Keskkonnaseire ja digilahendused

Keskkonnaseire ja digilahenduste huviringis uurime meid ümbritsevat keskkonda erinevate digivahenditega, mille ise ringitunnis kokku monteerime ja üles seame.


Kellele? 9.klassi ja 10.-12.klassi õpilastele

Kus? Jaan Poska Gümnaasiumis, Tartu loodusmajas (vastavalt vajadusele)

Millal?

Mida teeme?

  • Tutvume andmekorjevõimaluste ning õpime tegema vahet digitaal ja analoogandmetel.
  • Kasutame erinevaid sensoreid ning Vernier, Pasco, Arduoni ja Raspberry Pi vahendeid keskkonnaseire rakendamiseks.
  • Saame praktilisi oskusi andurite kalibreerimisest ja nende kasutamisest looduses.
  • Vaatleme, võrdleme, rühmitame, mõõdame loodusobjekte, kogume andmeid ja teostame andmeanalüüse.
  • Teeme uurimuslikke, praktilisi töid, laboratoorseid katsed, tutvume peamiste keskkonnaseire uurimisküsimusega ning käime külastamas ka EMÜ ja EKUK laboreid.

Suund: tehnoloogiasuund

Maksumus: 22€ kuus