Rohelise kooli programm – Õppe- ja juhendmaterjalid

Siit lehelt leiate programmi teemade käsitlemist toetavaid õppe- ja juhendmaterjale ning viiteid eri allikatele. Teemade all on eespool toodud spetsiaalselt RK võrgustikule loodud õppematerjalid, tagapoolt leiab teisi asjakohaseid materjale ja viiteid. Soovitame vaadata ka rubriiki “Liikmele (piiratud ligipääs)”, kust leiab veel mõned juhendmaterjalid jm kasulikku. Teemade kirjeldused ja võimalused nende rakendamiseks oleme koondanud kogumikku Rohelise kooli teemade käsitlemine koolis ja lasteaias. Rohekooli Heade näidete kogumik 2021 ja Heade näidete kogumik 2023  annavad samuti ideid ja kirjeldusi eri teemaliste tegevuste elluviimisest.

Häid õppematerjale (eelkõige teemal elurikkus ja loodus) leiab https://keskkonnaharidus.ee/et lehelt. Sealt saab otsida ka enda õppeasutusele sobivad õppeprogramme ja looduskeskusi, kuhu külla minna. Õppeprogrammide hulgast leiab ka sellised, kus juhendaja on valmis tulema õppeasutusse kohapeale. Antud lehelt leiab ka õppevahendeid, sh mänge, mida laenutada ja õppetöös ise kasutada. Samuti on valik õppematerjale Tartu loodusmaja kodulehel ja harrastusteaduslike loodusvaatluste tegemiseks juhendeid Läänemere projekti kodulehel.

Rohelise kooli programmis osalevatele õppeasutusele valmis MTÜ Hared eestvedamisel õppematerjal kestliku arengu eesmärkide kohta, mis sisaldab endas ka allpool toodud 12 rohelise kooli teemat:

 • Kestlik areng 2030. Roheline kool, autoriteks Georg Aher, Helen Tuusti, Martin Aher, Urmas Lekk (2019). Õppematerjal sobib kasutamiseks 7.-12.klasside õpilastega lõimituna erinevatesse õppeainetesse ning eraldi 35-tunnise valikainena “Kestlik areng”.

Eestis toimuva rohepöörde kohta leiab materjale:

 • UUS! Rohereformi tee. 2024. a valminud ettekanne tutvustab rohereformi olemust ja millest koosneb rohereform. Sihtrühm on 9.kl ja gümnaasium, samuti sobib see õpetajatele eneseharimiseks. Materjali koostas MTÜ Hared.

Rohekooli võrgustiku õpetajate loodus-, keskkonnateemaliste raamatute soovitused leiab Padleti seinalt siitTäiendused on endiselt väga oodatud!

Facebooki kasutajatel soovitame liituda grupiga Keskkonnasäästjad, kuhu postitatakse viiteid keskkonnateemalistele uuringutele ning toimub huvitavaid mõttevahetusi. Keskkonna- ja säästva tarbimise teemalist eestikeelset infot, mida saab õppetöös kasutada, leiab ka portaalist Rohegeenius ja ERR Novaator lehelt.

Õppetööks ja silmaringi laiendamiseks saab kasulikku keskkonnalast infot ka ERR telesaatest Osoon. Samuti leiab huvitavaid audio- ja videolõike teemaotsingute abil ERR arhiivist. Soovitame kindlasti regulaarselt lugeda ka ajakirju Eesti Loodus ja Horisont. Keskkonnavaldkonna teemalisi e-loenguid leiab Tagasi Kooli e-tundide seast ja palju harivat elurikkuse teemal leiab TÜ loodusmuuseumi loodusõhtute salvestustest.

2023. a parlamendivalimiste eel koostas Rohetiiger koos keskkonnaühendustega seitsmel olulisel keskkonnateemal faktilehed, mida saab samuti õppetöös kasutada.


Roheline kool elurikkus_loodus

 

 

ELURIKKUS

 

 

 

Eesti looduse aasta tegijad 2024: kägu (aasta lind), saarmas (aasta loom), koha (aasta kala), kirju-tumesilmik (aasta liblikas), kamperriisikas (aasta seen), tamm (aasta puu), harilik helvik (aasta sammal), vööthuul-sõrmkäpp (aasta orhidee), leostunud gleimuld (aasta muld).

