011 – projekteerimine
2012–2013 vana roheline puumaja lammutatakse, selle asemele ehitatakse uus energiatõhus hoone

Maja pindala: 1480 m2
Pargi pindala:
10 000 m2
Arhitektuur ja sisekujundus:
 KARISMA arhitektid OÜ
Ehitaja: Merko Tartu AS
Tellija:
Tartu linn
Rahastajad:
Euroopa Liidu regionaalarengu fond ja Tartu linn
Maja kasutaja:
sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Tartu loodusmaja ideelahenduse, ehitusmaterjalide ja keskkonnasäästlike tehnoloogiatega
saad lähemalt lugeda siit

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse tegevuses olulised dokumendid

Dokumentide loetelu leiad siit