Kestliku arengu hariduse täiendkoolitused

Kellele? õpetajad, loodusgiidid, retkejuhid, keskkonnahariduse spetsialistid
Kutsume õpetajaid, keskkonnahariduse spetsialiste, loodusgiide, retkejuhte, loodusõppeprogrammide juhendajaid jt huvilisi täiendkoolitusele, mis annab osalejatele uusi teadmisi ja tunnetust Eesti elurikkusest ning pakub võimalusi, kuidas õppetöös luua seoseid kestliku arengu ja kliimamuutustega.
Veebis registreerimine

Maailmaharidus käsikäes loodusteadustega

Kellele? LTT huviringide juhendajatele, huvikooli juhendajad
Koolituse käigus tutvustatakse materjale, meetodeid ja tegevusvõimalusi kestliku arengu teemade käsitlemiseks maailmahariduse ja loodusteaduste praktilise lõiminguna.

Tere tulemast Tartu loodusmaja koolituskeskusesse!

Jagame teadmisi, kogemusi ja inspiratsiooni looduse ja keskkonnaga seonduvast nii suurtele kui väikestele huvilistele.

Pakume koolitusi ja õpitubasid, levitame rohelist mõtteviisi ettevõtetele ning toetame projektide abil keskkonnahariduse levikut Eestis.

Loe lähemalt 

Matkata on mõnus!

Kellele? LTT huviringide juhendajatele, huvikooli juhendajad
Koolituse raames minnakse ühiselt jalgsi- või räätsamatkale, kus jagatakse kogemusi eesmärgistatud õppetöö, aktiivse kehalise tegevuse, meeskonnatöö, positiivsete elamuste planeerimisele ja erinevate kogemuste analüüsimisele.

Kosmoseprogramm ja atmosfääriuuringud

Kellele? LTT huviringide juhendajatele, huvikooli juhendajad
Sihtrühm: loodusainete õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad jt noortega tegelejad. Koolitus keskendub: 7.-9.klassi õpilastele huviringi läbiviimisele ja toetub peamiselt Väätsa Põhikooli stratosfäärilende korraldava kosmoseprogrammi kogemusele. Praktilised tööd on seotud atmosfääri füüsikaga. Põhjalikult peatutakse kolmel huviringi korralduslikul teemal: 1) miks ja kuidas teha terviklikku, pikaajalist teadusprojekti, mitte ainult huviringi; 2) kuidas saada abi koolivälistelt partneritelt; 3) kuidas kaasata […]

Keskkonnauuringud veemaailmas

Kellele? LTT huviringide juhendajatele, huvikooli juhendajad
Koolitusel minnakse ühiselt lähedal asuva jõe või järve äärde ning osalejad saavad teada ja kogeda, kuidas läbi vee temaatika lapsi inspireerida keemiat, füüsikat, bioloogiat ja kunsti õppima ning erinevate aktiivõppemeetoditega keskkonnaprobleeme lahendada.

Lihtsad köögikatsed keemiast ja füüsikast

Kellele? LTT huviringide juhendajatele, huvikooli juhendajad
Sihtrühm: loodusainete õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad jt noortega tegelejad. Eesmärgiks on osalejatele anda katsete tegemise ja juhendamise kogemus, teadmised ohutustehnikast ja tutvustada infoallikaid erinevate katsete ja praktiliste tööde tegemiseks. Peamiseks meetodiks on erinevate praktiliste eksperimentide läbitegemine, nüansside ja ohukohtade üle arutlemine, teoreetilise tausta selgitamine. Lisaks ka erinevate mänguliste aspektide rõhutamine teooria selgitamise juures. Koolitusel saab katsetada ja […]

Muuseum huvitegevust rikastava keskkonnana

Kellele? LTT huviringide juhendajatele, huvikooli juhendajad
Sihtrühm: loodusainete õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, laagrikorraldajad jt noortega tegelejad. Koolitusel saab teada ja kogeda … millised võimalused on loodushuviliste ringil koostööks näiteks kunstimuuseumi, spordimuuseumi või koduloomuuseumiga; kuidas muuseumi külastust ette valmistades arvestada laste huvidega; erinevate muuseumide võimalusi lastega huvitegevuseks; koolituse paigaks valitud muuseumi meetodeid. Koolituse läbinud … teavad, milliseid võimalusi pakuvad erinevad muuseumid huvitegevuseks; […]

Keskkonnasõbralik kontor

Keskkonnasõbralike ja säästlike meetodite tutvustamine (nt paber ja selle taaskasutus, jäätmetekke vähendamine ja jäätmete sorteerimine, vee ja elektrienergia säästlik tarbimine) ja kasutamine töökeskkonnas. Keskkonnahoidliku ja vastutava käitumisviisi kujundamine nii ettevõtete juhtides kui ka töötajates. Keskkonnaaruande koostamise tutvustamine. Õppe käigus omandatakse teadmised säästlike ja keskkonnasõbralike võtete kasutamisest kodus ja kontoris ning saadakse praktilised oskused säästvaks tarbimiseks. […]