Keskkonnaametilt A3 plakatid eesti, vene ja inglise keeles, Tartu loodusmajalt iga liigi kohta A4 tutvustused eesti keeles.

Eesti looduse aasta tegijad 2023lendorav (aasta loom), aul (aasta lind), merisiig (aasta kala), keldriöölane (aasta liblikas), harilik kivipuravik (aasta seen), harilik mänd (aasta puu), roheline hiidkupar (aasta sammal), valge tolmpea (aasta orhidee), liivane ja viljakas leetunud muld (aasta muld).

Keskkonnaametil on valminud 2023. aasta tegijate plakat A3 formaadis eesti, vene ja inglise keeles. Tartu loodusmaja külastuskeskuse koostatud aasta tegijate plakatid A4 formaadis eesti keeles on SIIN. TÜ loodusmuuseumi lendorava teemalise loodusõhtu salvestuse leiate SIIT ja auli teemalise loodusõhtu salvestuse SIIT. ETV Osooni saatelõiku aulist on SIIN ja ETV+ venekeelne saatelõik lendoravast on SIIN.

Eesti looduse aasta tegijad 2022: pruunkaru (aasta loom), metskurvits ehk nepp (aasta lind), ahven (aasta kala), vareskaera-aasasilmik (aasta liblikas), kõrreliste-tõlvtõlvik (aasta seen), harilik pihlakas (aasta puu), sulgjas õhik (aasta sammal), balti sõrmkäpp (aasta orhidee),  tehismuld (aasta muld). Keskkonnaametil on valminud aasta tegijate plakat A3 formaadis eesti, vene ja inglise keeles SIIN. Tartu loodusmaja huvikooli koostatud aasta tegijate plakatid A4 formaadis eesti keeles on SIIN.

Keskkonnaamet koostas videoesitluse ja mälumängu 2022. aasta tegijatest; Lehola Keskkonnahariduskeskus tegi temaatilised pusled ja kuldvillaku.

Eesti looduse aasta tegijad 2021 on kuldnokk (aasta lind), rott (aasta loom), haug (aasta kala), kadakas (aasta puu), harilik lehviksammal (aasta sammal), väike käopõll (aasta orhidee), lilla kübarnarmik (aasta seen), harilik päevakoer (aasta liblikas), rähkmuld (aasta muld). Keskkonnaameti poolt valminud aasta tegijate A3 formaadis plakati leiate siit.


 

 

MERI JA RANNIK

 

 

Läti Loodusmuuseumi poolt koostatud raamat lõhe elutsüklist, ohtudest ja kaitsest (2011).


 

 

KLIIMAMUUTUSED

 

 

 • Kestlik areng 2030. Roheline kool. Georg Aher, Helen Tuusti, Martin Aher, Urmas Lekk (2019). Õppematerjal sisaldab ka kliimamuutuste vastaste meetmete teemalisi ülesandeid kasutamiseks 7.-12.klasside õpilastega.
 • UUS! Kliimamuutuste ABC. Tartu Ülikooli jt koostatud õppematerjalid projektist “Kliimateadlik” (2023)
 • Kliimamuutuste kohta palju asjakohast infot lehelt: http://www.kliimamuutused.ee/
 • Kliimaõigus noortele. Keskkonnaõiguse Keskuse koostatud kliimaõigust noortele (7.-12.kl) tutvustav materjal, mis jaotatud kolme ossa: kliimamuutus ja inimõigused, kliimakaebused ning mida saan mina teha kliima heaks.
 • Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud 6-osaline minisari kliimamuutustest: Milline on kliimamuutuste mõju? Mis on rahvusvaheline kliimakoostöö? Millised on kliimamuutuste põhjused ja tagajärjed? Kuidas on Eesti kliima muutunud? Kuidas kliimamuutusi leevendada? Kuidas kliimamuutustega kohaneda? Vaata videoklippe siit
 • Videod kliimamuutuste põhjustest, mõjust ja pidurdamise võimalustest: eesti keeles ja vene keeles. Eestimaa Looduse Fondi (ELF) eestvedamisel tõlgitud ja eestindatud 14 videoklippi (2019).
 • 5-osaline seeria “Kuidas maitseb kliimamuutus?” ELFi YouTube’i kanalil siin. Videotest saab teada, kuidas maasika-, köögivilja-, veisekasvatajad ning kalur enda töös kliimamuutust tajuvad ning kuidas oma tegevusi muutustega paralleelselt kohandama peavad. Materjal on filmitud 2020.a suvel ja sügisel. Klipid on eestikeelsed, varustatud nii eesti- kui ka venekeelsete subtiitritega. Pikkus ca 3 – 5 minutit.
 • 4-osaline komplekt videoid räägib kliimamuutuse mõjudest põllumajandusele ja toidu tootmisele laiemalt ning puudutavad näiteks globaalset toiduga varustatust ja toidu julgeolekut – vaata siit. Tegemist on varem teiste organisatsioonide poolt toodetud klippidega, mille ELF tõlkis nii eesti kui ka vene keelde (võimalik kuulata mõlemas keeles või kasutada subtiitreid). Need klipid on samuti kättesaadavad

