Keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkurss 2020

Tartu Loodusmaja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema 2020.a keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkursil.


UURIMISTÖÖDE REEGLID

 • Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased
 • Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast
 • Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid ei kuulu hindamisele

KESKKONNAALASED PROJEKTID – UUS!

 • Keskkonnaalaste projektide esitamisest võivad osa võtta kõik üldhariduskoolide 1.-4. klassi õpilased
 • Ühe projekti autoriks võib olla kuni kolm õpilast
 • Projekt peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid ei hindamisele ei kuulu

ESITAMINE

 • Uurimistöö tuleb esitada elektrooniliselt 23. veebruariks 2020. a aadressil https://konkursid.etag.ee/
 • Keskkonnaalased projektid tuleb saata 5. märtsiks 2020. a aadressil erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

KONKURSS

 • I voorus hindab iga uurimistööd 2 retsensenti
 • II voorus kutsutakse oma uurimistöid konverentsil esitlema maksimaalselt 10 põhikooli ja 10 gümnaasiumi parema töö autorit
 • Hindajad valivad välja põnevamad keskkonnaalased projektid, mille autorid saavad võimaluse tutvustada oma tööd konverentsil.

MIKS OSALEDA?

 • Konkurss annab Sulle suurepärase võimaluse tutvustada oma keskkonnaalast uurimistööd või projekti ja saada tagasisidet
 • Konkursi tulemusi võtavad arvesse ülikoolide vastuvõtukomisjonid
 • Konkursil on parimate tööde koostajatele ja juhendajatele rahalised preemiad

Konkursi lisainfo: Erle Tüür, erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Konkursi veebileht: http://uurimistoodekonkurss.wordpress.com/