Rohelise kooli programm – Rohelise lipu taotlemine

Rohelise kooli programmis osalemise üheks oluliseks verstapostiks on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlemine. See antakse välja haridusasutustele, kes on järginud programmi 7-sammulist strateegiat, sh viinud läbi keskkonnaülevaatuse, koostanud tegevuskava ja viinud selle ellu ning pannud paika oma keskkonnapõhimõtted. Seatud põhimõtteid järgitakse nii õppetöös, maja haldamisel kui ka kogu asutuse tegevuse korraldamisel, lisaks lastele ja õpetajatele on keskkonnategevustesse kaasatud kõik haridusasutuse töötajad ja lapsevanemad. Rohelist lippu saavad taotleda haridusasutused, kes on osalenud programmis vähemalt ühe õppeaasta. Rohelise lipu taotlusi saab Eestis programmis esitada kevadel, täpne taotluste esitamise tähtaeg tehakse teatavaks kalendriaasta alguses. Osa Rohelise lipu kriteeriume on välja töötatud FEE poolt, osa määrab iga riik ise. Eesti Rohelise lipu kriteeriumid vaatab läbi  Rohelise kooli komisjon, tehes vajadusel nendesse täiendusi.

Keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotluse esitamise tähtaeg 2024/25. õppeaastal on kevadevaheajal, kuupäev täpsustamisel. 

2023/24 õppeaastal oli tähtaeg 24.aprilli 2024 ja taotluseid võeti vastu alates 1.aprillist. 2023/24 õ.a. kriteeriumid on siin ja keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlusvorm asub siin.

Taotluse vaatab läbi hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad liikmed Kliimaministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Keskkonnaametist, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist, Tallinna Haridusametist, Tartu Linnavalitsusest, Tartu loodusmajast ning teistest keskkonnahariduslikest organisatsioonidest ja õppeasutustest. Iga taotlust loeb vähemalt kaks hindajat, vajadusel toimub õppeasutuse külastus ja/või (e-)kohtumised keskkonnatöörühma liikmetega. Rohelise lipu taotlemisel eraldi tasu ei ole (2023/24 õppeaastal).

Hindamiskomisjoni koosseis kinnitatakse märtsikuus.

Vahearuande esitamise tähtaeg 2023. a kevadel rohelipu saanud õppeasutustele on 21.juuni 2024. LAE ALLA VAHEARUANDE VORM.

Keskkonnamärgised “Roheline lipp” 2023/24 õppeaastal

2024. a hindamiskomisjoni kuulusid Sirje Aher (MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED), Mairi Enok (Keskkonnaministeerium), Liia Varend (Haridus- ja Teadusministeerium), Reet Kristian (Keskkonnaamet), Airi-Kairi Kaasik (Tartu Linnavalitsus, haridusosakond), Kaidi Aher (Tallinna Strateegiakeskus), Elerin Kaselt (Tallinna Haridusamet), Imbi Henno (Tallinna Ülikool), Katrin Saart (Eesti Keskkonnahariduse Ühing), Olga Malgina (Tallinna Ümera Lasteaed), Gerli Raudhäiding (Tallinna Lasteaed Vikerkaar), Maarja Saare (Sindi Lasteaed), Sirje Kaljula (Kadrioru Saksa Gümnaasium), Liina Vakrööm (Tartu loodusmaja), Maris Mägi (Tartu loodusmaja), Eeva Kirsipuu-Vadi (Tartu loodusmaja).

Roheline lipp omistatakse kaheks aastaks. Lipu saamisele järgneval aastal on kohustus jätkata tegevuskavas toodud tegevusi, viia läbi uus keskkonnaülevaatus ning esitada kevadel vahearuanne (täpne tähtaeg tehakse teatavaks kalendriaasta alguses). Ülejärgmisel õppeaastal tuleb uuesti esitada taotlus keskkonnamärgise “Roheline lipp” saamiseks.

Rohelipu omanikke saab vaadata programmis osalevate õppeasutuste kaardilt SIIN või vaadata siit tabelist. Ülevaade varasematel aastatel omistatud Rohelistest lippudest on leitav SIIN. Hetkel on Eestis kokku 120 rohelise lipu omanikku.

  • 2024. a toimus aastakonverents ja rohelippude üleandmine Tallinna Kultuurikatlas 4. juunil. Sündmuse salvestust saab vaadata SIIT ja ürituse info koos lipusaajate nimekirjaga on SIIN.
  • 2023. a toimus aastakonverents ja rohelippude üleandmine Tallinnas, Innovatsioonikeskuses Mektory 5.-6.juunil. Sündmuse salvestust saab vaadata SIIT ja ürituse infot koos lipusaajate nimekirjaga SIIT.
  • 2022. a toimus traditsiooniline aastakonverents ja rohelippude üleandmine Tartu loodusmajas 6.juunil. Sündmusest tehti ülekanne ka FB-sse, vaata uudist SIIT ja sündmuse salvestust SIIT.
  • 2021. a lühikonverents ja rohelippude sümboolne üleandmine toimus COVID-19 tõttu teist aastat järjest virtuaalselt. Sündmus toimus 4.juunil veebi vahendusel, vaata uudist SIIT ja tseremooniat SIIT

 

5.juunil 2020 andis rohelised lipud saajatele üle Rohelise kooli programmi patroon president Kersti Kaljulaid. Vt uudist SIIT ja tseremooniat SIIT.