Rohelise kooli programm – Seminarid

Tartu loodusmaja korraldab ka 2020/21 õppeaastal Rohelise kooli programmiga liitunud õppeasutustele võrgustiku seminare. Seminaridel osalemine on tasuta. Seminaride läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Janek Pohla koostöös Sihtasutusega Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu.

 

Eesti võrgustiku seminarid 2020/2021 õppeaastal

V seminar – Energia ja digiprügi

Koolitaja: Marek Muiste (Tartu Regiooni Energiaagentuur)

19.01 kell 13.00-15.15 Zoom-keskkonnas, lasteaiad

Kuidas rääkida lastele kliimamuutustest? Geoloogiliste ja klimaatiliste muutuste ning liikide kohanemise/väljasuremise mõistmisel tuleb appi kõigile tuntud Jääaja film oma järgedega, kus seiklevad laiskloom, mammut, mõõkhambuline orav jt vahvad tegelased, kes peavad ruumi tegema planeedi uutele asukatele – inimestele. Jääaja järjefilmis (Suur sula) seistakse silmitsi kliimamuutustega ja kohanetakse uute oludega, isegi kui selleks on vaja pisut ujuda. Räägime inimeste energiakasutusest keskkonnaga kohanemisel ja sellega kaasnevatest keskkonnamõjudest. Tutvustame uuel nädalal algavalt digiprügi kampaaniat!

21.01 kell 15.00-17.15 Zoom-keskkonnas, koolid

Energiavarustus on muutunud kõige olulisemaks tehnoloogiliseks tugisüsteemiks, millest sõltub kõikide teiste süsteemide toimimine. Sellega on energiakandjatest saanud meie igapäevasema tarbimise oluline komponent, olgu siis tehiskeskkonna loomisel põhjamaises kliimas või hoopis toidu, riiete ja esmatarbekaupade valmistamises või hoopis digitaalsete teenuste loomisel. Samas on energiakandjate tootmine ja tarbimine muutnud kõige ulatuslikuma keskkonnamõjuga inimtegevuseks, mille mõju ulatub kohalikust elukeskkonnast tervet planeeti hõlmava kliimani. Samuti räägime, kuidas tekivad digijäätmed ja kuidas neid vähendada. Tutvustame uuel nädalal algavalt digiprügi kampaaniat!

Rohelise kooli teemad: energia, prügi, jäätmed

 

Seminari alguses teeme ülevaate Rohelise kooli uudistest ning peale seminari on võimalik jääda Zoomi arutama ja nõu küsima RK progammi ellu viimise, rohelipu taotlemise vms teemal.

 

VI seminar – Kalad, säästlik kalandus ja kalafoor.ee

Koolitaja: Joonas Plaan (Eestimaa Looduse Fond)

Meie toidulaualt leiab palju erinevaid mereande. Paraku ei ole kõigi mereandide olukord igal pool kiita, samuti mõjutavad erinevad püügiviisid ja kasvandused keskkonda. Kalafoor (ehk Fish Guide) on Maailma Looduse Fondi (WWF) ja Eestimaa Looduse Fondi (ELF) koostatud juhend, mis aitab teha keskkonnahoidlikumaid kala- ja mereannivalikuid Eestis. Vaata kalafoorist, millised mereanniliigid on keskkonnasäästlikud. Samuti leiab sealt näpunäited, kuidas teha väikse vaevaga oma toidulauda ja kestlikku kalastamist silmas pidades paremaid valikuid.

16.02 kell 13.00-15.15 Zoom-keskkonnas, lasteaiad

18.02 kell 15.00-17.15 Zoom-keskkonnas, koolid

Rohelise kooli teemad: elurikkus, toit ja tervis

Registreeru hiljemalt 12.02 siin

Seminari alguses teeme ülevaate Rohelise kooli uudistest ning peale seminari on võimalik jääda Zoomi nõu küsima ja arutama RK progammi ellu viimise, rohelipu taotlemise vms teemal.

 

TOIMUNUD SEMINARID

IV seminar – Koolilaste rajakaamerad, Aasta loom õppetegevuses

Koolitaja: Helen Arusoo, Tarmo Mikussaar (Koolilaste rajakaamerate projekti ja “Aasta looma” eestvedaja)

Aasta looma toimkond koostöös Looduskalendri ja Eesti Jahimeeste Seltsiga kutsub õppeasutusi osalema rajakaamerate projektis, mis tutvustab lastele võimalust jälgida metsaelu vahetult ja avastada läbi rajakaamerasilma looduse ettemääramatus. Rajakaamerad aitavad täiendada loodusõpetuse ja zooloogia tunde, tutvustades eri loomaliike ja linde ehedal ja lastele põneval viisil.

