Valmis GreenMind projekti seinakalender

Valmis GreenMind projekti kaheaastane seinakalender, mis edastab kuude kaupa erinevaid keskkonnahariduslikke sõnumeid. Fookuseks on teemad, millele me igapäevaselt saame mõelda, et käituda keskkonnasõbralikumalt.

Kalender on valminud Eesti-Vene koostööprojekti GreenMind raames, mis tegeleb keskkonna­kaitse ja -säästva arengu teemadega Peipsi piirkonnas ning mida viivad üheskoos ellu partnerid siin ja sealpool Peipsi järve. Projekt eesmärgiks on erinevate teavitusmaterjalide ja -ürituste kaudu anda inimestele infot eelkõige eutrofeerumise, jäätmekäitluse ja energiatõhususe teemadel, mis kõik mõjutavad Peipsi järve heaolu.

Kalendri koostamisele aitasid kaasa

  • Kalendri illustratsioonid: Grete Laidi Aarsalu
  • Kalendri sisu ja tekst: Ederi Ojasoo, Eeva Kirsipuu-Vadi, Margit Säre, Urmas Vadi.
  • Kujundus ja trükk: Ecoprint AS

***

Rohkem info projektist:

 

***

Kalendri sisu eest vastutab MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.