Registreerimine

Õppeaasta 2024/2025 registreerimine avaneb 5.augustil Arno keskkonnas.

Huviringide uue õppeaasta tunniplaani leiab siit.

Õppeaasta keskel huviringiga liitudes, võta enne ARNO keskkonnas registreerimistaotluse tegemist ühendust vastava huviringi õpetajaga.

Enne huviringi registreerimist:

 1. Leidke huviringide nimekirjast sobiv ring. Huviringi kohta täpsema info saamiseks võtke ühendust huviringi õpetajaga, kelle kontaktid leiate iga huviringi juurest.
 2. Kontrollige selle ringi toimumise aegasid ja asukohta tunniplaanist ning tutvuge tasumise infoga.
 3. Tutvuge kindlasti ka huvikooli põhikirja ja struktuuriga. Strukuuri juures pange tähele, et kõik huviringid on jaotatud kahe suuna vahel – loodussuund ja tehnoloogiasuund. Jätke meelde, millisesse suunda kuulub välja valitud huviring, sest seda infot läheb tarvis registreerimisel.
 4. Kui olete need etapid läbinud, suunduge ARNO keskkonda.

REGISTREERIMINE ARNO SÜSTEEMIS

Registreerimise kiirjuhend:

 1. Kasutage sisse logimiseks ID-kaarti, Smart-ID, Mobiil-ID või pangalinki (nupp SISENE üleval paremas nurgas).
 2. Valige samast menüüst MINU LAPSED, avaneb leht, kus on üles loetud kõik alaealised lapsed, kelle eest saate taotluse esitada.
 3. Vastava lapse juures tuleb vajutada nupp HUVIKOOLI TAOTLUS (rohelist värvi).
 4. Avaneb taotluse vorm, kus saate sisestada vajalikud andmed.
 5. Peale seda tuleb vajutada nuppu ESITA TAOTLUS (sinist värvi).
 6. Taotluse kohale ilmub kollasel taustal punane kiri, et teile on saabunud e-kiri, kus tuleb oma e-mail kinnitada. Selleks suunduge oma e-maili ning vajutage seal olevale lingile ning saate toatlusega jätkata. Kui seda kastikest ei teki, siis on teie e-mail juba kinnitatud ning ilmub ette aken, kust leiate lepingu faili ning nupu KINNITA LEPING.
 7. Tutvudes lepinguga ning vajutades nupule KINNITA LEPING, oletegi saatnud taotluse huviringis osalemiseks.
 8. Esmalt on taotluse olek menetelmisel ning peale huvikooli kinnitust on näha, et taotlus on kehtiv.

Registreerimise detailsem juhend:

1. Avanenud “Avalehe” paremal ülaääres asub menüüriba, millel paiknevad kõik haridusteenuste haldamise süsteemi (ARNO) põhikategooriad. Klõpsates nupul [Huvikoolid], kus on võimalik tutvuda süsteemi sisestatud huvikoolide- ja nendes olevate rühmade infoga. Avaneb huvikoolide nimekiri koos kooli liigi ja -aadressiga. Loodusmaja ringidesse registreerimiseks vali menüüst Tartu loodusmaja huvikool.

Klõpsates huvikooli nimel, avanevad valitud huvikooli kontaktandmed, kõik rühmad ning õppekavad selles huvikoolis.

Samast aknast on võimalik liikuda valitud huvikooli kodulehele, klõpsates huvikooli andmetes sisalduval veebilehe aadressiga lingil.

Huviringi rühma andmetega tutvumine

Konkreetse rühma infoga on võimalik tutvuda klõpsates rühma nimel.

Avaneb valitud huvikooli rühma puudutav oluline info – õppe- ja toimumise aeg, õppekava, õppekeel, õpetaja nimi, arvetega seotud info, kohtade arv, osalejaga seotud võimalikud soodustused, piirangud jms.

 •  Selle vaate kestuse lahtris näeb taotluse esitaja kui kaua valitud rühm tegutseb, toimumise aja lahtris on toodud täpne toimumise aeg, viide tunniplaanile vms.
 •  Õppekeele ja -vormi lahtris on kirjas, mis keeles toimub rühmas töö ning kas õppuriga tegeletakse grupis, individuaalselt või kasutatakse mõlemat vormi samaaegselt.
 • Tabelis on kirjas ka õpetaja/juhendaja nimi.
 • Kuutasu lahtris on märgitud iga kuu makstav summa, kui õppurile ei laiene konkreetse huvikooli samas tabelis allpool kirjeldatud soodustused.
 • Kui huvikooli rühmas on kohtade arv piiratud, siis selles lahtris olev number näitab mitu õpilast vastu võetakse.
 • Kõik KOV-d, kellega on sõlmitud koostööleping on märgitud lahtris Teised lubatud KOV– d.
 • Soodustuste lahtris on kirjas, missugused soodustused kehtivad valitud huvikooli rühma puhul.
 • Registreerimise algus- ja lõpukuupäev näitab millises ajavahemikus on registreerimine avatud ja võetakse vastu taotlusi sellesse huvikooli rühma. Kui nendesse lahtritesse midagi märgitud ei ole, siis on sellesse rühma registreerimine kogu aeg avatud.
 • Lisaks võivad olla huvikoolide rühmad diferentseeritud vanuse järgi, millest antakse teada lahtrites osaleja vanuse alam- ja ülempiir.
 • Märkuste lahtris on kogu muu info, mida huvikooli esindaja peab vajalikuks taotluse esitajale kirjeldada huvikooli rühmaga tutvumisel.

