Läänemere veebiviktoriin

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt kutsub üles õpetajaid koos õpilastega osalema iga-aastasel Läänemere veebiviktoriinil!

läänemere veebiviktoriin

Alates 2013.aastast korraldab Tartu loodusmaja iga aasta oktoobrist detsembrini rahvusvahelist Läänemere veebiviktoriini, kus osalejad üheksast Läänemere-äärsest riigist peavad 60 minuti jooksul vastama 10 ingliskeelsele küsimusele. Veebiviktoriin on üks Läänemere Projektiga liitunud koolide oodatuim rahvusvaheline sündmus, kus osaleb üle 1200 õpilase!

Veebiviktoriin sobib arendamaks ja kinnitamaks õpilaste teadmisi keskkonnateadlikust eluviisist, Läänemerest kui elukeskkonnast, samuti laiendab inglise keele sõnavara ning paneb proovile õpilaste iseseisva info otsimise oskuse erinevatest allikatest, sest vastuseid tuleb leida internetist.

Viktoriinis võivad osaleda kõikide koolide õpilased vanuses 10-19.a. Viktoriini võib teha näiteks kooli arvutiklassis inglise keele, geograafia või bioloogia tunnina.  Veebiviktoriini küsimused on kogutud projekti õpetajatelt, koordinaatoritelt, teadusasutustelt ja koostööpartneritelt üheksast võrgustiku riigist. 2019. aastal aitas küsimusi koostada näiteks Läänemere uurija Sven Hille Leibnizi instituudist Saksamaal.

Viktoriini lahendades on kindlasti vaja internetiühendust ja hästi toimivat arvutitehnikat.  Viktoriini läbimiseks kulub aega vähemalt 30 minutit, maksimaalselt 60 minutit, olenevalt vanusegrupist.

Kõik seni esitatud küsimused ja vastused leiab Läänemere Projekti Eesti tegevuste kodulehelt.

Viktoriini rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 

 

  • Läänemere veebiviktoriin 2021 toimus 01.11-06.12.

Kokku nuputas viktoriinil 3790 õpilast 8 Läänemere-äärsest riigist, kellele lisaks proovisid oma nutikust ka 23 täiskasvanud loodushuvilist ja õpetajat. Kõige rohkem osalejaid oli Eesti koolidest ning see on ka kõigi aastate rekord – 3213 õpilast ja õpetajat, kokku 88 üldhariduskoolist. Viktoriini tulemusi ja vastuseid näeb BSP kodulehel.

läänemere veebiviktoriin 2021