Nõukogu

Tartu loodusmaja nõukogu on 8-liikmeline.

Nõukogusse kuuluvad:

  • Aret Vooremäe – Eesti Maaülikooli esindaja, nõukogu esimees;
  • Asko Tamme – Tartu linna esindaja;
  • Andrus Punt – Tartu linna esindaja;
  • Friedrich Kaasik – Tartu linna esindaja;
  • Martin Ottas – Tartu linna esindaja;
  • Toomas Kapp – AS Tartu Veevärk esindaja;
  • Terje Tuisk – ELFi, EOÜ, TÜLKRi, ERLi ja Peipsi Koostöö Keskuse esindaja;
  • Piret Pungas-Kohv – ELFi, EOÜ, TÜLKRi, ERLi ja Peipsi Koostöö Keskuse esindaja;

Vastavalt põhikirjale kavandab nõukogu sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelvalvet sihtasutuse tegevuse üle.