Õppeprogrammid

Taimede ja loomade talvenipid

Kellele? 1.-3. klass, 4.-6. klass
Tutvustab taimede ja loomade kohastumusi meie looduses.

Taastuvenergia kasutamise võimalused

Kellele? 1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-12. klass
Tutvustame erinevad energiaallikad ning nende kasutusvõimalusi.

Korraldame õppeprogramme nii loodusmajas, koolis kui erinevatel loodus- õpperadadel. Võimalik on tellida ka inglis- ja venekeelseid programme.

Õppeprogrammide hinnad:

1 tunnine 80 €
2 tunnine 105 €
3-4 tunnine 135 €
4-5 tunnine 150 €

1 juhendaja + 24 last
tund = akadeemiline tund

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Teod ja karbid Eesti looduses

Kellele? 4.-6. klass
Aktiivõppeprogramm “Teod ja karbid looduses” on mõeldud riikliku õppekava toetuseks ja täienduseks. Sihtrühm: 4.-6. klassi õpilased. Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi. Toimumise koht: Tartu loodusmaja, Lille 10,võimalik tellida ka kooli. Slaidiesitluse puhul on vajalik siseruumi ja tehniliste vahendite kasutamise võimalus, praktilised tööd ja mängud vähegi sobiliku ilma korral õues. Juhendaja: Annelie Ehlvest. Praktilise töö käigus […]

Organismide uurimine mikroskoobiga

Kellele? 4.-6. klass
Sihtrühm: 4.-6.klass Kestus: 3 akadeemilist tundi Toimumiskoht: Loodusmaja labor ja koolitusklass. Luubid, mikroskoobid, binokulaarid, digiluup, preparaadid, töölehed, tööjuhendid Sissejuhatus organismide rakulisest ehitusest ja mikroskoopide ning binokulaaride kasutamisjuhised; iseseisev töö , töölehtede täitmine; analüüs ja kokkuvõte.

Elu läbi mikroskoobi

Kellele? 4.-6. klass
Õpilased omandavad läbi praktilise tegevuse teadmisi elu mitmekesisusest Maal, ainu- ja hulkraksetest organismidest, organismide reageerimisest keskkonnatingimustele.

Muld elukeskkonnana

Kellele? 4.-6. klass
Avatud õpikeskkond looduses, kus on võimalik teha mulla kaevet ja korraldada rühmatööd.

Kivimaailm I ja II

Kellele? 4.-6. klass, 7.-12. klass
Aktiivõppeprogramm “Kivimaailm” võimaldab õpilastel lähedalt uurida erinevate kivimite ja mineraalide füüsikalisi ja keemilisi omadusi. Kivimaailm I Teemad: Mineraalid, kivimid, nende teke, koostis ja omadused. Kivimid kui maavarad, nende kasutamine ja kaitse. Sihtrühm: 4.-6.klass Kestus: 3 akadeemilist tundi Toimumise aeg: aasta ringi Õppetöö vorm: rühmatööd ruumis ja õues Koht: Tartu loodusmaja Rühmatööd koosnevad viiest õpikeskusest erinevatel […]

Looduskaitse algab lähedalt

Kellele? 4.-6. klass, 7.-12. klass
Aktiivõppeprogramm “Looduskaitse algab lähedalt” tutvustab praktiliste ülesannete ja vaatluste kaudu põgusalt Eesti looduskaitset, põhjalikumalt Tartu linna ja maakonna looduskaitsealuseid liike, alasid ja objekte. Sihtrühm: Tartu linna ja maakonna 5.-7. klassi ja 8.-10. klassi õpilased. Õppepäeva kestus: 3 akadeemilist tundi. Õppetöö vorm: rühmatöö, töölehtede täitmine. Koht: Tartu loodusmaja, Lille 10 või soovi korral koolis. Käsitletakse järgmisi teemasid: looduskaitse Tartu linnas […]

Vee-elustikku tutvustav programm

Kellele? 4.-6. klass, 7.-12. klass
Uurime vee elustikku ja tutvume vees elavate selgrootutega.

Kalade ehitus, eluviis ja mitmekesisus

Kellele? 7.-9. klass
Õpime tundma kalade sise- ja välisehitust, kalade mitmekesisust, eluviise ja olulisust inimese jaoks.

Elurikkus ja selle muutused tänapäeval

Kellele? 7.-9. klass
Jälgime liikide levimist Maal minevikus ja tänapäeval, tutvume võõrliikide levimisega seotud mõistetega ning tutvume Eestis elavate võõrliikidega.

Elusloodus ja kaubandus (CITES)

Kellele? 7.-12. klass
Räägime ohustatud liikidest ning nende kaitsmisest.

Mets kui loodusvara

Kellele? 7.-12. klass
Arutletakse metsa kui ökosüsteemi ja loodusvara üle ning viiakse läbi lühike praktiline metsauurimise harjutustöö.

Tarbetaimed talveaias

Kellele? 7.-12. klass
Tutvutakse talveaias kasvavate tarbetaimeded päritoluga ja nendest valmistatud produktidega.

Jäätmete vähendamine ja taaskasutus

Kellele? 7.-12. klass
Jäätmete sorteerimine, mis saab meie jäätmetest edasi?

Teod ja karbid looduses ning inimese elus

Kellele? 7.-12. klass
Aktiivõppeprogramm ” Teod ja karbid looduses ning inimese elus ” on mõeldud riikliku õppekava toetuseks ja täienduseks. Sihtrühm: 8. klassi õpilased. Sobilik ka 9.-12. klassi õpilastele. Õppeprogrammi kestus: 4-5 akadeemilist tundi. Toimumise koht: Tartu loodusmaja, Lille 10,võimalik tellida ka kooli. Vajalik on siseruumi ja tehniliste vahendite kasutamise võimalus, töörühmadena töötamiseks ümbertõstetavate laudade ja toolidega ruum. […]

Seeneprogramm “Külaskäik seenemaailma”

Kellele? 7.-12. klass
Seeneriik – omaette maailm, võrdlus taimede, loomadega.
Õppeprogrammide filter
Tühista filter