Juhendatud rühmakülastused näitusel “Kuues laine” ja laenutusvõimalus koolidesse

Tartu loodusmaja õppenäituse „Kuues laine“ tasuta juhendatud rühmakülastused ootavad huvilisi loodusmajja või küllakutset koolidesse. 2020.a suveks valminud uus näitus “Kuues laine” tutvustab erinevaid elurikkuse vähenemise ja liikide väljasuremisega seotud teemasid, arutleb Antropotseeni olemuse üle ja otsib võimalusi, kuidas saaksime ise elukeskkonda hoida.

Väljapanekul käsitletakse teemasid nii looma kui ka taimeriigi liikide ja elupaikade hävinemise põhjustest, kliimamuutuste ja erinevate tööstusharude rollist sellest, samuti saab teada, kuidas tekivad invasiivsed võõrliigid. Näitusel räägitakse ka elurikkuse edulugudest – liigid, mille kaitsmisel on isendite arvukus tõusmas ja elupaigad taastumas. “Kuuenda laine” eesmärk on peegeldada loomaliikide kurbloolisi saatusi meie enda eduloo taustal ning aidata teadvustada, et need lood käivad paratamatult käsikäes ja on meie enda kirjutada. Näitus ja selle õppematerjalid on koostatud kahes eksemplaris – nii eesti kui ka vene keeles.

Näituse koduleht eeltutvumiseks ja kasutamiseks: https://kuueslaine.tartuloodusmaja.ee/

Näitus “Kuues laine” sündis koostöös bioloogi ja looduskaitsja Rein Kuresooga, kes koostas tekstid ja on ka illustratsioonide autor. Rahaliselt toetas näitust SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Juhendatud näituse rühmakülastused Tartu loodusmajas veebruar-märts

Pakume 2021. a veebruaris ja märtsis 6.-10. (12.) klassidele tasuta juhendatud programmiga rühmakülastuse võimalust näitusele „Kuues laine“ Tartu loodusmajas kohapeal, aadressil Lille 10, Tartu linn.

Külastus kestab ühele klassile (rühmale) 60 minutit. Selle aja jooksul tutvustatakse näitust, täidetakse töölehti ja tehakse teemaga seotud rühmatöid ning arutelusid. Rühma (üks kooliklass) saatvale õpetajale antakse kaasa soovi korral näituse teemaline õpetajaraamat.

Jälgime rühmade hajutamise põhimõtet, rühmad omavahel kokku ei puutu, osalejatel palume kindlasti kanda maski ja olla kohal 10 minutit enne algust.

  • Registreerimine rühmakülastustele on lõppenud

 

Juhendatud näituse rühmakülastused koolis kohapeal märtsis

Kuuele koolile saame rändnäituse „Kuues laine“ tasuta juhendatud rühmakülastusi pakkuda ka koolis kohapeal.

Külastus kestab ühele klassile (rühmale) ühe akadeemilise tunni (45 minutit). Selle aja jooksul tutvustatakse näitust, täidetakse töölehti ja tehakse teemaga seotud rühmatöid ning arutelusid. Rühma (üks kooliklass) saatvatele õpetajatele antakse kaasa soovi korral näituse teemaline õpetajaraamat.

Kooli tellimine on võimalik juhul kui täidetud on järgmised tingimused:

• Kool asub Tartus või Tartust kuni 50 km kaugusel
• Saame tulla kooli kaheks või kolmeks järjestikuseks päevaks (pakutavad ajad on 10.-12. märts, 16.-17. märts, 18.-19. märts, 23.-25. märts, 30.-31.märts)
• Vajame nendeks päevadeks 1 suuremat ruumi (aula, saal või suurem klassiruum), kus rändnäitust eksponeerida ja juhendatud tunde läbi viia.
• Näitust ei pea igal õhtul kokku pakkima ja see võib olla pakutud ruumis tellitud päevadel ka peale tundide lõppu.
• Kahel või kolmel tellitud päeval saame pakkuda võimalikult suurele osale teie kooli klassidest juhendatud näitusekülastust (1 klass korraga).
• Klasside näitusekülastuse graafiku koostab kool (arvestades oma tunniplaani ja päevaplaani), tagades näituse külastusele 1 rühma (klassi) korraga vähemalt 5 tunni ulatuses päevas.

  • Telli koos juhendajaga näitus kooli: Anneli Ehlvest, anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee

 

Näituse iseseisev laenutamine kooli alates aprillist

Alates aprillist 2021 on rändnäitust „Kuues laine“ võimalik laenutada koolidesse, haridus- ja looduskeskustesse ka ilma meiepoolse juhendajata pikemaks perioodiks (kuni 1 kuu). Näitus ja selle õppematerjalid on vaatamiseks koostatud kahes eksemplaris – nii eesti kui ka vene keeles. Laenutus on tasuta, kuid transpordikulud Tartu loodusmajast laenutuskohta ja tagasi jäävad laenutaja kanda. Loe lisaks, millest laenutatav näituse komplekt koosneb: https://kuueslaine.tartuloodusmaja.ee/randnaitus/

  • Broneeri näituse laenutamine: Anneli Ehlvest, anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee

 

Lisainfo:

Anneli Ehlvest

Näituse projektijuht, õppematerjalide koostaja ja rühmakülastuste juhendaja

anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee

tel. 53442160