Rohelise kooli programm – kampaaniad ja konkursid


Käimasolevad ja algavad võistlused, kampaaniad, konkursid, mängud ….

* Võistlus, konkurss, kampaania toimub regulaarselt igal aastal, toimumise aeg võib sõltuvalt aastast natuke muutuda. Oma tegevuste planeerimiseks vaadake ka allpool toodud teavet eri korduvate konkursside kohta.


Täht- ja teemapäevad


Erinevatest tähtpäevadest annab väga hea ülevaate Maailmakooli (MTÜ Mondo) kodulehel olev kalender, kus leiate lisaks tähtpäeva nimetusele ka soovitusi, mis tegevusi sel päeval teha, millist filmi vaadata. Rohekooli programmi rahvusvahelise eestvedaja FEE lehelt leiab 2020/2021 õ.-a. ingliskeelse kalendri, kus märgitud keskkonnaga (sh loomaliikidega) seotud tähtpäevad.

Väike valik olulisematest keskkonnavaldkonna (rahvusvahelistest) päevadest:

  • SEPTEMBER: 16.09. osoonikihi kaitsmise päev, 22.09. autovaba päev; 29.09. rahvusvaheline toidukao ja toidujäätmete alase teadlikkuse päeva; september on Eesti toidu kuu;
  • OKTOOBER: 16.10 ülemaailmne toidu päev; oktoober on Eestis õiglase kaubanduse kuu; oktoobri kolmas laupäev on rahvusvaheline asjade parandamise päev
  • NOVEMBER: novembri eelviimane nädal on kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vähendamise nädalaks (European Week for Waste Reduction); 2021 aastal toimub see 20.-28.nov, teemaks ringsed kogukonnad (circular communities)
  • JAANUAR: jaanuari viimasel nädalal digiprügi teemaline kampaania (eestvedaja Telia AS)
  • VEEBRUAR: 2.02. märgalade päev, sooja kampsuni päev (kuupäev täpsustatakse igal aastal, 2022.a on see 17.veebr) on Belgia rohelise kooli programmi poolt ellu kutsutud päev, mis juhib tähelepanu soojusenergiakasutusele ja -säästmisele. Hea mõte on korraldada ka sooja kampsuni nädalat, kus siseruumides alandatakse temperatuuri kraadi või paar ning jälgitakse selle mõju, sh säästu.
  • MÄRTS: 3.03. eluslooduse päev, 22.03. veepäev, 30.03. Maa tund
  • APRILL: 14.04. õuesõppe päev, 22.04. Maa päev
  • MAI: 18.05. taimede lummuse päev, 22.05. bioloogilise mitmekesisuse päev
  • JUUNI: 5.06. keskkonnapäev, 8.06. ookeanide päev

Eesti looduse aasta tegijad 2022: hetkel on teada aasta lind metskurvits ehk nepp.

Eesti looduse aasta tegijad 2021 on kuldnokk (aasta lind), rott (aasta loom), haug (aasta kala), kadakas (aasta puu), harilik lehviksammal (aasta sammal), väike käopõll (aasta orhidee), lilla kübarnarmik (aasta seen), harilik päevakoer (aasta liblikas), rähkmuld (aasta muld). Keskkonnaameti poolt valminud aasta tegijate A3 formaadis plakati leiate siit.

Eesti looduse aasta tegijad 2020 olid tuttpütt (aasta lind), nahkhiir (aasta loom), kuusk (aasta puu), harilik valvik (aasta sammal), soo-neiuvaip (aasta orhidee), alpi põdrasamblik (aasta seen), teelehe-mosaiikliblikas (aasta liblikas), erodeeritud mullad (aasta muld) ja lõhi ehk lõhe (aasta kala) – nende plakat asub siin: https://www.keskkonnaharidus.ee/material/aasta-tegijad-looduses-2020/

2020. aastal täitus Eesti Looduskaitse 110. aastapäev. Juubeliaasta tunnuslauseks on “Hoia, mida armastad”. Lähemalt saab lugeda siit ning juubeliaasta sündmuste kalenderi leiab siit.

2020. aasta oli rahvusvaheline taimetervise aasta tegevustest saab lähemalt lugeda siit.


Looduskaitsealaste uudiste ja mõttevahetuse jaoks soovitame liituda epostiloendiga Loodusaeg https://lists.ut.ee/wws/info/loodusaeg

Facebooki kasutajatel soovitame liituda keskkonnaalaseid uudised, sh rahvusvahelisi uuringuid ja artikleid vahendava FB-grupiga Keskkonnasäästjad, kus toimub ka sisukaid arutelusid keskkonnahoiu teemal.


Lõppenud kampaaniad, konkursid, mängud


Mitmed kampaaniad ja konkursid on regulaarsed, kuid võimalik on kuupäevade muutus.