Eesti-Vene piirialade keskkonnateadlikkuse tõstmine

/foto: www.facebook.com/estoniarussia/


Projektist lähemalt


GreenMind: Keskkonnateadlikkuse suurendamine Eesti-Vene piirialal (Raising Environmental Awareness in Estonian-Russian Border Area)


Kestus:
1.08.2019- 31.01.2022

Projekti toetab:
Eesti-Vene piiriülese koostöö programm, kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kogueelarve:
 495 440.00 eur
Tartu loodusmaja eelarve: 131 750.00 eur

Partnerid:

MTÜ Peipsi Järve Projekt – lead partner (RUS)
Pihkva andekate laste ja noorte arengukeskus   (RUS)
Peipsi Koostöö Keskus (EST)
Tartu Keskkonnahariduse Keskus (EST)

Üldeesmärgiks on rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas, mis aitab kaasa piiriüleses Peipsi järve regioonis keskkonnasõbraliku, energiatõhusa ja atraktviise elukeskkonna ja puhkevõimaluste loomisele. Projekti toel töötatakse välja praktilisi õppematerjale, mida saavad kasutada nii tänased kui tulevased keskkonnaharijad.

Tegevused:

GreenMind tegeleb keskkonnakaitse ja säästva arengu teemadega ja loodusressursside kasutamisega Peipsi Pihkva järve piirkonnas läbi keskkonnalase teadlikkuse ja -hariduse hõlmates teemasid nagu eutrofeerumine, jäätmekäitlus ja energeetikatõhusus.

Projekti tegevused on:

 • Avalikud üritused piirkonna elanikele, keskkonnakampaaniad.
 • Koolitused õpetajatele ja õpilastele.  Sealjuures kaasatakse rohelisse mõtteviisi ka õpilaste peresid.
 • Korraldatakse kaks ökoreklaami konkurssi.
 • Avalike ürituste korraldajaid koolitatakse välja keskkonnasõbralike ürituste korraldamiseks.
 • Elanike teavitamine projekti fookuseks olevatest keskkonnateemadest. 
 • Organisatsioone (kohvikud, supermarketid, bensiinijaamad)  kaasatakse keskkonnakampaaniasse, et suurendada keskkonnasõbralike algatuste elluviimist

Läbi viidavad koolitustegevused õpetajatele, keskkonnahariduse spetsialistidele, ametnikele toetavad keskkonnahariduse kvaliteedi tõusu nii Eestis kui Venemaal ning teavitustegevused hõlbustavad laiema ühiskondliku konteksti loomist, mis aitab kaasa projektitulemuste jätkusuutlikkusele.


Uudiskirjad:


Meediakajastused:


Toimunud sündmused:

 • Partnerite koosolekud:
  • avakoosolek Tartus 30.08.2019
  • projektimeeskonna koosolek Tartus 25.11.2019
  • projekti juhtkomitee koosolek Tartus 26.11.2019
  • projektimeeskonna koosolek Pihkvas 19.12.2019
  • projektimeeskonna koosolek Tartus 30.01.2019

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lisainformatsioon:

Eeva Kirsipuu-Vadi
projekti koordinaator
E-post: eeva.vadi@gmail.com
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010