Huvikooli lugu ja struktuur

HUVIKOOLI LUGU

Tartu Loodusmaja huvikool on välja kasvanud kunagisest Tartu linna Noorte Naturalistide Jaamast, mis loodi 23. juunil 1953. aastal. 2002. aastal toimus omandivormi muutus linnavalitsuse huvikoolist erahuvikooliks. Huvikooli ajaloost saab rohkem lugeda siit, meie tegevuste ja traditsioonidega saab tutvuda siin.

Soovime, et Eestis valitseks põlvest põlve kestev loodusest hooliv ja keskkonnasäästlik eluviis, inimesed märkaksid ja tunneksid loodust enda ümber ning hooliksid kõikidest elusolenditest ja nende elukeskkonnast.

Meie põhiväärtused:

  • Keskkonnasõbralikkus. Väärtustame looduse mitmekesisust ja puhast elukeskkonda, tegutseme keskkonnateadlikult ja vastutustundlikult.
  • Hoolivus. Hoolime loodusest ja inimesest selle osana. Oleme sõbralikud, märkame üksteist ja hoolime ka iseendast.
  • Avatus. Oleme paindlikud ja avatud uutele ideedele ja koostööle. Usume, et suudame maailma paremaks muuta.

Oleme rahvusvahelise programmi “Roheline kool” (Eco-Schools Global) liige, UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti (BSP) võrgustiku liige, Eesti Huvikoolide Liidu liige ja Eesti Teadushuvihariduse Liidu asutajaliige.

HUVIKOOLI STRUKTUUR

 

Direktor

Kärt Leppik

 

 

 

 

Huvijuht

Tiina Lilleleht

Liisgren Pärnsalu

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE SUUND
Beebiring Loomasõbrad
Kivimid, fossiilid ja kristallid Ornitoloogia
Kliimamuutuste ring
Seikluslik matkaring
Õppejuht

Pille-Riin Pärnsalu

 

 

 

Linnaloodus Zooloogia
Loodusteadused
Taimetargad
Loodusesõbrad
Veemaailm
TEHNOLOOGIA SUUND
Keskkonnaseire ja digilahendused
Tehnika ja taaskasutus
Puutöö
 
KUJUTAVA KUNSTI JA KÄSITÖÖ SUUND
Loodusfotograafia
Keskkonnasõbralik disain
Loodus kunstis
Meisterdajad
Loomering