Rohelise Kooli programm – KKK

Korduma kippuvad küsimused

 • Kas Rohelise Kooli keskkonnatöörühma juht peab olema asutuse juht või võib olla õpetaja/lapsevanem? Tema põhilised tööülesanded?

Rohelise kooli keskkonnatöörühma juht peab olema õppeasutusega vahetult seotud, sest läbi tema käib infovahetus Rohelise Kooli programmi Eesti koordinaatoriga, kuid ta ei pea olema asutuse juht.

Keskkonnatöörühma juht vastutab, et Rohelise Kooli tegevused saaksid ellu viidud, tema juhib protsessi tervikuna. Kuidas täpselt omavahel ülesanded ära jagatakse, on juba töörühma otsustada. Koolide puhul eeldatakse, et õpilased juhivad töörühma koosolekuid ja ka protokollivad neid ise (keskkonnatöörühma juhi, teiste täiskasvanute toetusel), samuti on tegevustes rõhk noortel.

 • Kes peavad keskkonnatöörühma kuuluma?

Keskkonnatöörühma peavad kuuluma juhtkonna liikmed, õpetajad, töötajad, lapsevanemad ja koolides eri vanusega õpilased. Õpilased peavad moodustama töörühma koosseisust vähemalt poole. Oluline on tagada järjepidevus töörühma liikmete seas ning eri vanuses õpilased aitavad seda hoida.

Lasteaedades on levinud, et töörühma kuulub lisaks juhtkonna esindaja(te)le ja lapsevanematele igast rühmast üks õpetaja, majandusala eest vastutaja ning võimalusel ka kokk. Lasteaedades kaasab töörühm lapsed keskkonnaotsuste tegemisse vajadusel muul viisil, lisades selle kohta hiljem selgituse rohelise lipu taotlusele.

 • Millal tuleb paika panna keskkonnapõhimõtted? 7-sammulises strateegias on need justkui viimane etapp?

Keskkonnapõhimõtted joonistuvad välja enamasti peale keskkonnaülevaatuse tegemist ning tegevuskava koostamist. Üldjuhul ei ole see tõesti nö viimane etapp, vaid oluline osa juba teavitustegevustes.

 • Kas Rohelise kooli tegemiste kajastamiseks peab kindlasti looma eraldi blogi või piisab õppeasutuse FB-lehest?

Õppeasutuse toimimisest Rohelise koolina peab olema võimalik kergesti terviklikku ülevaadet saada. Lasteaedade ja koolide FB-postitustest seda saada ei ole võimalik. See, kas Rohelise kooli info on võimalik koondada hästi kodulehele või on kergem luua eraldi blogi, jääb iga asutuse enda otsustada. Praktikas eelistatakse üldinfo lisamist kodulehele ning jooksvate sündmuste kajastamist blogis.

 • Mis peab olema avaliku materjalina kodulehel või blogis? Milline osa võib olla asutusesisene?

Programmiga liitunud õppeasutus peab kodulehele lisama Rohelise Kooli logo, mis võimalusel viib lingina Rohelise kooli materjalide juurde – on see siis kodulehe alamleht või eraldi blogi.

Kodulehel või Rohelise kooli blogis peab olema:

 1. keskkonnatöörühma liikmete nimekiri
 2. koosolekute protokollid, mis ei pea olema detailsed ülevaated aruteludest – piisab, kui kirjas on toimumise aeg, kes osalesid, mida arutati ja mida otsustati.
 3. keskkonnaülevaatuse küsimused ja lühikirjeldus, kuidas ülevaatust läbi viidi; tulemusi ei pea avalikustama, kui tunnete, et see võiks pigem sisemiseks kasutamiseks jääda
 4. teemad, millele sel õppeaastal keskendute
 5. keskkonnategevuskava
 6. keskkonnapõhimõtted

Blogist (või kodulehelt) peab kerge vaevaga saama ülevaate, mida õppeasutus Rohelise koolina teeb – eri sündmused, fotod jms.

Kindlasti tasub kodulehele lisada ka mõni sõna sissejuhatuseks Rohelise Kooli programmi kohta, et kodulehe külastajad teaksid, millega on tegu.

 • Kuidas saab liituda Rohelise kooli programmi Facebook grupiga?

Kinnine grupp “Roheline kool” asub https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/.  Sellel lehel liitumissoovi esitades kuvatakse liitujale kaks küsimust. Palume neile kindlasti vastata, selline turvameetod aitab meil vältida robotite liitumist grupiga. Kui küsimustele pole vastatud, siis me ei rahulda liitumissoovi.

 • Kas laste fotosid võib Facebooki ja blogisse panna?

Fotosid, kus lapsed on äratuntavad, võib üles laadida juhul, kui selleks on lapsevanema luba. Kui te pole selle olemasolus kindel, siis tuleb eelistada kaugelt tehtud rühmapilte, või siis selja tagant või muul sellisel viisil tehtud fotosid, kus lapse nägu pole näha.

 • Kas täiskasvanute fotosid võib Facebooki ja blogisse panna?

Võib, kui fotol olev täiskasvanu on selleks loa andnud.