Uue lauamängu abiga saab lastele Peipsi järve elustikku tutvustada

Peipsi äärsed lasteaiad saavad nüüd oma õppetöös, Peipsimaal kasvavaid taimi, seal toimetavaid loomi ja linde ning järves elavaid kalu, tutvustada põneva, haarava, eakohase ja lõbusa mängu abil. Tartu loodusmaja eestvedamisel on Eesti-Vene koostööprojekti “GreenMind” tegevuste raames valminud lauamäng „ Peipsi järve mäng“.

Mäng aitab tutvuda Peipsimaal kasvavate taimede, loomade, lindude ja kaladega. Mängu käigus saab teada erinevate ohtude ja reostusallikate kohta, mis Peipsi järve tervist mõjutavad. Mäng on loodud abistavaks õppevahendiks eelkooliealistele lastele, Peipsi järve elustiku tutvustamiseks ning loomaks head pinnast, keskkonnahoiu teemalisteks aruteludeks.

“Lauamäng annab imelise võimaluse haarata lapsed teadmiste jagamisse mänguliselt, avardada nende silmaringi kasutades kaunist pildimaterjali. Õpetajad saavad rääkida järve – ja keskkonahoiu teemadel, kasutades  abistava materjalina, mängu komplekti kuuluvat raamatukest. Ajal, mil maailm lämbub liigtarbimise ja prügi ülekülluse käes, on tähtis, et juba väikesed lapsed mõistaksid, kuidas mõjutab iga meie tegu keskkonda ja mida saaks igaüks meist looduse heaks ära teha”, lisas GreenMind projektijuht Eelika Laane-Hannus.

Lauamängu komplekti kuulub:

  • juhendiga mängukarp
  • lauamängu alus
  • puidust täring
  • mängukaardid (5 teemat x 12 pildikaarti)
  • kaartide kirjeldustega/sisuinformatsiooniga raamat

Mängu jaotatakse Peipsi äärsetele lasteaedadele, projektijuhi poolt loodud jaotuskava alusel ning valitud lasteaedadega võetakse ühendust.

Idee autor: Ülle Kaasik
Juhend ja kaardikirjeldused: Elo Hermann, Ülle Kaasik, Eeva Kirsipuu-Vadi
Keeletoimetaja: Heli Saar
Disain ja teostus: Elo Hermann, Marge Nelk/loovlood.com

*******

Lauamäng valmis “GreenMind” projekti tegevuste raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ning kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.   Artikli sisu eest vastutab Tartu loodusmaja ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsioonivahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Programmi koduleht: www.estoniarussia.eu.
Lisainformatsioon GreenMind projekti tegevuste kohta: https://www.tartuloodusmaja.ee/koostooprojektid/greenmind/

Projekti koordinaator
Eelika Laane-Hannus
E-post: eelikalaane@gmail.com