Pihkva regiooni haridustöötajad õppereisil Eestis

/Foto: Ederi Ojasoo, Peipsi Koostöö Keskus/

Peipsi Koostöö Keskus
Tartu loodusmaja
PRESSITEADE
24.11.2019

************

25.-27. novembril tutvuvad Pihkva regiooni haridustöötajad õppereisil Peipsi järve piirkondlike keskkonnahariduse võimaluste ja vahenditega

25.-27. novembril 2019 viibib ligi 30 Pihkva piirkonna haridustöötajat õppereisil Eestis. Kolmepäevane külastus sisaldab õppereisi Peipsi äärde, keskkonnahariduse teemalist ümarlauda ja seminari, kus tutvustatakse piirkondlikku keskkonnaharidust, selleks kasutatavaid vahendeid ja meetodeid.  Eesti jagab külalistele oma kogemusi süsteemse lähenemise osas keskkonnaharidusele alustades “Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava 2019–2022” tutvustamisest kuni konkreetsete õppetegevuste tutvustamiseni.

Õppereis on osa Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 kaasrahastatud projekti GreenMind tegevustest, mille eestipoolsed koordinaatorid on Tartu loodusmaja ja Peipsi Koostöö Keskus.

Tartu loodusmaja projektijuhi Eeva Kirsipuu-Vadi sõnul on piirkondliku keskkonnahariduse edendamine väga oluline, sest just see aitab lastel ning noortel luua side kodukohaga ning selle lähiümbrusega. Selleks, et keskkonnaharidus muuta atraktiivseks nii noortele kui ka juhendajatele, on väga oluline pakkuda neile uusi võimalusi, meetodeid ning vahendeid.

Projekti teise eestipoolse partneri, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Margit Säre peab oluliseks piiriülese keskkonnahariduse edendamist ning ühiste meetodite ning materjalide väljatöötamist, kuna läbi selle luuakse alus erinevate institutsioonide ja ka põlvkondade vaheliseks piiriüleseks suhtluseks, mis on oluline äärealade jätkusuutlikuks arenguks.

GreenMind projekti eesmärk on keskkonnahariduse kvaliteedi parandamine ja arendamine Lõuna-Eestis ja Pihkva regioonis Venemaal. Kahe ja poole aasta pikkuse projekti raames töötatakse välja praktiline Peipsi piirkonda tutvustav õppepakett, mis sisaldab õppematerjale, lauamänge, spetsiaalseid kodulehti, infomaterjale ja käsiraamatuid.  Projekti raames läbiviidavad koolitustegevused toetavad keskkonnahariduse kvaliteedi paranemist lasteaedades, üldhariduskoolides ja ka huvikoolides Eestis ning Venemaal.

Projekti viivad läbi MTÜ Peipsi Järve Projekt (Pihkva) (Venemaa), Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arendamise Regionaalne Keskus (Venemaa), MTÜ Peipsi Koostöö Keskus (Eesti) ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus (Eesti). Projekti täideviimist rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020. Projekti eelarve on 495 440 EUR ja piiriülese koostöö programmi osa sellest on 445 896 EUR.

Rohkem teavet:                                                                            

Projektijuht
Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus
margitsare@gmail.com
tel 3725088409

Projekti koordinaator
Eeva Kirsipuu-Vadi
Tartu loodusmaja
eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee
3725213881                            

Antud pressiteade valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ja Tartu loodusmaja ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

 

Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programme 2014-2020 aims to foster crossborder cooperation across the borders between the Republic of Estonia and the Russian Federation to promote socio-economic development in the regions on both sides of the common borders. The Programme web-site is www.estoniarussia.eu.