Loomering

Meie arvame, et loovus ja loodus on pärinevad ühest ja samast sõnatüvest, sest miks muidu looduses nii palju põnevat ja avastamisrohket on! Nagu Pipi Pikksukk, üritame ka meie üheskoos leida vastust igikestvale küsimusele, kes või mis see spunk siis ikkagi on. Läbi mänguliste otsingute saame möödaminnes juurde palju teadmisi meie ümber eksisteerivast maailmast.


Kellele? eelkool ja 1.-3.klassi õpilastele

Kus? Tartu loodusmaja, Lille 10, päikesetoas

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

  • Aastaring meie ümber: maailm, loodus, taime- ja loomariik ning inimene.
  • Otsime vastuseid küsimustele, uurime, vaatleme, kuulame, arutleme, katsetame, …
  • Tarkuste ja teadmiste omandamiseks satuvad meile vahel külla ka otse loodusest päris putukad ja taimed ning erinevad materjalid.
  • Väga oodatud on ka lastepoolsed leiud loodusest, millega teisi üllatada või millele üheskoos vastuseid otsida.
  • Mängime üheskoos loodusteemalisi mänge (lauamängud, liikumismängud, fantaasiamängud, mõttemängud, õppemängud jne).
  • Iga teema võtame kokku meisterdamise, joonistamise või mõne teise loovtegevusega.
  • Kasutame mitmesuguseid looduslikke materjale ning tutvume erinevate väljendusvõimaluste ja tehnikatega.
  • Oma tegevustes kasutame loodusmaja parki, loodusmaja põnevaid ruume ja õppematerjale.
  • Võtame osa majas toimuvatest näitustest, elame kaasa või osaleme loodusmaja põnevatel konkurssidel ja üritustel.
  • Märkame maailma meie ümber ja toimetame loodust hoidvalt!

 

cof
cof
rpt