Klipid sobivad eelkõige kooliõpilastele alates II kooliastme lõpust näiteks loodusõpetuse, geograafia, bioloogia või ka ühiskonnaõpetuse tundides kasutamiseks. Videote kõrvale soovitab ELF

 


 

 

TERVIS JA HEAOLU

 

 

Sihtrühm I-II, III kooliaste, tehtud Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel.

Sihtrühm lasteaialapsed, autoriks Itaalia lastemuuseumid koostöös rahvusvahelise lastemuuseumide ühinguga Hands on!

Sihtrühm lasteaialapsed ja esimese klassi lapsed, autor Herwig Kevelaerts, illustraator Tinne Van den Bossche, tõlkija Sirje Aher.

 


 

 

TOIT

 

 

 • Plakat “Kasulikud nipid toiduraiskamise vähendamiseks” printimiseks ja veebiversioon. Koostatud rohekooli võrgustikuseminaridelt saadud nippide alusel 2022. sügisel.
 • Toidujäätmete ja toidukao vältimine ja vähendamine koolides. Juhendmaterjal. SEI Tallinn, Keskkonnaministeerium (2020). Lisainfot toiduraiskamise vältimise kohta leiab ka kodulehelt www.tarbitoitutargalt.ee
 • Toidu ümberjagamine ja annetamine. Juhendmaterjal Põllumajandus- ja Toiduameti (agri.ee) 2022.a valminud juhend on suunatud kõigile toidu käitlejatele ning heategevusasutustele ja organisatsioonidele, kes tegelevad toidu ümberjagamisega. Seega ka haridusasutustes üle jääva toidu annetamiseks on see juhend abiks.
 • Väärtustades toitu – alla laetavad ja prinditavad toidujäätmete vältimise käsiraamat ja märkmik, videod ja animatsioonid nõuannetega toidujäätmete vältimiseks, e-testid teadmiste kontrollimiseks toidu päritolu, säilivuse ja kasutamise kohta, toidunipid ja retseptid. Tegemist on koostööprojektis (2018-2020) valminud materjalidega, Eesti partneriks Eesti Korteriühistute Liit, juhtpartneriks Leedu Tarbijainstituut.
 • Toidufoor.ee lehe on Eestimaa Looduse Fondi  (ELF) eestvedamisel toodud keskkonnasõbralikuma valiku abiline kala ning liha osas – kalafoor.ee ja lihafoor.ee. Kalafoori kodulehelt leiab ka kalamängu ja asjakohaseid uudiseid. Tulevikus loodab ELF sinna lisada ka taimefoori ja infot piimatoodete kohta.
 • Toidu keskkonnamõju plakatid Eesti Roheliselt Liikumiselt.
 • Toitumise mõjust tervisele leiab asjakohaseid materjale Tervise Arengu Instituudi loodud kodulehelt https://toitumine.ee
   • Tegeliku ja soovitusliku toidupüramiidi võrdlus
   • Lasteaedadele (jas sobib kasutamiseks ka esimestes klassides) mõeldud õpetajaraamat “Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine” on põhjalik metoodiline materjal toidu ja toitumisega seotud õppetegevusteks kogu lapse lasteaiaperioodi jooksul. Raamat põhineb Eesti riiklikel toitumis- ja liikumissoovitustel ning toetab lasteaia õppekava.
   • Seikluste laegas – teaduspõhine 4–7-aastaste laste tervislike toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamisele suunatud lapsevanemaid kaasava sekkumine lasteaias,kus keskendutakse neljale põhiteemale: tervislik söömine, istumisaja vähendamine, vee joomine janu korral ja piisav liikumine.
 • Videoloeng (4 min) “Miks on lapsed enim ohustatud pestitsiidijääkidest toidus?”, lektor Hans Orru, TÜ keskkonnatervishoiu professor
 • Võrsete kasvatamise juhiseid (Tallinna Ülikooli ELU projekt „Võrsuv võrse“, mille raames töötati välja juhend ja koondati kokku materjalid, mis oleks abistavaks tööriistaks lasteaiaõpetajatele lastega aastaringselt võrsete kasvatamisel.)
 • Ingliskeelne virtuaalne külmkapp, mille sisu avastades saab näha eri toiduainete tootmiseks kasutatud soja kogust. Soja kasvatamine ja loomasöödana kasutamine on seotud vihmametsade kadumisega.

