Rohelise kooli programm – Rohelise Lipu taotlemine

Rohelise Kooli programmis osalemise üheks oluliseks verstapostiks on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgise Roheline Lipp taotlemine. See antakse välja haridusasutustele, kes on järginud programmi 7-sammulist strateegiat, sh viinud läbi keskkonnaülevaatuse, koostanud tegevuskava ja viinud selle ka ellu ning pannud paika oma keskkonnapõhimõtted. Ja neid põhimõtteid järgitakse nii õppetöös, maja haldamisel kui kogu tegevuse korraldamisel ning lisaks lastele ja õpetajatele on keskkonnategevustesse kaasatud kõik haridusasutuse töötajad ja ka lapsevanemad. Rohelist Lippu saavad taotleda haridusasutused, kes on osalenud programmis vähemalt ühe õppeaasta. Rohelise lipu taotlusi saab Eestis esitada kevadel, täpne taotluste esitamise tähtaeg tehakse teatavaks kalendriaasta alguses. Osa Rohelise Lipu kriteeriume on välja töötatud FEE poolt, osa määrab iga riik ise. Eesti Rohelise lipu kriteeriumid vaatab läbi ja vajadusel teeb täiendusi Rohelise Kooli komisjon.

TÄHTIS! 2020. a on lipu taotluse esitamise tähtaeg 30. aprill 2020, kriteerumid asuvad SIIN ja taotlusvorm SIIN.

Taotluse vaatab läbi hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad liikmed Keskkonnaministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Keskkonnaametist, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist, Tallinna Haridusametist, Tartu loodusmajast ning keskkonnahariduslikest organisatsioonidest.

2020. a hindamiskomisjoni kuulusid: Sirje Aher (MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED), Viivi Lokk (Tallinna Haridusamet), Mairi Enok (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet), Imbi Henno (Haridus- ja Teadusministeerium), Liisa Puusepp (Keskkonnaministeerium), Kalle Kõllamaa (Keskkonnaamet), Reet Kristian (Keskkonnaamet), Janika Ruusmaa (SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus), Maris Mägi (SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus), Eeva Kirsipuu-Vadi (SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus), Rene Allik (Eesti Looduskaitse Selts).

Traditsiooniline võrgustiku aastakonverents ja Roheliste Lippude pidulik üle andmine toimub 2020. a kevadel COVID-19 tõttu teisiti. Rahvusvahelisel keskkonnapäeval, 5.juunil toimub sündmus veebis.

Lipp omistatakse kaheks aastaks. Lipu saamisele järgneval aastal on kohustus jätkata tegevuskavas toodud tegevusi, viia läbi uus keskkonnaülevaatus ning kevadel esitada vahearuanne (täpne tähtaeg tehakse teatavaks kalendriaasta alguses). Ülejärgmisel õppeaastal esitatakse uuesti keskkonnamärgise Roheline Lipp taotlus.

Vahearuande esitamise tähtaeg on 7.mai 2020. Vahearuande vorm on SIIN.

 

Rohelipu omanikke saab vaadata programmis osalevate õppeasutuste kaardilt SIIN. Ülevaade varasematel aastatel omistatud Rohelistest Lippudest on leitav SIIN.

Kuna lipu kasutusõigus antakse õppeasutusele kaheks aastaks (koos kohustusega esitada järgmise õppeaasta kohta vahearuanne), tuleb lipu kasutusõigust selle aja möödude uuendada. Hetkel on Eestis 16 õppeasutust, kes 2019. a juunis said rohelise lipu kasutusõiguse teistkordselt, lisaks 27 õppeasutust, kes said rohelise lipu esimest kohta. Lisaks veel 12 õppeasutust, kes said endale lipu 2018. aastal. Seega 1.juuni 2020. a seisuga on rohelise lipu kasutusõigus Eestis kokku 55 õppeasutusel.