Looduskaitse algab lähedalt

Kellele? 7.-12. klass, 4.-6. klass
Aktiivõppeprogramm “Looduskaitse algab lähedalt” tutvustab praktiliste ülesannete ja vaatluste kaudu põgusalt Eesti looduskaitset, põhjalikumalt Tartu linna ja maakonna looduskaitsealuseid liike, alasid ja objekte. Sihtrühm: Tartu linna ja maakonna 5.-7. klassi ja 8.-10. klassi õpilased. Õppepäeva kestus: 3 akadeemilist tundi. Õppetöö vorm: rühmatöö, töölehtede täitmine. Koht: Tartu loodusmaja, Lille 10 või soovi korral koolis. Käsitletakse järgmisi teemasid: looduskaitse Tartu linnas […]

Vee-elustikku tutvustav programm

Kellele? 7.-12. klass, 4.-6. klass
Uurime vee elustikku ja tutvume vees elavate selgrootutega.

Korraldame õppeprogramme nii loodusmajas, koolis kui erinevatel loodus- õpperadadel. Võimalik on tellida ka inglis- ja venekeelseid programme.

Õppeprogrammide hinnad:

1 tunnine 80 €
2 tunnine 105 €
3-4 tunnine 135 €
4-5 tunnine 150 €

1 juhendaja + 24 last
tund = akadeemiline tund

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Kalade ehitus, eluviis ja mitmekesisus

Kellele? 7.-9. klass
Õpime tundma kalade sise- ja välisehitust, kalade mitmekesisust, eluviise ja olulisust inimese jaoks.

Elurikkus ja selle muutused tänapäeval

Kellele? 7.-9. klass
Jälgime liikide levimist Maal minevikus ja tänapäeval, tutvume võõrliikide levimisega seotud mõistetega ning tutvume Eestis elavate võõrliikidega.

Elusloodus ja kaubandus (CITES)

Kellele? 7.-12. klass
Räägime ohustatud liikidest ning nende kaitsmisest.

Mets kui loodusvara

Kellele? 7.-12. klass
Arutletakse metsa kui ökosüsteemi ja loodusvara üle ning viiakse läbi lühike praktiline metsauurimise harjutustöö.

Tarbetaimed talveaias

Kellele? 7.-12. klass
Tutvutakse talveaias kasvavate tarbetaimeded päritoluga ja nendest valmistatud produktidega.

Jäätmete vähendamine ja taaskasutus

Kellele? 7.-12. klass
Jäätmete sorteerimine, mis saab meie jäätmetest edasi?
Filtreeri
Õppeprogrammide filter
Tühista filter