NULL

Õppeprogrammid

Looduskaitse algab lähedalt

Kellele? 7.-9.klass, 10.-12.klass
Programm tutvustab erinevate praktiliste tööde, vaatluste ja ülesannete kaudu Eesti looduskaitse aspekte.

Kapist välja – riided luubi all

Kellele? 7.-9.klass
Sihtrühm: 7.-9. klass Rühma suurus: 26 õpilast Kestus: 90 min Õppekeel: Eesti keel Toimumiskoht: Tartu loodusmaja Hind: 145€ (2024/25. õppeaastal uus hind – küsi pakkumist leelo.kurbel@tartuloodusmaja.ee) Lühitutvustus: Uurime rõivaste materjalide päritolu – looduslikud kiud (taimsed, loomsed), keemilised kiud ja materjalid; Saame aimu materjalide ja tehnoloogiate arengust ajaloos; Tutvume T-särgi teekonnaga ja eluringiga (põllult prügimäeni) ja […]

Õppeprogrammide hinnad:

1 tunnine 102 €*
2 tunnine 145 €*
3-4 tunnine 180 €*

Koolidele 1h = akad. tund
Lasteaedadele 45-60 min

1 juhendaja + 24 last

Programme HEV-õpilastele ja võõrkeelsetele gruppidele.

Tellimisel õppeasutusse lisandub transporditasu.

Tellimine: programmid@tartuloodusmaja.ee, 5274180

*2024/25 õa. uued hinnad

Rollimäng “Kliimaränded – püha allika saar”

Kellele? 7.-9.klass
Sihtrühm: III kooliaste Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus: 3 akadeemilist tundi, toimumise aeg: aastaringselt. Toimumiskoht: Tartu loodusmajas, kuid tellitav on ka haridusasutusse või mujale. Lühikirjeldus: Õpilased tutvuvad rollimängus ekvatoriaalse kliima eripärade, eluks vajalike loodusressursside, mussoonide ja kõrgusvööndilisusega. Ootamatute loodusnähtuste (maavärin, vulkaanipurse vm) tagajärjel eluks vajalike loodusressursside kadumise ning seetõttu elukohast kolimise vajadusega. Rollimängus puututakse […]

Mageveeökosüsteem ja veekogu seisundi hindamine elustiku alusel

Kellele? 7.-9.klass
Sihtrühm: 8.-9.klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Aeg ja kestus: 3 akadeemilist tundi, aprillist oktoobrini Toimumiskoht: Veekogu ääres (Emajõe kallas, tiik kooli lähistel, vm) Lühitutvustus: Uurimuslikul õppel põhinev programm kus tutvutakse tiigi, jõe või järve elustikuga (sh plankton), veeselgrootute mitmekesisuse, eluviisi ja kohastumustega vee keskkonnas elamiseks ning erinevate veeorganismide esinemise ja arvukuse seostega veekogu iseloomu ja keskkonnanäitajatega. Tutvutakse suurselgrootute […]

Eesti kivimid ja maavarad

Kellele? 7.-9.klass, tellitav õppeasutusse
Programmi käigus saadakse teada, kuidas kivimid tekivad, millest nad koosnevad ja miks murenevad, millised Eestis leiduvatest settekivimitest on maavarad ja millised probleemid kaasnevad nende kaevandamisega. Praktiliste tööde käigus õpitakse põgusalt tundma tähtsamaid kivimit moodustavaid mineraale, tard- ja moondekivimite enamlevinud tüüpe, kivimite murenemisel tekkivat settematerjali, Eesti aluspõhja settekivimeid ja neis leiduvaid Vanaaegkonna fossiile, eesti maavarasid. Tutvutakse Eesti geoloogilise kaardi ja geokronoloogilise tabeliga ning loodusmaja pargi rändkivide rajaga. Programmi on võimalik kohandada vastavalt osaleja soovile.