Kõikide huvikoolide valikusse tagasi on võimalik liikuda, klõpsates paremal ülaääres menüüribal-, lehe all- või ülaääres oleval sõnal [Huvikoolid].

Peale huvikoolidega tutvumist ja sobiva rühma välja valimist peab lapsevanem või õpilase esindaja tegema huvikooli astumise taotluse. Seda on võimalik teha klõpsates paremal ülaääres menüüriba nupul [Avaleht] või [Minu lapsed]. Avalehel jaotsises Minu lapsed või menüüribal [Minu lapsed] all on toodud isikuga seotud kõik alaealised lapsed. Andmed saadakse Rahvastikuregistri päringu alusel. Iga lapse rea lõpus on tegevused, mida on võimalik valida konkreetse lapse korral.

Klõpsates nupul [Huvikooli taotlus], avaneb huvikooli taotluse vorm koos sisestusväljadega. Vormi päises kuvatakse lapse- ja taotleja nimi ning isikukood, sisestamise kuupäev ning olek, mis näitab taotluse hetke seisu. Taotluses on kohustuslikud täita tärniga (*) märgitud väljad. Kui taotlejal on soov, et mitu last osaleks ühes huvikoolis samas rühmas või laps osaleks mitmes huvikoolis või ühes huvikoolis mitmes rühmas, peab esitama iga lapse, huvikooli ja rühma kohta eraldi taotluse.

Vormile märgitakse taotluse esitaja- ja õpilase kontaktandmed. Need väljad on eeltäidetud andmetega, mis on sisestatud süsteemi sisenemisel ning Rahvastikuregistrist saadud andmetega. Lisaks on võimalik sisestada õpilase e-maili aadress ja telefon, kui avalduse esitaja peab seda vajalikuks. Pane tähele, et õpilase kontaktid on vaja esitada Stuudiumiga liitmiseks, kus toimub huvikooli info vahetus, materjalide jagamine ja õpilaste ning õpetaja otsene suhtlus. Lihtsama suhtluse ja muude probleemide vältimiseks palume sisestada õpilase ISIKLIK e-mail ja telefoninumber. 

Teine viis taotluse esitamiseks: Kui huvikooli rühmasse registreerimine on avatud, siis huvikooli rühma vaates paistab nupp [Esita taotlus].

Nuppu [Esita taotlus] klõpsates avaneb vaheaken [Valige isik, kelle kohta teha taotlust]. Tuleb valida, kas taotlust esitatakse lapse kohta või enda kohta.

Kuidas ma pean huvikooli taotluse vormi täitma?

Huvikooli koha taotlemise andmeid sisestades peab taotluse esitaja klõpsama vastaval lahtril ja tegema ühe valiku etteantutest. Valik avaneb rippmenüüna. Pane tähele, et teaksid, millise suuna (kategooria) alla kuulub valitud huviring! Suunda (kategooriat) saab kontrollida huvikooli struktuuri alt. Peale suuna (kategooria) valikut aktiveerub huviringi rühma valik, mille nimetus sisaldab ringi vanuseastet ja tunniplaanis olevat rühma numbrit.

 • Õppeaasta ja lapse vanus on eeltäidetud ning need väljad ei ole muudetavad.
 • Emakeele osas peab taotleja tegema ühe valiku vastavalt sellele, mis keelt õppur põhiliselt räägib.
 • Huvikoolide puhul hõlmab etteantud valik vaid neid, kus registreerimine on avatud, kuhu võetakse vastavas vanuses lapsi ning puuduvad muud piirangud konkreetse lapse osas. 
 • Peale huvikooli valimist saab valida ühe rühma eelnevalt valitud huvikoolist.
 • Soodustuste info, mida valitud huvikool pakub, avaneb peale rühma valimist ning soovi korral on võimalik taotluse esitajal teha märge vastavasse ruutu. Enne taotluse kinnitamist kooli poolt teeb kool otsuse, kas soodustust on võimalik anda või mitte.
 •  Kogu muu info, mida taotluse esitaja peab vajalikuks- või valitud huvikool on palunud esitada on võimalik kirjutada väljale “oluline informatsioon”.

Maksjat puudutavad väljad on eeltäidetud taotluse esitaja andmetega. Kui taotluse esitaja soovib, et õppuri huvikooli arveid hakkab tasuma ning tulumaksu soodustuse saab keegi kolmas isik, peab need väljad täitma soovitud isiku andmetega.  Süsteemi sisse logides näeb maksja ainult arvega seotud infot.

Enne taotluse esitamist peab selle kinnitama märkega kooli põhimäärusega tutvumise kohta ning õppemaksu tasumise kohustusest

Peale taotluse kinnitamist on võimalik see esitada klõpsates nupul [Esita taotlus].