Samuti räägime Aasta loomast 2021 ja jagame mõtteid, mida põnevat õpilastega Aasta looma teemadel ette võtta.

1.12 kell 14.00-16.15
4.12 kell 14.00-16.15

Rohelise kooli teemad: elurikkus

Seminari ettekande leiate SIIT

 

III seminar – Gaia haridus – tervikliku eluviisi alused – NB! toimub Zoomis

Koolitajad: Liisa Puusepp, Mihkel Kangur (Tallinna Ülikool)

Selle aasta suvel ilmus Gaia hariduse käsiraamat, mis on põgus pilguheit võimalustele, mida pakub Gaia hariduse õppekava.
Gaia hariduse programmi teemad on jagatavad nelja peamise aspekti alla: ökoloogia, sotsiaalsed suhted, majanduslikud suhted ja kultuur, mida on vaja teada ja osata rakendada ükskõik millise jätkusuutlikkusele pürgiva õpetamis- ja elamisviisi korral. Gaia hariduse projektipõhised seostatud õpetamisviisid on kasutatavad nii formaal- kui mitteformaalhariduses lasteaiast ülikoolini ja kindlasti ka elukestvas õppes.
Koolitusel annavad Liisa Puusepp ja Mihkel Kangur ülevaate Gaia hariduse põhiprintsiipidest, väärtusest ja võimalustest, kuidas sellele tuginedes projektipõhist õpet läbi viia. Tutvustame läbi praktiliste tegevuste, kuidas disainida õppetegevust selliselt, et see samaaegselt kannaks endas eesmärki toetada õppija, tema kogukonna ja Maa arengut, hõlmaks kõiki nelja aspekti ning kus õppimine toimuks nii pea, kui ka südame ja käega. Loome ühiselt grupitöödena õppimist toetavad projektid.

20.11 kell 14.00-16.00

25.11 kell 15.00-17.00

Rohelise kooli teemad: seotud palju teemadega sh. tervis ja heaolu, õueala

Seminari ettekande leiate SIIT

II seminar – Kompostikast kui õppevahend ja osa jäätmekäitlussüsteemist

Kuidas komposteerida kooli- ja lasteaiaõues biojäätmeid nii, et tulemuseks oleks sõmer ja rammus muld? Mida kompostikasti panna ja mida mitte? Biojäätmete sorteerimine ja kompostikasti täitmine võivad olla lõbusad ja õpetlikud tegevused lastele. Aga mitte ainult.. Kompostikastis avaneb ka huvitav mullaelustiku-maailm. Seminaril tutvustamegi võimalusi mullaelustiku õpetamiseks.

Koolitaja: Aire Orula, Tartu loodusmaja õpetaja ja programmijuht

Seminarid toimusid:
28.10 Tallinnas, Tallinna Linnupesa Lasteaia õuealal (Lagle pst 3)
29.10 Tartus, Tartu loodusmaja pargis (Lille 10)
30.10 Pärnus, Pernova Loodusmaja õuealal (Tammsaare pst. 57)
6.11 Rakveres, Rohuaia lasteaias (Posti 29)

Rohelise kooli teemad: elurikkus, õueala, jäätmed

Kokkuvõtte seminaridest koos viidetega õppematerjalidele ja õigusaktidele leiate SIIT

I seminar – Elurikkus

Looduse tundmine algab kodu ümbrusest: looduse märkamisest ja küsimuste küsimisest. Kuidas vastata laste küsimustele ja kuidas toetada nende loodushuvi jätkamist? Milliseid taimi, loomi, linde, putukaid kohtame linnalooduses? Kuidas liike tunda ja määrata? Mis on vabatahtlik seire ja kuidas seda õpilastega läbi viia? Kuidas leida sisendit ja andmeid õpilaste loov- ja uurimistööde tarbeks?

