NULL

Õppeprogrammid

Uurime ja avastame loodust

Kellele? 1.-3.klass, tellitav venekeelsena, tellitav õppeasutusse
Varanduselaekast leiavad lapsed huvitavaid esemeid, mida erinevate meelte abil tunnetada.

Uurime elektrit (UUS!)

Kellele? 1.-3.klass
Sihtrühm: I kooliaste (2.–3. klass) Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus: 3 akadeemilist tundi Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või koolis kohapeal Lühitutvustus: “Uurime elektrit” õppeprogrammi kaudu tutvutakse praktiliste, uurimuslike meetodite abil vooluringiga, elektri kui mõistega, elektrit juhtivate ja mittejuhtivate materjalidega. Mõistetakse elektriohutuse võtteid, osatakse hoida nii ennast ja teisi ning teha ohutult katseid. Jätkusuutliku arengu võtmes […]

Õppeprogrammide hinnad:

1 tunnine 102 €
2 tunnine 145 €
3-4 tunnine 180 €

Koolidele 1h = akad. tund
Lasteaedadele 45-60 min

1 juhendaja + 24 last

Programme HEV-õpilastele ja võõrkeelsetele gruppidele.

Tellimisel õppeasutusse lisandub transporditasu.

Tellimine: programmid@tartuloodusmaja.ee, 5274180

Kust pakendid tulevad ja kuhu lähevad

Kellele? 1.-3.klass, tellitav ingliskeelsena, tellitav õppeasutusse
Lapsed mängivad läbi Tartu loodusmaja jäätmete sorteerimise süsteemi. Vaadeldakse vermikompostri näitel millisest jäätmeliigist tekib muld.

Koduloomade tähtsus inimeste elus

Kellele? 1.-3.klass
Haava külas, Tartu vallas.

Taimed meie ümber

Kellele? 1.-3.klass
Õpitakse tundma ja korratakse taimede põhirühmi ja eluvorme (puud, põõsad, puhmad, rohttaimed, samblad ja samblikud). Saadakse teada kellele on taimed vajalikud ja mida tähendab liigirikkus. Tutvutakse talveaias kasvavate toidu- ja tarbetaimedega. Teema võetakse kokku õppeklassis praktiliste õppemängudega.

Metsapäev

Kellele? 1.-3.klass, tellitav õppeasutusse
Sihtrühm: 1.-3. klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus: 3-4 akadeemilist tundi Toimumiskoht: erinevad loodusrajad   Lühitutvustus: Programm toimub kohas, kus on õppetööks sobivad metsakooslused ja saab tegutseda võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud metsaprogrammid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal, Taevaskojas, Vitipalu või Vapramäe õpperajal. Rajal liikudes tutvuvad õpilased metsataimede kasvamisega rinnetena: […]

Taimede ja loomade talvenipid

Kellele? 1.-3.klass
Tutvustab taimede ja loomade kohastumusi meie looduses.

Linnud linnas

Kellele? 1.-3.klass, 4.-6.klass, tellitav õppeasutusse
Sihtrühm: 1.-3.klass, 4.-6.klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus ja aeg: 2 akadeemilist tundi Toimumiskoht: Tartu loodusmaja õppeklass ja pargiala; kooliklass ja õueala   Lühitutvustus: Õppeprogrammis osalejad saavad ülevaate lindudest ja nende liigirühmadest, linnuriigi mitmekesisusest, nende tähtsusest looduses, erinevate liigirühmade kohastumustest ja lindude kaitse vajadusest. Programmil osalevad õpilased tutvuvad linnuvaatluse põhitõdedega ja õpivad tundma kõige tavalisemaid linnuliike välimuse […]

Metsloomade tegevusjäljed

Kellele? 1.-3.klass, 4.-6.klass, tellitav venekeelsena, tellitav õppeasutusse
Eesti metsades kohatavate loomade eluviis ja toitumisharjumused.

Lemmikloomad

Kellele? 1.-3.klass, 4.-6.klass, tellitav venekeelsena
Lapsed kohtuvad lemmikloomatoa elanikega.

Uurime ja avastame merd

Kellele? 1.-3.klass, 4.-6.klass
Käsitletakse Läänemerega seotud teemasid.

Soo kui elukooslus

Kellele? 4.-6.klass, tellitav venekeelsena, tellitav õppeasutusse
Rabaretkel teevad õpilased erinevaid soo arengu astmeid käsitlevaid vaatlusi pinnamoe, vee režiimi ja taimestiku tundmaõppimiseks. Rühmatöödes tehakse praktilisi vaatlusi ja katseid turba tekke ja vee omaduste kohta, õpitakse tundma taimeliike ja tehakse vaatlusi loomade tegevusjälgede kohta. Õpilased omandavad teadmisi sooökosüsteemi toimimisest, liigirikkusest ja inimmõjust ning soode tähtsusest. Omandatakse loodushoiu põhimõtted ja praktilised looduses liikumise oskused.

Muld elukeskkonnana

Kellele? 4.-6.klass
Avatud õpikeskkond looduses, kus on võimalik teha mulla kaevet ja korraldada rühmatööd.

Vesi kui eriline aine – vee puhastamise labor (UUS!)

Kellele? 4.-6.klass
Sihtrühm: 4.–6. klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus: 3 akadeemilist tundi Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või koolis kohapeal Lühitutvustus: Õpilased tutvuvad praktiliste, uurimuslike ja avastuslike meetodite abil vee omaduste ja vee puhastamisega, samuti antud valdkonnaga seotud loodusteaduslike mõistetega. Õppeprogarmmis ehitatakse vee molekuli ja jääkristalli mudel, räägitakse kapillaarsusest ja tehakse katset, mängitakse kujutlusmängu üksikule saare sattumisest, […]

Elu läbi mikroskoobi

Kellele? 4.-6.klass, tellitav venekeelsena, tellitav ingliskeelsena
Õpilased omandavad läbi praktilise tegevuse teadmisi elu mitmekesisusest Maal, ainu- ja hulkraksetest organismidest, organismide reageerimisest keskkonnatingimustele.

Mets kui elukeskkond

Kellele? 4.-6.klass, tellitav venekeelsena
Sihtrühm: 4.–6. klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus ja aeg: 3-4 akadeemilist tundi. Toimumisaeg aastaringselt, eelistatult kevad või sügis Toimumiskoht: valitud metsa õpperada Lühitutvustus: Programm toimub kohas, kus on õppetööks sobivad metsakooslused ja saab tegutseda võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud metsaprogrammid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal, Taevaskojas, Vitipalu või Vapramäe […]

Pakendite keskkonnasõbralik bingo (UUS!)

Kellele? 4.-6.klass, tellitav ingliskeelsena
Sihtrühm: 4.–6. klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus: 2 akadeemilist tundi Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või koolis kohapeal Lühitutvustus: Programmil võrreldakse erinevaid pakendeid ja materjale (ühekordsed, korduvkasutatavad jm.) ning räägitakse toote eluringist, aga ka sellest, kuidas saab ise looduse heaks midagi ära teha. Praktilise töö käigus uuritakse binokulaaridega mikroplasti näitel looduslike ja tehismaterjalide lagunemisprotsessi […]
Õppeprogrammide filter
Tühista filter