NULL

Õppeprogrammid

Toiduenergia uurimislabor

Kellele? 7.-9.klass, tellitav õppeasutusse
Esitluste, katsete ja arutluste kaudu omandavad õpilased teadmisi energialiikidest, taimede ja loomade energeetilistest protsessidest ja toidu energiast. Õpilased saavad teada, kuidas saab toitu valides olla ressursisäästlikum ja loodushoidlikum.

Kalade ehitus, eluviis ja mitmekesisus

Kellele? 7.-9.klass
Õpime tundma kalade sise- ja välisehitust, kalade mitmekesisust, eluviise ja olulisust inimese jaoks.

Õppeprogrammide hinnad:

1 tunnine 102 €
2 tunnine 145 €
3-4 tunnine 180 €

Koolidele 1h = akad. tund
Lasteaedadele 45-60 min

1 juhendaja + 24 last

Programme HEV-õpilastele ja venekeelsetele gruppidele.

Tellimine: programmid@tartuloodusmaja.ee, 507 6197 (vastatakse E-N)

Elurikkus ja selle muutused tänapäeval

Kellele? 7.-9.klass
Jälgime liikide levimist Maal minevikus ja tänapäeval, tutvume võõrliikide levimisega seotud mõistetega ning tutvume Eestis elavate võõrliikidega.

Sooja maja programm

Kellele? 7.-9.klass
Sooja maja programm on energeetika teemaline loodusainete praktikum, mille käigus õpitakse maja soojapidavuse põhimõtteid. Praktikumi esimene osa toimub spetsiaalsete maja makettidega, mille õpilased mõõtmisteks ette valmistavad ning seejärel nende soojenemist jälgivad.

Läänemere ökosüsteem ja selle kaitse

Kellele? 7.-9.klass, tellitav õppeasutusse
Programm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste ja ülesannete kaudu Läänemere ökosüsteemi, probleemide, kaitse ja elustikuga.

Seened – mitte ainult söögiks

Kellele? 7.-9.klass
Seeneriik – omaette maailm, võrdlus taimede, loomadega.

Tervislik sisekliima

Kellele? 7.-9.klass
Uurimuslik õpe ruumi kliimaga tutvumiseks. Õpilased saavad teada siseruumi tingimuste mõjust meie tervisele ja ruumi erinevate kliimaparameetrite mõõtmine.

Soo ökosüsteem

Kellele? 10.-12.klass, 7.-9.klass
Praktiline keskkonnahariduslik programm on uurimusliku õppe meetoditel põhinev soo ökosüsteemi erinevate komponentide (muld, vesi, taimestik, loomastik) ja nende seoste ning keskkonnahüvede tundma õppimine.

Söödavad ja mürgised taimed

Kellele? 10.-12.klass, kutseharidus, tellitav õppeasutusse
Tutvutakse talveaias kasvavate tarbetaimeded päritoluga ja nendest valmistatud produktidega.

Eksootiliste taimede pikk teekond meie lauale

Kellele? 10.-12.klass, 7.-9.klass
Programm tutvustab Tartu loodusmaja talveaia eksootiliste tarbetaimede näitel laialt kasutatavaid troopilisi, subtroopilisi ja vahemerelisi toidutaimi. Põhjalikumalt käsitletakse banaani, kakaopuu, araabia kohvipuu, sidruni, euroopa õlipuu, vanilli ja suhkruroo päritolu, kasutamist ja osa maailmamajanduses.

Elusloodus ja kaubandus (CITES)

Kellele? 10.-12.klass, 7.-9.klass, tellitav õppeasutusse
Räägime ohustatud liikidest ning nende kaitsmisest.

Metsa majandamine ja mõõdistamine

Kellele? 10.-12.klass, 7.-9.klass
Arutletakse metsa kui ökosüsteemi ja loodusvara üle ning viiakse läbi lühike praktiline metsauurimise harjutustöö.

Energiatõhus maja

Kellele? 10.-12.klass, tellitav õppeasutusse
Sihtrühm: 10.–12. klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus: 3 akadeemilist tundi Toimumiskoht: Tartu loodusmaja   Lühitutvustus: Õppeprogramm tutvustab Tartu loodusmaja näitel hoonetes loodusressursside kasutamist ja nende säästmise võimalusi. Programmi kestel saavad õpilased ülevaate ehitusmaterjalidest (päritolu ja kasutus), energia- ja veeressursside kasutamisest ja säästmisest ning jäätmekäitlusest. Eesmärk: õpilane mõistab hoonete keskkonnamõju erinevaid aspekte; teab Eesti […]
Õppeprogrammide filter
Tühista filter