Keskkonnasõbralikud avalikud üritused

Festivale ja avalikke suurüritusi toimub Eesti Statistikaameti (2015) andmetel Eestis aasta jooksul 6800, milles osaleb kokku umbes 1 433 000 inimest. Iga ürituse korraldamise ja sellel osalemisega kulutame ressursse, tekitame heitmeid ja toodame jäätmeid. Ühe festivali või suurürituse ökoloogiline jalajälg võib olla väga suur, kuid oma valikutega saame mõju keskkonnale märkimisväärselt vähendada.

Valdkondi, kus ürituse korraldajana saame keskkonnasõbralikumaid valikuid teha, on mitmeid. Näiteks  asukoht, transport (nii osalejad kui korraldusmeeskond, esinejad), toitlustus, vee- ja energiakasutus, erinevad trükised ja asjade ostud, jäätmed. Korraldajana on oluline prioritiseerida ning teha kaalutletud otsus, millistes valdkondades on võimalik ja jõukohane keskkonnasõbralikumaid valikuid teha.

Küsimus ei ole isegi mitte selles, MIKS keskkonnasõbralikumaid avalikke üritusi pidada, vaid pigem MILLAL sellega algust teha ja KUIDAS. Tänaseks on maailma suurimad festivalid teinud tohutuid jõupingutusi, et vähendada festivali korraldamisega kaasnevat ökoloogilist jalajälge. Peagi saab sellest nn uus normaalsus ning ürituste korraldajad, kes muudatustega kaasas ei käi, ei ole enam konkurentsivõimelised.

 


Juhendmaterjalid


Juhendmaterjal keskkonnasõbralikuma avaliku ürituse korraldamiseks

Andsime keskkonnasõbralike ürituste projekti raames oma panuse mitmesuguste ürituste korraldamisse ning aitasime pöörata tähelepanu tahkudele, mis muudavad ürituse keskkonnasõbralikumaks. Juhendmaterjalis anname ülevaate keskkonnasõbralike ürituste korraldamise heast tavast ning toome teile neli näidet. Kui teil seisab ees ürituse korraldamine, siis otsige üles näide, mis sarnaneb kõige rohkem teie ettevõtmisega. Tehke kindlaks, millisele valdkonnale soovite keskenduda, te ei pea tegelema kõikide erinevate aspektidega korraga.

Keskkonnasõbralike_sündmuste_juhend (uuendatud versioon oktoober 2020) 

Liitu Facebooki grupiga “Rohelised üritused”

Otsi keskkonnasõbralikke toodeid ja teenusepakkujaid siit (ja lisa oma soovitused, täiendused)  

 


Soovid korraldada keskkonnasõbralikuma avaliku ürituse?

Küsi nõu ja soovitusi Facebooki grupist “Rohelised üritused”.

Võta meiega ühendust ning uuri lähemalt:

  • konsultatsioon
  • koolitused
  • projektijuhtimine

 

Eelika Laane-Hannus
Tartu loodusmaja
eelika.laane-hannus@tartuloodusmaja.ee
+372 55 622798

 


Sildid ja raamid jäätmete liigiti kogumiseks


Loo enda festivalile, konverentsile, kontorisse, aga miks mitte ka koju läbimõeldud sildistusega jäätmete sorteerimise süsteem. Kui sa päris täpselt ei tea, kuidas alustada jäätmesüsteemi loomisega enda üritusel, siis kasulikku lugemist leiad Seiklushundi keskkonnablogist.

Projekti “Keskkonnasõbralikud avalikud üritused” (valminud 2017-2018) raames kujundatud sildid ja  jäätmeraamide kujundused leiad printimiseks infomaterjalide lehelt.

Jäätmete sildid EST, ENG


Jäätmeraamid-kaaned eri jäätmeliikide sorteerimiseks

Tartu loodusmajal on 12 jäätmeraami ning kaaned viie eri liiki jäätmete kogumiseks – pakend, pandipakend, biojäätmed, komposteeruvad nõud, olmejäätmed. Juhul, kui me neid ise ei kasuta, rendime neid välja. Iga kaant on meil kolm tükki, niiet kui plaanite koguda pandipakendeid ja segapakendeid, saame laenata teile 3 raami-kaant pandipakendile ja 3 raami-kaant segapakendile. Teie ülesandeks jääb osta juurde 200l prügikotid. Segapakendi jaoks soovitame kindlasti kasutada kollaseid kotte, mida saab osta RagnSells esindusest, teiste jäätmete jaoks läbipaistvaid kotte, mida müüb näiteks Puhastusimport.