Koolitaja: Uudo Timm, Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivpetsialist, zooloog, looduskaitsja ja tuntud teaduse populariseerija

Seminarid toimusid:
22.09 Tallinn (lasteaiad) – Šnelli park
29.09 Tallinn (koolid) – Rocca al Mare looduse õpperada
30.09 Rakvere – Rakvere tammik
6.10 Tartu – Dendropark
9.10 Pärnu – Rannapark

Märkmed õues toimunud seminaridelt, sh viited loodusvaatlusandmebaasidele on SIIN.

Rahvusvahelised veebiseminarid 2020/21 õppeaastal

11.11 Plastiku teekond – kooliväravast jääkarude ja pingviinideni!

Veebiseminaril jälgib auhinnatud loodusfotograaf, dokumentalist ja sukelduja Doug Allan plastikutüki teekonda. Kuidas hoolimatult kooliväravasse poetatud prügi võib lõpetada jääkarupoja kõhus või hoopis pingviinide keskel.

Tegemist on Põhja-Iirimaa Roheliste koolide võrgustiku kaheksanda veebiseminariga sarjast Plastiku käsitlemine (osa projektist Hoiame Põhja-Iirimaa ilusana). Veebiseminari sihtrühmaks on 7-11 aastased õpilased.

Vaata veebiseminari A Plastic Journey – from Primary Schools to Polar Bears (and Penguins!) Doug Allan

 

17.11 Valeuudised ja meediakirjaoskus

Kuidas tuvastada kliimamuutustega seotud väärinformatsiooni (mis on fakt ja mis on väljamõeldis) ja vandenõusid? Kuna kliimamuutuste teema on avalikkuses jätkuvalt vastuoluline, on meediakirjaoskus valeuudistele reageerimiseks ja oma arvamuse väljendamiseks väga oluline. Veebiseminar annab tööriistad valeuudistele ja kliimamuutuste eitamisele reageerimiseks.

Vaata veebiseminari Webinar: Fake News and Media Literacy (With Shout Out UK)

Toimunud seminarid 2019/2020 õppeaastal

IV seminar Aasta loom 2020 nahkhiir 

Hooaja viimane võrgustikuseminar toimus praktilise loodusõppe vormis. Seminaride teemaks oli Aasta loom 2020 nahkhiir ja koos uurija Rauno Kaldaga käidi hilisõhtustel nahkhiireretkedel.

Seminarid toimusid/toimuvad:
9.06 Tallinnas Kadrioru pargis
10.06 Rakveres
11.06 Tartus Supilinnas
4.09 Pärnus – JÄÄB ÄRA

Tutvu Eesti nahkhiirtega

III seminar

Veebruari lõpus ja märtsi alguses toimunud seminaridel käsitlesime  erinevate ressursside kasutamisest haridusasutustes ja jagasime kogemusi, kuidas säästa vett, energiat, paberit jm ressursse ning teha keskkonnasõbralikumaid valikuid ka igapäevastes tegevustes: keskkonnasõbralikud hanked, energiasäästujuhised jm.

Tallinna seminaridel andis LED-lampidest ja ekraanidelt kiirguva sinise valguse mõjust silmadele ülevaate silmaarst Delis Linntam. Jagame tema slaide, kust leiab ka soovitused laste silmade tervise hoidmiseks.

Seminarid toimusid
28.02.2020 Tartu loodusmajas (Lille 10).
2.03.2020 Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasiumis (Gonsiori 38).
3.03.2020 Laagri Lasteaias (Männimetsa tee 53, Laagri alevik, Saue vald).
5.03.2020 Rakvere Eragümnaasiumis (Tööstuse 12).
12.03.2020 Pärnu Tammsaare Lasteaias (Tammsaare puiestee 10b).

Seminari materjalid

Ressursisääst ja keskkonnahoid haridusasutustes

Seminaridel jagatud kogemused ja lingid videomaterjalile

Sinise valguse mõju silmade tervisele. Delis Linntam

II seminar

Seminari teemaks olid kliimamuutused ning nende käsitlemine koolis ja lasteaias (esinesid Asta Tuusti ja Sander Olo Eesti Loodusmuuseumist). Samuti tutvustasime Suure Taimejahi projekti tegevusi sellel õppeaastal (tutvustas Sirje Aher või Rohelise Kooli koordinaator). Lisaks arutati jooksvaid küsimusi ja tutvuti vastuvõtva haridusasutusega.