LOE VÕI VAATA LISAKS

 • 7.okt 2022 toimub Tartu loodusmajas konverents “Keskkonnasõbralik koolitoit=tervislik koolitoit”, mille ettekandeid saate järgi vaadata siit.
 • 25.nov 2021 toimus veebiseminar “Haridusasutuste toitlustushanked – kuhu edasi?”, mis andis ülevaate jätkusuutlike toitlustushangete olukorrast ja väljakutsetest ning mahetoidu pakkumisest koolides. Veebiseminari korraldas SEI Tallinn. Vaata ettekandeid ja salvestust siit.

 

 

GLOBAALNE KODAKONDSUS

 

 

Sihtrühm 5-8 aastasted lapsed, autor Herwig Kevelaerts, illustraator Tinne Van den Bossche, tõlkija Sirje Aher, 2019

Sihtrühm eelkooliealised lapsed, autor MTÜ Mondo ja Rannamõisa Lasteaed (Merike Niibek ja Kersti Veskus)

 • One dollar street lehel saab vaadata, kuidas maailma eri paigus pered elavad, millised on nende igapäevatarbed, milline näeb välja köök või tualett jne.  Kokku 50 riiki 264 peret
 • Radio Garden abil saab virtuaalselt gloobuselt valida, mis riigi raadiojaama soovite kuulata. Hea võimalus kuulata eri keelte kõla!

 


 

 

JÄÄTMETEKKE VÄHENDAMINE ja PRÜGI

 

 

Käesolevas õppematerjalis sisaldub 5 ringmajanduse teemalist tunnikava, mis pärinevad mahukamast FEE ja Lucart koostöös valminud õppematerjalist. Valisime välja tunnikavad, mis pakuvad õpetajatele võimalusi loovalt ringmajanduse olemust õpetada 11-14- aastastele õpilastele. Tegu ei ole valmis tunnikavadega, vaid pigem ideede kogumikuga, mida iga õpetaja oma tunni ettevalmistamiseks saab kasutada. Antud kogumik tutvustab viie tunni materjale, kuid usume, et iga õpetaja leiab siit ainest palju rohkemate tundide läbiviimiseks.

Lisamaterjalid

Ringmajanduse teemalised tunnikavad (inglise keeles)

Juhendmaterjal õpetajatele tunnikavade kasutamiseks (inglise keeles)

Sihtrühm 4 – 8 aastased lapsed, autor Herwig Kevelaerts, illustraator Leen Van Durme, tõlkija Sirje Aher, 2017

Sildid valmisid koostöös jäätmekäitlejatega 2019. a ning on mõeldud laialdaseks kasutamiseks nii avalikel jäätmekonteineritel kui koolis, lasteaias, ühiskondlikes hoonetes jm.

 


 

 

ÕUEALA

 

 

Toidutaimede mahedalt kasvatamisel on abiks:

 


 

 

ENERGIA 

 

 

Sihtrühm 5-10 aastased lapsed, autor Herwig Kevelaerts, illustraator Fatinha Ramos, tõlge inglise keelest eesti keelde Sirje Aher, 2018

 


 

 

VESI

 

 

 


 

 

TRANSPORT