KODUKORD TARTU LOODUSMAJA (Lille 10) HUVIKOOLIS

 • Kõik huvikooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad on üksteise suhtes tähelepanelikud, viisakad ja sõbralikud.
 • Lapse huviringi registreerimisel palume lapsevanemal arvestada lapse soovide ja vajadustega, sest vastu tahtmist ringi tulles mõjutab see ka teiste õpilaste huviringis osalemise kogemust ning õpetaja tööd.
 • Lapsevanemad on tundi külastama alati oodatud, kuid palume tunni külastus õpetajaga eelnevalt kokku leppida.
 • Lapsevanem on tunni ajal klassiruumis viibides enda lapsele abiks ja toeks.
 • Koos lapsega tunnis viibival lapsevanemal pole lubatud tunni ajal telefoni kasutada.
 • Õpilane on kohustatud tundi tulema kokkulepitud ajal. Palume arvestada, et hilinemine segab kogu grupi tööd.
 • Lapse õigeaegse ringitundi jõudmise eest vastutab lapsevanem.
 • Vanemad teavitavad lapse puudumisest õpetajat kirjalikult enne ringitunni algust.
 • Õed-vennad ja sõbrad, kes pole huvikooli õpilased, ootavad puhkenurgas.
 • Vanemad vastutavad selle eest, et puhkenurgas ootav laps käituks viisakalt ning ei segaks huvikooli õppetööd.
 • Betoonpõrandatel käiakse välisjalatsitega, puit- ja vaipkattega ruumidesse sisenedes jäetakse välisjalatsid ukse taha.
 • Teisele korrusele minnakse trepist.
 • Loomatoas ja köögis tegutsetakse koos õpetajaga.
 • Pärast ringitundi korrastatakse enda töökoht.
 • Loodusmajas tegutsedes sorteeritakse jäätmed õigesse kogumiskasti.