Seminarid toimusid:

  • 4.12.2019 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis (Kärberi 9).
  • 5.12.2019 Tallinna Lasteaias Rabarüblik (Raba 10).
  • 6.12.2019 Tartu Lasteaias Ristikhein (Ropka tee 25).
  • 11.12.2019 Pärnu Lasteaias Päikesejänku (Vana-Sauga 21).
  • 12.12.2019 Kohtla-Järve Lasteaias Kirju-Mirju (Pärna 36).

Seminari ettekanded:

RK Kliimamuutuste käsitlemine Haridusasutuses Sander Olo 2019

Keskkonnaministeerium_Kliimamuutustega kohanemine

Keskkonnaministeerium_Toidu_tootmine_lyhike_vers

Keskkonnaministeerium_Toidu_tootmine_pikk_vers

Projektist Suur Taimejaht (Sirje Aher) 

I seminar

Esimese seminari teema oli elurikkus, täpsemalt linnurikkus kooli- ja lasteaiahoovis. Kuna linnud pakuvad aasta läbi palju avastamist, rääkis Riho Kinks sellest, kuidas suurendada kooli või lasteaia ümbruse linnurikkust, milliseid liike sagedamini kohata võime ja milliseid lindudega seotud tegevusi koos õpilastega ette võtta. Juttu tuli talvistest lindudest ja nende toitmisest, pesakastidest ja pesitsustingimuste loomisest kevadel jpm. Programmi koordinaator Eeva Kirsipuu-Vadi tutvustas põhjalikumalt keskkonnaülevaatuse tegemist.

Tartu loodusmaja rohelise kooli semianrid


Seminarid toimusid:

  • 14.10.2019 Tartu Lasteaias Lotte (Ida 8)
  • 15.10.2019 Tallinna Pääsküla Koolis (Vikerkaare 10)
  • 16.10.2019 Tallinna Pirita Kose Lasteaias (Kose tee 58)
  • 28.10.2019 Rakvere Rohuaia Lasteaias (Posti 29)
  • 29.10.2019 Pärnu Kesklinna Lasteaias (Aia 13)

Seminari ettekanne:

Rohelise kooli programm: olukorrast “riigis” ja keskkonnaülevaatusest (Eeva Kirsipuu-Vadi)

Rahvusvahelised veebiseminarid 2019/20 õppeaastal

Ingliskeelseid veebiseminare korraldab Foundation for Environmental Education ning need on mõeldud kõikidele rohelise kooli võrgustiku õppeasutustele. Teave ja registreerumine: https://www.ecoschools.global/webinars

Tulekul veebiseminarid

Algava õppeaasta veebiseminaride info tuleb peagi

Kuupäev Kellaaeg Teema, sihtrühm

Toimunud veebiseminarid

Kuupäev Kellaaeg Teema, sihtrühm
26.11.2019 16:00 Kuidas käsitleda õppekavas jäätmeteemat? Vaata salvestust siit
10.12.2019 10:00
14.01.2020 16:00 Kuidas koolis, kodus ja kogukonnas kampaaniat läbi viia? Kuidas sotsiaalmeedias oma kampaaniat läbi viia? Vaata salvestust siit
28.01.2020 10:00
11.02.2020 16:00 Kuidas kajastada oma kampaaniat? Eduka loo kirjutamine. Sihtrühm: õpetajad. Vaata salvestust siit
25.02.2020 10:00
10.03.2020 16:00 Ringmajanduse-haridus. Sihtrühm: õpetajajad. Vaata salvestust siit
24.03.2020 10:00
7.04.2020 16:00 Projektipõhine õppimine kui 21. sajandi meetod oskuste õpetamisel. Sihtrühm: õpetajajad. Vaata salvestust siit
21.04.2020 10:00
5.05.2020 16:00 Kodanikuaktiivsuse edendamine linnakoolides läbi põllumajanduse õpetamise. Sihtrühm: õpetajajad ja õpilased. Vaata salvestust siit
19.05.2020 10:00
2.06.2020 16:00 Õuesõppe kasu füüsilisele ja vaimsele tervisele. Sihtrühm: õpetajajad
16.06.2020 10:00

Veebiseminaride kohta edastame jooksvalt infot ka Rohelise Kooli e-listi, millega saab liituda siin.


Lisainfo: Maris Mägi
Tartu loodusmaja koolitusspetsialist, tel 515 2884, e-mail: maris.magi@tartuloodusmaja.ee