Maastiku mõõdistamine

Kellele? 7.-9.klass, tellitav õppeasutusse
Programmi kestel õpitakse kaardi lugemist, silmamõõdulist ja lihtsamate instrumentidega maastikuelementide mõõtmist ning plaani joonistamist looduses. Võimalik korraldada nii paaris- kui rühmatööd või individuaalselt ülesannete täitmist. Loodusõpetuse, geograafia ja matemaatika kursuste lõimimine.

Toiduenergia uurimislabor

Kellele? 7.-9.klass, tellitav õppeasutusse
Esitluste, katsete ja arutluste kaudu omandavad õpilased teadmisi energialiikidest, taimede ja loomade energeetilistest protsessidest ja toidu energiast. Õpilased saavad teada, kuidas saab toitu valides olla ressursisäästlikum ja loodushoidlikum.

Kalade ehitus, eluviis ja mitmekesisus

Kellele? 7.-9.klass
Õpime tundma kalade sise- ja välisehitust, kalade mitmekesisust, eluviise ja olulisust inimese jaoks.

Sooja maja programm

Kellele? 7.-9.klass
Sooja maja programm on energeetika teemaline loodusainete praktikum, mille käigus õpitakse maja soojapidavuse põhimõtteid. Praktikumi esimene osa toimub spetsiaalsete maja makettidega, mille õpilased mõõtmisteks ette valmistavad ning seejärel nende soojenemist jälgivad.

Elurikkus ja selle muutused tänapäeval

Kellele? 7.-9.klass
Jälgime liikide levimist Maal minevikus ja tänapäeval, tutvume võõrliikide levimisega seotud mõistetega ning tutvume Eestis elavate võõrliikidega.

Läänemere ökosüsteem ja selle kaitse

Kellele? 7.-9.klass, tellitav õppeasutusse
Programm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste ja ülesannete kaudu Läänemere ökosüsteemi, probleemide, kaitse ja elustikuga.

Seened – mitte ainult söögiks

Kellele? 7.-9.klass
Seeneriik – omaette maailm, võrdlus taimede, loomadega.

Tervislik sisekliima

Kellele? 7.-9.klass
Uurimuslik õpe ruumi kliimaga tutvumiseks. Õpilased saavad teada siseruumi tingimuste mõjust meie tervisele ja ruumi erinevate kliimaparameetrite mõõtmine.

Kahe mulla keemiline analüüs ja võrdlus (UUS!)

Kellele? 7.-9.klass
Sihtrühm: 7.–9. klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus ja aeg: 3 akadeemilist tundi, toimumise aeg: september-oktoober, aprill-juuni. Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass, koolis kohapeal või talus Lühitutvustus: “Kahe mulla keemiline analüüs ja võrdlus” pakub praktilist tegevust mahepõllumajanduse ja tavapõllumajanduse muldade uurimiseks ja võrdlemiseks. Tehakse läbi teadusliku uurimistöö kõik etapid ning analüüsitakse oma tegevust. Tegemist on […]

Soo ökosüsteem

Kellele? 7.-9.klass, 10.-12.klass
Praktiline keskkonnahariduslik programm on uurimusliku õppe meetoditel põhinev soo ökosüsteemi erinevate komponentide (muld, vesi, taimestik, loomastik) ja nende seoste ning keskkonnahüvede tundma õppimine.

Söödavad ja mürgised taimed

Kellele? 10.-12.klass, kutseharidus, tellitav õppeasutusse
Tutvutakse talveaias kasvavate tarbetaimeded päritoluga ja nendest valmistatud produktidega.

Eksootiliste taimede pikk teekond meie lauale

Kellele? 7.-9.klass, 10.-12.klass
Programm tutvustab Tartu loodusmaja talveaia eksootiliste tarbetaimede näitel laialt kasutatavaid troopilisi, subtroopilisi ja vahemerelisi toidutaimi. Põhjalikumalt käsitletakse banaani, kakaopuu, araabia kohvipuu, sidruni, euroopa õlipuu, vanilli ja suhkruroo päritolu, kasutamist ja osa maailmamajanduses.
Õppeprogrammide filter
Tühista filter