Huviringi kohad on täitunud, kas soovid jääda ootele?

Kui valitud rühmas taotluse esitamise hetkel vabu kohti ei ole, siis ilmub peale taotluse täitmist ja esitamist ekraanile küsimus võimaluse kohta jääda ootele. Taotleja peab otsustama, kas ta soovib jääda ootele või mitte. Kui ootele ei soovita jääda, saab taotluse esitamise lihtsalt katkestada. Ootele jäämise soovi korral registreeritakse taotlus oote nimekirjas ning koha vabanemisel saadetakse selle nimekirja alusel taotlejale teatis koha olemasolust. Pakutud kohta on võimalik vastu võtta või juba esitatud taotlus tühistada.

Õppelepingu kinnitamine

Kui õppuri Rahvastikuregistris olev aadress asub huvikooliga samas KOVs avaneb huvikooli taotlus, mis sisaldab lepingut.

Jaotises [Lepingud] on võimalik sõlmitava lepinguga tutvuda klõpsates lepingu faili nimel ning seda kinnitada klõpsates nupul [Kinnita leping]. Taotluse all asuvad nupud, mis lubavad taotlust muuta/(tühistada) ja sarnaste andmetega uut alustada.  Kui klõpsata nupul [Kinnita leping], on leping kahepoolselt kinnitatud ning õppuril on olemas koht valitud huvikoolis soovitud rühmas.

Pane tähele, et enne, kui ei ole vajutatud nupule [Kinnita leping] ei ole õpilane huvikooli ringide nimekirjas, kuna tema andmed ei ole huvikooli süsteemi kantud!


Kuidas näen, kas õpilase taotlus on huvikooli poolt vastu võetud?

Lepingu- ja huvikoolitaotluse staatust on võimalik vaadata [Avaleheht], seejärel [Minu lapsed].


Kuidas tühistada huviringis osalemist (lõpetada õppelepingut) või muuta huviringi?

Kõikide huvikoolidesse esitatud taotluste nimekirja leidmiseks peab klõpsama paremal ülaääres menüüriba nupul [Avaleht] jaotis Minu huvikooli taotlused või [Taotlused] jaotis Huvikooli taotlused. Valitud jaotises peab klõpsama soovitud huvikooli rühma õppuri andmetel.

Avaneb juba esitatud taotlus. Kui see taotlus on olekus Menetlemisel või Ootel on võimalik taotlust muuta ja tühistada, klõpsates taotluse allosas oleval nupul [Muuda].

Avaneb uuesti aken juba esitatud taotluse sisestusväljadega, mida on võimalik muuta. Taotlust on võimalik e-keskkonnas tühistada ka peale asutuse poolset lepingu kinnitamist ja taotluse menetlemist (enne taotleja poolset lõplikku kinnitamist). Peale taotluse korrigeerimist peab selle uuesti salvestama.

Väljavõte õppelepingu üldtingimustest
2. ÕPPEMAKS

2.10. Õppemaksu ei tagastata, kui Leping lõpetatakse Õpilase esindaja soovil või Õpilase süül seoses Lepingu rikkumisega.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.2. Õpilase esindaja õigused ja kohustused

3.2.4. Õpilase võib Loodusmaja huvikoolist välja arvata Õpilase esindaja soovil kirjaliku avalduse alusel, mille esitab Õpilase esindaja õppejuhile ARNO keskkonnas vähemalt 2 nädalat enne kuu lõppu. Õppeleping lõpetatakse uue kalendrikuu esimese kuupäeva seisuga.

3.3. Loodusmaja huvikooli õigused ja kohustused

3.3.7. Loodusmaja huvikoolil on õigus esitada tagant järele arve mitme kuu eest, kui õpilase registreerimine ei ole õigeaegselt teostatud.

Kui laps ei soovi enam huvikoolis osaleda, tuleb teha huvikoolist lahkumise avaldus.

Seda on võimalik teha avalehel plokis [Minu lapsed] klõpsides nupule [Huvikoolist lahkumine] või klõpsata paremal ülaääres menüüriba nupul “Minu lapsed” ja sealt soovitud huvikooli juures klõpsata [Huvikoolist lahkumine].

Nupule vajutades avaneb vaade “Huvikooli rühmast lahkumise taotlus”.

Pärast vajalike väljade täitmist vajutada [Esita taotlus]. Avaneb “Huvikooli rühmast lahkumise taotlus” vaade, kus on võimalik taotluse andmeid muuta klõpsates nupule [Muuda] või siis tühistada huvikooli rühmast lahkumise taotlus vajutades nupule [Tühista taotlus].

Hiljem on võimalik tehtud taotlust näha klõpsata paremal ülaääres menüüriba nupul [Taotlused] ja klõpsates nupul [Huvikoolist lahkumise taotlused[.

Seejärel on taotlus Menetlemisel ning huvikooli esindaja saab lahkumise taotluse kaudu kinnitada.

Lisainfo:
õppejuht, Pille-Riin Pärnsalu
pilleriin.parnsalu@tartuloodusmaja.ee
+372 5625 3402