GreenMind projekti veebiviktoriin – Peipsi randade elurikkus

Peipsi Koostöö Keskuse kodulehel on valmis saanud Peipsimaa elurikkust tutvustav veebiviktoriin. Pane enda teadmised proovile!

Peipsi Koostöö Keskus koos Arne Aderiga on koostanud  Peipsi randade elurikkuse veebiviktoriini  http://www.ctc.ee/viktoriinid/elurikkus, mis aitab paremini tundma õppida Peipsimaa looduse mitmekesisust ja selles peituvaid saladusi. Viktoriin sisaldab 25 küsimust ja 25 Peipsi elurikkust ja keskkonda selgitavat lühilugu, mis nii suurele kui ka väikesele huvilise annavad põnevaid teadmisi. Kas teadsid, et Peipsi on Põhja-Euroopa kalarikkaim järv, kust võib leida 37 liiki kalu ja sõõrsuid. Ja siin on nähtud 266 liiki linde!

Peipsi randade elurikkuse veebiviktoriin on loodud “Green Mind” projekti raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

***

Rohkem teavet:
Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus, www.ctc.ee
margitsare@gmail.com
tel 3725088409

***

Viktoriini sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.