Rohelise kooli programm – Rohelise lipu taotlemine

Rohelise kooli programmis osalemise üheks oluliseks verstapostiks on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlemine. See antakse välja haridusasutustele, kes on järginud programmi 7-sammulist strateegiat, sh viinud läbi keskkonnaülevaatuse, koostanud tegevuskava ja viinud selle ellu ning pannud paika oma keskkonnapõhimõtted. Seatud põhimõtteid järgitakse nii õppetöös, maja haldamisel kui ka kogu asutuse tegevuse korraldamisel, lisaks lastele ja õpetajatele on keskkonnategevustesse kaasatud kõik haridusasutuse töötajad ja lapsevanemad. Rohelist lippu saavad taotleda haridusasutused, kes on osalenud programmis vähemalt ühe õppeaasta. Rohelise lipu taotlusi saab Eestis programmis esitada kevadel, täpne taotluste esitamise tähtaeg tehakse teatavaks kalendriaasta alguses. Osa Rohelise lipu kriteeriume on välja töötatud FEE poolt, osa määrab iga riik ise. Eesti Rohelise lipu kriteeriumid vaatab läbi  Rohelise kooli komisjon, tehes vajadusel nendesse täiendusi.

Keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotluse esitamise tähtaeg on 21.aprill 2021. Taotlusvorm on SIIN ja kriteerumid on SIIN.

Taotluse vaatab läbi hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad liikmed Keskkonnaministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Keskkonnaametist, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist, Tallinna Haridusametist, Tartu Linnavalitsusest, Tartu loodusmajast ning teistest keskkonnahariduslikest organisatsioonidest ja õppeasutustest. Iga taotlust loeb vähemalt kaks hindajat.

2021. a hindamiskomisjoni kuuluvad: Sirje Aher (MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED), Viivi Lokk (Tallinna Haridusamet), Mairi Enok (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet), Imbi Henno (Haridus- ja Teadusministeerium), Liisa Puusepp (Keskkonnaministeerium), Kaspar Kreegimäe (Tartu Linnavalitsus, haridusosakond), Kalle Kõllamaa (Keskkonnaamet), Reet Kristian (Keskkonnaamet), Krista Kingumets (Keskkonnaamet), Katrin Saart (Eesti Keskkonnahariduse Ühing), Viive Vellemaa (Tartu Lotte Lasteaed), Margit Toomlaid (Rannamõisa Lasteaed), Maris Mägi (SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus), Eeva Kirsipuu-Vadi (SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus).

Traditsiooniline aastakonverents ja rohelippude sümboolne üleandmine toimub COVID-19 tõttu ka sel aastal virtuaalselt. Sündmus toimub reedel, 4.juunil veebivahendusel, täpsema info saadame võrgustikule jooksvalt e-posti teel.

Roheline lipp omistatakse kaheks aastaks. Lipu saamisele järgneval aastal on kohustus jätkata tegevuskavas toodud tegevusi, viia läbi uus keskkonnaülevaatus ning esitada kevadel vahearuanne (täpne tähtaeg tehakse teatavaks kalendriaasta alguses). Ülejärgmisel õppeaastal tuleb uuesti esitada taotlus keskkonnamärgise “Roheline lipp” saamiseks.

Vahearuande esitamise tähtaeg on 5.mai 2021. Vahearuande vorm on SIIN.

Rohelipu omanikke saab vaadata programmis osalevate õppeasutuste kaardilt SIIN. Ülevaade varasematel aastatel omistatud Rohelistest lippudest on leitav SIIN.

Kuna lipu kasutusõigus antakse õppeasutusele kaheks aastaks (koos kohustusega esitada järgmise õppeaasta kohta vahearuanne), tuleb lipu kasutusõigust selle aja möödudes uuendada. Hetkel on Eestis kokku 76 rohelise lipu omanikku, kusjuures 28 õppeasutust on saanud rohelipu kasutusõiguse juba teistkordselt.

5.juunil 2020 andis rohelised lipud saajatele üle Rohelise kooli programmi patroon president Kersti Kaljulaid. Vt uudist SIIT ja tseremooniat SIIT.