Keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkurss 2021

Tartu Loodusmaja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema Keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkursil 2021.

UURIMISTÖÖDE REEGLID

 • Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased
 • Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast
 • Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid ei kuulu hindamisele

KESKKONNAALASED PROJEKTID

 • Keskkonnaalaste projektide esitamisest võivad osa võtta kõik üldhariduskoolide 1.-4. klassi õpilased
 • Ühe projekti autoriks võib olla kuni kolm õpilast
 • Projekt peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid ei hindamisele ei kuulu

ESITAMINE

KONKURSS

 • I voorus hindab iga uurimistööd 2 retsensenti
 • II voorus kutsutakse oma uurimistöid konverentsil esitlema maksimaalselt 10 põhikooli- ja 10 gümnaasiumiastme parima töö autorit
 • Hindajad valivad välja põnevamad keskkonnaalased projektid, mille autorid saavad võimaluse tutvustada oma tööd konverentsil

MIKS OSALEDA?

 • Konkurss annab Sulle suurepärase võimaluse tutvustada oma keskkonnaalast uurimistööd või projekti ja saada tagasisidet
 • Konkursi tulemusi võtavad arvesse ülikoolide vastuvõtukomisjonid
 • Konkursil on parimate tööde koostajatele ja juhendajatele rahalised preemiad

 

Konkursi lisainfo: Erle Tüür, e-post: erle.tuur@tartuloodusmaja.ee
Konkursi veebileht: http://uurimistoodekonkurss.wordpress.com/

 

keskkonnalaste uurimistööde konkurss