Ürituste korraldajad leiavad oma sündmuse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks nõuandeid värskest juhendist

(Foto: Indrek Kasesalu, muusikafestivali I Land Sound nõudelaenutuspunkt)

 

Tartu loodusmaja
PRESSITEADE
15.07.2020

***

Ürituste korraldajad leiavad oma sündmuse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks nõuandeid värskest juhendist

 

Tartu loodusmaja eestvedamisel Eesti-Vene koostööprojekti “GreenMind” toel valminud ja veebis kõigile kättesaadav “Praktiline juhend keskkonnasõbralike ürituste korraldamiseks” aitab kaardistada võimalusi oma sündmuse keskkonnamõju vähendamiseks ning pakub häid näiteid, kuidas see erinevatel festivalidel juba õnnestunud on. Korraldajate töö lihtsustamiseks on kokku kogutud ka keskkonnahoidlike teenuste ja toodete näited koos pakkujate kontaktidega.

Suvi on täies hoos, inimesed puhkavad ning naudivad kultuuri. Kevadel ja suve alguses eriolukorra tõttu ära jäänud festivalid, kohvikutepäevad, laadad jt üritused toimuvad taas ning sündmusi, mida külastada, tekib järjest juurde. Olenemata sündmuse suurusest ja olemusest võiks iga organiseerija mõelda, kuidas korraldada üritus keskkonnasõbralikumalt ning tekitada vähem jäätmeid. Selleks on Tartu loodusmaja koostöös Eesti suurte ürituste korraldajatega pannud kokku häid praktilisi näpunäiteid sisaldava juhendi.

COVID-19 on ühiskonna muutnud väga ettevaatlikuks ning keskkonnahoiu mõttes oleme astunud mitu sammu tagasi. Ühe näitena ei müüdud eriolukorra ajal ja sellele järgnevalt poodides valmistoitu kliendi enda korduvkasutatavatesse nõudesse ning ühekordsete nõude, kilekottide, kohvitopside jne kasutamise maht kasvas järsku mitmekordseks. Peale pandeemia lõppu ja kriisimeetmete lõpetamist on aga vajalik ja võimalik taas keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku tarbimise juurde tagasi pöörduda, ühekordsete tarbeesemete kasutamine ei pea jääma uueks normiks.

Eestis on mitmeid festivale, kus keskkonnamõjude vähendamisele on juba mitu aastat palju tähelepanu pööratud.  Julgetakse mõelda teistmoodi ning katsetada uusi tooteid ja teenuseid. Et ka teised ürituste korraldajad nendest headest näidetest inspiratsiooni saaks, siis leiab häid nõuandeid oma ettevõtmiste keskkonnasõbralikumaks muutmiseks värskest juhendist, mida on võimalik  alla laadida Tartu loodusmaja kodulehelt (link teksti lõpus). Lisaks on kokku koondatud erinevaid näited ja viited keskkonnasõbralike toodete ja teenusepakkujate kohta, kuna ürituste korraldajatel on tihti keeruline leida üles väiksema ökoloogilise jalajäljega teenus.

Juhend põhineb 2018. a Eesti-Läti koostööprojekti toel valminud juhistel, mille vaatas värske pilguga üle ja täiendas mitmete ürituste korraldaja Kadri Allikmäe. Juhendisse sai juurde lisatud erinevaid häid näiteid kodumaiste ürituskorraldajate varasalvest. Täname sündmuste korraldajaid – Kadi Aguraijuja ja I Land Sound, Bianka Soe ja Tallinna Tänavatoidufestival, Peep Tobreluts ja Pillipiknik, festival Noor Insener, Anneli Ohvril ja JCI rahvusvaheline konverents, Eliisa Saksing ja Seiklushundi spordisündmused – lahkelt oma kogemuste jagamise eest. Lisaks leiab juhendist Viljandi pärimusmuusika festivali, Õpilaste teadusfestivali ja Tartu loodusmaja seminaride kogemusi.

 

 

 

*******************************

Lisainfo: 
Eeva Kirsipuu-Vadi
projekti koordinaator

Tel: 5213881
E-post: eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee

*******************************

Keskkonnasõbralike ürituste korraldamise juhend valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 kaasrahastatud projekti GreenMind raames.  Pressiteate sisu eest vastutab Tartu loodusmaja ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsioonivahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Programmi koduleht: www.estoniarussia.eu

Lisainformatsioon GreenMind projekti tegevuste kohta:
https://www.tartuloodusmaja.ee/koostooprojektid/greenmind/