Loomering

Meie arvame, et loovus ja loodus on pärinevad ühest ja samast sõnatüvest, sest miks muidu looduses nii palju põnevat ja avastamisrohket on! Nagu Pipi Pikksukk, üritame ka meie üheskoos leida vastust igikestvale küsimusele, kes või mis see spunk siis ikkagi on. Läbi mänguliste otsingute saame möödaminnes juurde palju teadmisi meie ümber eksisteerivast maailmast.


Kellele? eelkool õpilastele (4-7 aastased)

Kus? Tartu loodusmaja, Lille 10

Millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist

Mida teeme?

  • Aastaring meie ümber: maailm, loodus, taime- ja loomariik ning inimene.
  • Otsime vastuseid küsimustele, uurime, vaatleme, kuulame lugusid, arutleme, katsetame, …
  • Mängime üheskoos loodusteemalisi mänge (lauamängud, loovmängud, liikumismängud, fantaasiamängud, mõttemängud, õppemängud jne).
  • Iga teema võtame kokku meisterdamise, joonistamise või mõne teise loovtegevusega.
  • Muu hulgas kasutame mitmesuguseid looduslikke/taaskasutus materjale ning katsetame erinevate väljendusvõimaluste ja tehnikatega.
  • Oma tegevustes kasutame loodusmaja parki, loodusmaja põnevaid ruume ja õppematerjale. Külastame meie loomatuba.
  • Võtame osa majas toimuvatest näitustest, elame kaasa või osaleme loodusmaja põnevatel konkurssidel ja üritustel.
  • Märkame maailma meie ümber ja toimetame loodust hoidvalt!

Suund: kujutava kunsti ja käsitöö suund

Maksumus: 26€ kuus (eelkool)