Annetamine

Tartu loodusmaja on keskkond, mis on loodud vastutustundega. Siin tegutseb sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus, kes koos sõprade ja partneritega innustab märkama ja väärtustama loodust enda ümber ning käituma keskkonnasõbralikult ja vastutustundlikult. Meie missiooniks on hoida tasakaalu inimese ja looduskeskkonna vahel nii, et meie hea elu ei toimuks järeltulevate põlvkondade arvelt. 

Ka Sina saad anda oma panuse jätkusuutlikuma homse loomisesse. Kui korraldad oma sündmuse loodusmajas, võid olla kindel, et aitad kaasa laste ja noorte loodushariduse edendamisele, sest ruumide renditulu aitab meil võetud eesmärke täita. 

Oma panuse saad aga anda ka annetuse näol.

 

Kuidas annetada?

Võta osa Annetustalgutest 2023!

Loodusmaja lapsed loodusesse!

 

Eelmiste aastate kampaaniad:

Tartu loodusmaja kilpkonnadele UV-lambid #annetamistalgud

Tartu loodusmaja loomatoa elanike toidu- ja ravikulude toetus

 

Kas minu annetus läheb ikka õigesse kohta?

Tartu loodusmaja lähtub annetuste kogumisel annetuste kogumise heast tavast ning suuname annetused seatud eesmärkide täitmiseks. Teavitame annetuste kogumise tulemustest ka enda kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites ja uudiskirjas.

Tulumaksuvabastus

Kui annetad Tartu loodusmajale, saad selle summa oma maksustatavast sissetulekust maha arvata. Selleks anna annetamisel loodusmajale teada ka oma isikukood.