Annetused loomade toidu- ja ravikulude katteks

Tartu loodusmaja on koduks väga paljudele lemmikloomadele kilpkonnadest prussakateni. Loodusmaja lemmikute täpset arvu on raske hinnata, sest see on pidevalt muutuv ning näiteks jahumardikaid kokku lugeda on päris aeganõudev ülesanne! 

Hetkel elavad loodusmajas: 2 merisiga, 2 rotti, 2 hiirt, vöötorav, 2 viirpapagoid, 3 lembelindu, 4 kaelus-turteltuvi, 1 nümfpapagoi, 3 sebraamadiini, tšintšilja, kuldhamster, vutt, kannuskonn, kaerasori, 2 hiid-tuhatjalga, 3 aafrika hiidtigu, 1 kare ja 5 harilikku viinamäetigu, 2 liiki raagritsikaid, hiid-jahumardikad, madagaskari sisiprussakad, 1 kesk-aasia kilpkonn, 1 vahemere kilpkonn, 1 kollakõrv- ja 4 punakõrv-ilukilpkonna ning kalad.

Loodusmaja lemmikud on ka laste lemmikud. Paljudel huvikooli õpilastel on kodus lemmikloomad, kuid küllalt on ka neid, kel kodus lemmikuid pidada pole võimalik. Loodusmaja huvikoolis ning õppeprogrammidel käivad õpilased saavad hindamatu kogemuse lemmikloomade eest hoolitsemisel. Nii saab huviringis käiv laps õppida looma eest hoolitsema ja mõistab, milline vastutus kaasneb loomapidamisega. Olles juba tutvunud loodusmaja loomadega ning õppinud nende eest hoolt kandma, on lastel ja lapsevanematel lihtsam otsustada, kas nad on ikkagi lemmiklooma pidamiseks valmis. Ja kui ei ole võimalik looma koju võtma, saab neid õnneks ikkagi loodusmajas silitamas käia!

Tähelepanuväärne on asjaolu, et loodusmaja lemmikud on enamasti kõik loodusmajja “sattunud”. Loodusmaja üldiselt ei osta lemmikloomi, vaid pakub võimalusel kodu loomadele, kes parasjagu kodu vajavad. Meile on elama sattunud näiteks loomi, keda kolimise või lapse allergia tõttu ei ole võimalik enam kodus pidada. Kui meil on võimalik, siis pakume sellistele loomadele ikka varjupaika ning võtame nad lahkel meelel oma sõbralikku perre vastu. 

 

Millised kulud kaasnevad loodusmaja lemmikloomade pidamisega?

Peamisteks kuludeks on muidugi toit ning ravi. Ikka juhtub, et mõni loom haigestub ning vajab arstiabi. Ja süüa tahavad loomulikult kõik! Lisanduvateks kuludeks on muidugi veel allapanu ning muud vahendid (kilpkonnade UV-lambid, joogipudelid, näriliste jooksurattad, mänguasjad jne) ning akvaariumitehnika- ja hooldus. Arvestades, et loomi on meil päris palju, on ka kulud loomadele üpris suured. 

Loodusmaja õpilastele on meie lemmikud südamelähedased ning seetõttu oleme aastaid korraldanud heategevusüritusi, kus õpilased saavad anda oma panuse. Näiteks heategevuslaatadel annetavad õpilased ja loodusmaja töötajad ikka kas osa või kogu müügitulu meie lemmikute heaks.

Aastas kulub loomade toidu ja ravi peale umbes 800 eurot. Kui sinna juurde lisada veel ka akvaariumite ja basseini hooldusega kaasnevad kulud, on vajaminev summa umbes 2300 eurot

 

Kui on soov teha annetus loomatoa elanike heaks läbi veebi, saab seda teha ülekandega:

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus
SwedBank EE502200221019407978
Märksõna: annetus loomadele