NULL

Õppeprogrammid

Metsaprogramm „Kes elab metsa sees?“

Kellele? eelkool, tellitav õppeasutusse, tellitav venekeelsena
Tutvutakse metsas kasvavate taimede, seente ja loomadega.

Lemmikloomad Tartu loodusmajas

Kellele? eelkool, tellitav venekeelsena
Kohtumine eksootiliste lemmikloomadega.

Õppeprogrammide hinnad:

1 tunnine 102 €
2 tunnine 145 €
3-4 tunnine 180 €

Koolidele 1h = akad. tund
Lasteaedadele 45-60 min

1 juhendaja + 24 last

Programme HEV-õpilastele ja venekeelsetele gruppidele.

Tellimine: programmid@tartuloodusmaja.ee, 507 6197 (vastatakse E-N)

Aedvili – maitsev ja tervislik!

Kellele? eelkool, tellitav õppeasutusse
Mängulise programmi käigus õpitakse tundma ja väärtustama kodumaiseid aedvilju kui tervislikku toitu. Õpetöös kasutatavad vahendid on ehedad ja lapsed näevad, saavad katsuda ning maitsta erinevaid vilju.

Talveprogramm

Kellele? eelkool, tellitav õppeasutusse
Kuidas loomad talvel käituvad, milline on nende talvine toidulaud ja lumele jääv jäljerada?

Vähem prügi

Kellele? eelkool, tellitav ingliskeelsena, tellitav õppeasutusse
Räägime jäätmetest ning õpime sorteerima.

Seenejutud

Kellele? eelkool, tellitav õppeasutusse
Millistest osadest koosneb seen? Selgeks saavad Eesti tuntumad seened.

Koduloomad talus

Kellele? eelkool
Õpime tundma talus elavaid loomi ja linde.

Meie sulised sõbrad

Kellele? eelkool, tellitav õppeasutusse
Sihtrühm: 5-7-aastased Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus ja aeg: 1 akadeemiline tund, aastaringselt Toimumiskoht: Tartu loodusmaja õppeklass, pargiala; lasteaia ümbruses pargis või rohealal Lühitutvustus: Programmi käigus saavad lapsed tuttavaks Eestimaa tavalisemate linnuliikidega. Lapsed õpivad linde looduses märkama ning mõistavad lindude tähtsust looduses. Läbi aktiivsete tegevuste ja mängude õpivad lapsed tundma lindude omapärasid ja erisusi […]

Elurikkus õuemurus

Kellele? eelkool
Õpitakse õuemurus kasvavaid taimi ja pisiloomi.

Elurikkus linnapargis

Kellele? eelkool, tellitav õppeasutusse
Millised puuliigid pargis kasvavad ning milliseid looma- ja linnuliike siin kohata võib?

Metsloomad tuttavaks

Kellele? eelkool, tellitav õppeasutusse
Tutvume Eesti metsade tavalisemate imetajatega.

Lõunamaa taimed ja loomad

Kellele? eelkool
Tutvustame Tartu loodusmaja talveaia ja lemmikloomatoa asukaid.

Putukad-mutukad ehk selgrootud meie ümber

Kellele? 1.-3.klass
Loodusmaja elavnurgas ootavad uurimist ja vaatlemist mitmed põnevad selgrootud loomad (ahhaatteod, raagritsikad, tuhatajalad jt.), pargis õpitakse märkama ja leidma meie looduses tavalisi selgrootuid (mardikad, teod, sajajalgsed, tuhatjalad, kimalased, sipelgad, ussid). Leitakse loomade sarnasusi ja erinevusi, tutvutakse nende eluviisi ja välisehitusega, õpitakse selgrootuid kirjeldama. Töö käigus kasutatakse luupe ja mikroskoope. Pisut mängimist ja meisterdamist teeb õppetöö vaheldusrikkamaks ja lõbusamaks.

Uurime ja avastame loodust

Kellele? 1.-3.klass, tellitav õppeasutusse, tellitav venekeelsena
Varanduselaekast leiavad lapsed huvitavaid esemeid, mida erinevate meelte abil tunnetada.

Kust pakendid tulevad ja kuhu lähevad

Kellele? 1.-3.klass, tellitav ingliskeelsena, tellitav õppeasutusse
Lapsed mängivad läbi Tartu loodusmaja jäätmete sorteerimise süsteemi. Vaadeldakse vermikompostri näitel millisest jäätmeliigist tekib muld.

Koduloomade tähtsus inimeste elus

Kellele? 1.-3.klass
Haava külas, Tartu vallas.

Taimed meie ümber

Kellele? 1.-3.klass
Õpitakse tundma ja korratakse taimede põhirühmi ja eluvorme (puud, põõsad, puhmad, rohttaimed, samblad ja samblikud). Saadakse teada kellele on taimed vajalikud ja mida tähendab liigirikkus. Tutvutakse talveaias kasvavate toidu- ja tarbetaimedega. Teema võetakse kokku õppeklassis praktiliste õppemängudega.
Õppeprogrammide filter
Tühista filter