GreenMind: keskkonnateadlikkuse suurendamine Eesti-Vene piirialal

/foto: www.facebook.com/estoniarussia/


Projektist lähemalt


GreenMind: Keskkonnateadlikkuse suurendamine Eesti-Vene piirialal (Raising Environmental Awareness in Estonian-Russian Border Area)


Kestus:
1.08.2019- 31.01.2022

Projekti toetab:
Eesti-Vene piiriülese koostöö programm, kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

Projekti kogueelarve:
 495 440.00 eur
Tartu loodusmaja eelarve: 131 750.00 eur

Partnerid:

MTÜ Peipsi Järve Projekt – juhtpartner (RUS)
Pihkva andekate laste ja noorte arengukeskus   (RUS)
Peipsi Koostöö Keskus (EST)
Tartu Keskkonnahariduse Keskus (EST)

Projekti juhtkomiteesse kuuluvad Eestist Maris Kivistik Keskkonnaametist ja Janika Ruusmaa Tartu loodusmajast.

Üldeesmärgiks on rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas, mis aitab kaasa piiriüleses Peipsi järve regioonis keskkonnasõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna loomisele. Projekti toel töötatakse välja praktilisi õppematerjale, mida saavad kasutada nii tänased kui tulevased keskkonnaharijad.

Tegevused:

GreenMind tegeleb keskkonnakaitse ja kestliku arengu teemadega ja loodusressursside kasutamisega Peipsi järve piirkonnas läbi keskkonnalase teadlikkuse ja -hariduse hõlmates teemasid nagu eutrofeerumine, jäätmekäitlus ja energeetikatõhusus.

Projekti tegevused on:

 • Avalikud üritused piirkonna elanikele ja keskkonnakampaaniad, elanike teavitamine projekti fookuses olevatest keskkonnateemadest. Organisatsioone (kohvikud, supermarketid, bensiinijaamad) kaasatakse keskkonnakampaaniasse, et suurendada keskkonnasõbralike algatuste elluviimist.
  • keskkonnateadlikkuse kampaania: kaks suvekampaaniat #puhaspeipsimaa, Eestis eestvedajaks Tartu loodusmaja
  • Peipsi järve teemaline infokampaania kogu projekti vältel, Eestis eestvedajaks Peipsi Koostöö Keskus
  • ökoreklaamide ühiskonkurss (sept 2020 – juuni 2021), Eestis eestvedajaks Peipsi Koostöö Keskus
  • ökopere konkurss Pihkva oblastis: Pihkva andekate laste ja noorte arengukeskus viib konkursi läbi 2020 ja 2021
  • seminar-töötuba keskkonnasõbralike ürituste korraldamisest Pihkvas ja Tartus Peipsi piirkonna korraldajatele (Pihkvas sept 2020, Tartus 23.okt 2020)
 • Õppematerjalide loomine

Häid näiteid koondav metoodikate kogumik: Tartu loodusmaja koostab ühiselt Pihkva andekate laste ja noorte arengukeskusega, keskendutakse Peipsi teemalistele materjalidele (sügis/talv 2020) 

 

 

 

  • Roheliste koolide alase venekeelse infovoldiku koostamine: Pihkva andekate laste ja noorte arengukeskus
 • Koolitused õpetajatele ja õpilastele.  Sealjuures kaasatakse rohelisse mõtteviisi ka õpilaste peresid.
  • Pihkva oblasti haridustöötajate ja õpetajate õppereis Eestisse
  • Pihkva oblasti keskkonnavaldkonna ametnike ja ekspertide õppereis Eestisse (sügis 2020) 
  • Looduslaagrid lastele Eestis kui Venemaal, Eestis korraldajaks Tartu loodusmaja (25 osalejat laagris, suvi 2021)
  • Seminar õpetajatele projektis loodud materjalide tutvustamiseks (Eestis ja Venemaal, 30 osalejale; sügis 2021)
  • Projekti lõpuseminar Pihkva oblastis (sügis/talv 2021)
 • Keskkonnasõbralike ürituste korraldamise juhend ja seminarid
  • Eestikeelne juhendmaterjal on leitav siit. Juhend tõlgitakse vene keelde ja täiendatakse Vene näidetega
  • Seminar ürituste korraldajatele toimub sügis/talv 2020-2021, korraldajaks Eestis Tartu loodumaja
  • Koolitus ürituste korraldajatele Pihkva oblastis
 • Projekt teavitustegevused: uudiskirjade koostamine (vt allpool), projektipartnerite kodulehtede ajakohastamine ja sotsiaalmeedia kasutamine, Peipsi teemalise kodulehe loomine, pressiteated, keskkonnahoidlikud meened kampaaniategevustes kasutamiseks, seinakalender

Läbi viidavad koolitustegevused õpetajatele, keskkonnahariduse spetsialistidele, ametnikele toetavad keskkonnahariduse kvaliteedi tõusu nii Eestis kui Venemaal ning teavitustegevused hõlbustavad laiema ühiskondliku konteksti loomist, mis aitab kaasa projektitulemuste jätkusuutlikkusele.


Uudiskirjad:


Pressiteated ja meediakajastused:


Toimunud koosolekud:

  • avakoosolek Tartus 30.08.2019
  • projektimeeskonna koosolek Tartus 25.11.2019
  • projekti juhtkomitee koosolek Tartus 26.11.2019
  • projektimeeskonna koosolek ja keskkonnahariduse ümarlaud Pihkvas 19.12.2019
  • projektimeeskonna e-koosolek Zoomis 10.06.2020
  • projekti juhtkomitee Eesti liikmete koosolek Lõuna-Eestis 3.07.2020
  • … /loetelu täieneb jooksvalt/

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lisainformatsioon:

Eelika Laane-Hannus
projekti koordinaator
E-post: eelikalaane@gmail.com
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010