Rohelise kooli programm – Rohelise lipu taotlemine

Rohelise kooli programmis osalemise üheks oluliseks verstapostiks on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlemine. See antakse välja haridusasutustele, kes on järginud programmi 7-sammulist strateegiat, sh viinud läbi keskkonnaülevaatuse, koostanud tegevuskava ja viinud selle ellu ning pannud paika oma keskkonnapõhimõtted. Seatud põhimõtteid järgitakse nii õppetöös, maja haldamisel kui ka kogu asutuse tegevuse korraldamisel, lisaks lastele ja õpetajatele on keskkonnategevustesse kaasatud kõik haridusasutuse töötajad ja lapsevanemad. Rohelist lippu saavad taotleda haridusasutused, kes on osalenud programmis vähemalt ühe õppeaasta. Rohelise lipu taotlusi saab Eestis programmis esitada kevadel, täpne taotluste esitamise tähtaeg tehakse teatavaks kalendriaasta alguses. Osa Rohelise lipu kriteeriume on välja töötatud FEE poolt, osa määrab iga riik ise. Eesti Rohelise lipu kriteeriumid vaatab läbi  Rohelise kooli komisjon, tehes vajadusel nendesse täiendusi.

Keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotluse esitamise tähtaeg 2023/24 õppeaastal on kevadisel koolivaheajal.

2022/23 õppeaastal oli tähtaeg 26.aprilli 2023 ja taotluseid võeti vastu alates 1.aprillist. 2022/23 õ.a. kriteeriumid on siin ja taotlusvorm on siin

Taotluse vaatab läbi hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad liikmed Keskkonnaministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Keskkonnaametist, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist, Tallinna Haridusametist, Tartu Linnavalitsusest, Tartu loodusmajast ning teistest keskkonnahariduslikest organisatsioonidest ja õppeasutustest. Iga taotlust loeb vähemalt kaks hindajat, vajadusel toimub õppeasutuse külastus ja/või (e-)kohtumised keskkonnatöörühma liikmetega.

Hindamiskomisjoni koosseis kinnitatakse märtsikuus.

2023. a kuuluvad hindamiskomisjoni: Sirje Aher (MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED), Mairi Enok (Keskkonnaministeerium), Liia Varend (Haridus- ja Teadusministeerium), Kalle Kõllamaa (Keskkonnaamet), Reet Kristian (Keskkonnaamet), Marge Tänava (Tartu Linnavalitsus, haridusosakond), Monika Korolkov (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet), Imbi Henno (Tallinna Ülikool), Katrin Saart (Eesti Keskkonnahariduse Ühing), Margit Toomlaid (Rannamõisa Lasteaed), Viive Vellemaa (Tartu Lotte Lasteaed), Kadi Seeme (Tallinna Liivalossi Lasteaed), Kaja Kalmer (Tallinna Laagna Gümnaasium), Meeli Mets (Tartu loodusmaja), Maris Mägi (Tartu loodusmaja), Eeva Kirsipuu-Vadi (Tartu loodusmaja).

Keskkonnamärgis “Roheline lipp” anti õppeasutustele kätte Rohelise kooli aastakonverentsil, mis toimus 5.-6.juunil 2023.a Tallinnas Mektory keskuses.

Roheline lipp omistatakse kaheks aastaks. Lipu saamisele järgneval aastal on kohustus jätkata tegevuskavas toodud tegevusi, viia läbi uus keskkonnaülevaatus ning esitada kevadel vahearuanne (täpne tähtaeg tehakse teatavaks kalendriaasta alguses). Ülejärgmisel õppeaastal tuleb uuesti esitada taotlus keskkonnamärgise “Roheline lipp” saamiseks.

Vahearuande esitamise tähtaeg oli 22.juuni 2023.  Vahearuande vorm on SIIN.

Rohelipu omanikke saab vaadata programmis osalevate õppeasutuste kaardilt SIIN või vaadata siit tabelist. Ülevaade varasematel aastatel omistatud Rohelistest lippudest on leitav SIIN. Hetkel on Eestis kokku 102 rohelise lipu omanikku.

  • 2023.a toimus aastakonverents ja rohelippude üleandmine Tallinnas, Innovatsioonikeskuses Mektory 5.-6.juunil. Sündmust salvestust saab vaadata SIIT ja ürituse infot koos lipusaajate nimekirjaga SIIT.
  • 2022. a toimus traditsiooniline aastakonverents ja rohelippude üleandmine Tartu loodusmajas 6.juunil. Sündmusest tehti ülekanne ka FB-sse, vaata uudist SIIT ja sündmuse salvestust SIIT.
  • 2021. a lühikonverents ja rohelippude sümboolne üleandmine toimus COVID-19 tõttu teist aastat järjest virtuaalselt. Sündmus toimus 4.juunil veebi vahendusel, vaata uudist SIIT ja tseremooniat SIIT

 

5.juunil 2020 andis rohelised lipud saajatele üle Rohelise kooli programmi patroon president Kersti Kaljulaid. Vt uudist SIIT ja tseremooniat SIIT.