Linnaloodus

Linnalooduse ring on üks põnev võimalus teha loodusvaatlusi kõige ootamatumates kohtades. Oled oodatud koos teadlastega teadust tegema ja mööda linna rohe- ja
puhkealasid seiklema. Loodusring võimaldab piiluda nii linnade arenemise ajalukku kui ka inimeste suhetesse loodusega. Koos kaardistame Tartu linna elurikkust ja õpime tundma jõe kaldale ehitatud linna eripärasid. Linnalooduse ring on koht kus võid saada mudaseks, poriseks, päikesest pruuniks ja peast roheliseks.


Kellele?  4.-6. klassi õpilastele

Kus? Tartu Loodusmajas, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

  • Õppetöö käigus teeme tutvust erinevate eluslooduse esindajatega meie ümber ja tutvume nende tegevusjälgedega.
  • Saame ülevaate erinevate organismide omavahelistest seostest ökosüsteemis ja linnaökoloogiast.
  • Kasutame erialakirjandust, vaatame temaatilisi filme ja teeme vaatlusi erinevatel linna puhke- ja rohealadel.
  • Toetame elurikkust linnas.
  • Saame teada, mida teadlased selleks teevad ja kuidas linnaelanikuna loodushoidu panustada saame.

Suund: loodus- ja täpisteaduste suund

Maksumus: 26€ kuus