Kaaned on mõõtudes 62 cm x 62 cm ja prügiraamide kõrgus ca 1 m ja raami alumise osa diameeter ca 80 cm.

Laenutamine: tel 736 6120, info@tartuloodusmaja.ee

Jäätmeraam Tartu loodusmaja   Jäätmeraam Tartu loodusmaja  Jäätmeraam Tartu loodusmaja

 

 

 

 

 

 

Jäätmeraame ja kaasi aitas soetada Eesti-Läti koostööprogramm ja KIK.

 


Seminaride ettekanded


Keskkonnasõbralike sündmuste seminar-mõttetalgud 31.10.2019 Tartu loodusmajas

Festivalide korraldajatele suunatud seminaril anti sissejuhatuses lühiülevaade hetkeolukorrast ning toimus paneelarutelu, kuidas avalikel üritustel vähendada jäätmeteket ja suurendada taaskasutust. Vestlust  juhtis Raimo Matvere, arutlesid Väätsa prügila projektijuht Toomas Laimets, Keskkonnaministeeriumin nõunik Made Saadve ja Tallinna Ettevõtlusameti jäätmehooldusosakonna juhataja Tõnu Tupits. Seminari teises osas toimusid maailmakohvikuformaadis mõttetalgud uusi teenuseid, sponsorlust ning jäätmeid-silte puuduvate väljakutsete teemal.

Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Tartu loodusmaja

Seminari ettekanded ja paneelarutelu kokkuvõte:

Sissejuhatus ja ülevaade hetkeolukorrast

Paneelarutelu kokkuvõtvad märkmed ning mõttetalgutel kirja pandu

Kultuurikompass: kuidas korraldada kultuuri keskkonnateadlikult? 21.08.2019 

Tartu linna korraldatud, 2019 a. festivalide ja ka väiksemate sündmuste kogemustest hea ülevaate andnud seminari ettekannete videod leiate SIIT


Ettekanded 15.03.2019 kohtumiselt Eesti Loodusmuuseumis

Üha rohkem räägitakse ühekordselt kasutatavate plasttoodete asendamisest muude alternatiividega. Eelistatuim lahendus on korduskasutus, kuid selle kõrval tuntakse väga palju huvi ühekordselt kasutatavate biolagunevate ja komposteeruvate toidunõude ja nende kui jäätmete käitlemise võimaluste vastu. Tulenevalt tekkinud küsimustest kutsus Keskkonnaministeerium ühisele arutelule suursündmuste korraldajaid, jäätmekäitlejaid ja ka nimetatud nõude maaletoojaid, et osapooled saaksid omavahel otse suhelda ja arutada. Arutelule eelnevalt tegid ettekanded Kristel Murumaa Keskkonnaministeeriumist ja Mait Kriipsalu Eesti Maaülikoolist.

 

Seminari kokkuvõte koos ettekannega:

Arutelu: ühekordsete plasttoodete asendamine suursündmustel (Kristel Murumaa, KKM)
Biolagunev! Biolagunev?  (Mait Kriipsalu, EMÜ)
Arutelu kokkuvõte 


Keskkonnasõbralikud avalikud üritused 5.10.2018 Tartu loodusmajas

5.10.2018 toimus Tartu loodusmajas Eesti-Läti koostööprojekti toel seminar “Keskkonnasõbralikud avalikud üritused”, mis tõi kokku paljude erinevate festivalide korraldajad Eestist. Seminari esimeses pooles tutvustas Tartu loodusmaja keskkonnasõbralike ürituste korraldamise juhendit ja arutleti võimaluste üle, kuidas üht sündmust korraldada väiksema keskkonnamõjuga. Oma kogemusi ja tehtut jagasid ettekannetena Viljandi Pärimusmuusika Festival, I Land Sound, Surfilaager ning Tallinna ja Tartu Tänavatoidufestival.

Seminari kokkuvõtte koos viidetega ettekannetele leiad siit:

Seminari kokkuvõte ja ettekanded 
Liitu Facebooki grupiga “Rohelised üritused”