Saal 151 m²

Koolitustuba 65,5 m²

Tartu loodusmajas on mõnus keskkond konverentside, firmaürituste, sünnipäevade ja pidude korraldamiseks.

Siin korraldatud üritus on märk sellest, et hoolid keskkonnast nagu meiegi.

Ruumide renditulu abil toetame laste loodushariduslikke tegevusi:
huviringide tegevust, loodusvaatluse ja -uurimise vahendite hankimist, väljasõite loodusesse.

Õppeklassid 30-55 m²

Köök

Töökoda

Talveaed

Park