Rohelise kooli programm – Rohelise lipu taotlemine

Rohelise kooli programmis osalemise üheks oluliseks verstapostiks on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlemine. See antakse välja haridusasutustele, kes on järginud programmi 7-sammulist strateegiat, sh viinud läbi keskkonnaülevaatuse, koostanud tegevuskava ja viinud selle ellu ning pannud paika oma keskkonnapõhimõtted. Seatud põhimõtteid järgitakse nii õppetöös, maja haldamisel kui ka kogu asutuse tegevuse korraldamisel, lisaks lastele ja õpetajatele on keskkonnategevustesse kaasatud kõik haridusasutuse töötajad ja lapsevanemad. Rohelist lippu saavad taotleda haridusasutused, kes on osalenud programmis vähemalt ühe õppeaasta. Rohelise lipu taotlusi saab Eestis programmis esitada kevadel, täpne taotluste esitamise tähtaeg tehakse teatavaks kalendriaasta alguses. Osa Rohelise lipu kriteeriume on välja töötatud FEE poolt, osa määrab iga riik ise. Eesti Rohelise lipu kriteeriumid vaatab läbi  Rohelise kooli komisjon, tehes vajadusel nendesse täiendusi.

Keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotluse esitamise tähtaeg 2021/2022 õppeaastal on 27.aprilli 2022. Kriteeriumid on siin ja taotlusvorm on siin

Taotluse vaatab läbi hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad liikmed Keskkonnaministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Keskkonnaametist, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist, Tallinna Haridusametist, Tartu Linnavalitsusest, Tartu loodusmajast ning teistest keskkonnahariduslikest organisatsioonidest ja õppeasutustest. Iga taotlust loeb vähemalt kaks hindajat.

2021. a hindamiskomisjoni kuulusid: Sirje Aher (MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED), Viivi Lokk (Tallinna Haridusamet), Mairi Enok (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet), Imbi Henno (Haridus- ja Teadusministeerium), Liisa Puusepp (Keskkonnaministeerium), Kaspar Kreegimäe (Tartu Linnavalitsus, haridusosakond), Kalle Kõllamaa (Keskkonnaamet), Reet Kristian (Keskkonnaamet), Krista Kingumets (Keskkonnaamet), Katrin Saart (Eesti Keskkonnahariduse Ühing), Viive Vellemaa (Tartu Lotte Lasteaed), Margit Toomlaid (Rannamõisa Lasteaed), Maris Mägi (SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus), Eeva Kirsipuu-Vadi (SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus). 2022.a hindamiskomiskon kinnitatakse märtsikuus.

Keskkonnamärgis “Roheline lipp” antakse õppeasutustele kätte kevadel Rohelise kooli aastakonverentsil. Täpne kuupäev kuulutatakse välja kevadel 2022.

Roheline lipp omistatakse kaheks aastaks. Lipu saamisele järgneval aastal on kohustus jätkata tegevuskavas toodud tegevusi, viia läbi uus keskkonnaülevaatus ning esitada kevadel vahearuanne (täpne tähtaeg tehakse teatavaks kalendriaasta alguses). Ülejärgmisel õppeaastal tuleb uuesti esitada taotlus keskkonnamärgise “Roheline lipp” saamiseks.

Vahearuande esitamise tähtaeg on 25.august ja vahearuandeid hakatakse vastu võtma ning läbi vaatama alates 7.juunist.  Vahearuande vorm on SIIN.

Rohelipu omanikke saab vaadata programmis osalevate õppeasutuste kaardilt SIIN või vaadata siit tabelist. Ülevaade varasematel aastatel omistatud Rohelistest lippudest on leitav SIIN. Hetkel on Eestis kokku 89 rohelise lipu omanikku, kusjuures 12 õppeasutust on saanud rohelipu kasutusõiguse juba kolmandat korda.

2021. a toimus traditsiooniline aastakonverents ja rohelippude sümboolne üleandmine toimus COVID-19 tõttu teist aastat järjest virtuaalselt. Sündmus toimus 4.juunil veebi vahendusel, vaata uudist SIIT ja tseremooniat SIIT

 

5.juunil 2020 andis rohelised lipud saajatele üle Rohelise kooli programmi patroon president Kersti Kaljulaid. Vt uudist SIIT ja tseremooniat SIIT.