Seminar Tartu loodusmajas “Keskkonnasõbraliku sündmuse korraldamine” 23.10.2020

Praktiline seminar on suunatud nii suurte kui väiksemate festivalide ja sündmuste korraldajatele Peipsimaal ning kohaliku omavalitsuse spetsialistidele. Seminar toimub 23.10.2020 Tartu loodusmaja saalis kell 10 – 16. Osalejate arv on piiratud, kuid 19.10 seisuga on veel mõned vabad kohad.

Huvilistel on võimalik registreerida alloleva registreerimislingi kaudu: https://forms.gle/C5fekzFP1r8wsPJp8

****

Seminari teemad:

 • Miks peaks plasti tarbimist vähendama?
 • Kokkuvõte Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiividest, teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta –  Dagny Kungus, Keskkonnaministeerium, Kadri Kalle, Acento OÜ
 • Keskkonnasõbraliku ürituse valdkonnad, Kristiina Kerge, Raimo Matvere, Kadri Kalle, Acento OÜ 
 • Praktiline juhend keskkonnasõbralike ürituste korraldamiseks –  Eeva Kirsipuu-Vadi, Tartu loodusmaja 
 • Rühmatööd ja arutelud
 • Mida KOVid saavad ära teha keskkonnahoidlike ürituste jaoks?
 • Mida festivalide ja sündmuste korraldajad saavad ära teha, et nende korraldatav sündmus oleks keskkonnahoidlik?
 • Keskkonnasõbralikuma sündmuse korraldamisele kaasa aitavate toodete ja teenuste tutvustus*
  • KOPS
  • Taskutuhatoos
  • Pandipakendi võimalused
  • Topsiring
  • Prügiraamid ja jäätmete sorteerimise sildid

                    *Nimekiri ei ole lõplik 

****

Seminar toimub “GreenMind” projekti tegevuste raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ning kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.  Seminari sisu eest vastutab Tartu loodusmaja ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsioonivahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Programmi koduleht: www.estoniarussia.eu.
Lisainformatsioon GreenMind projekti tegevuste kohta: https://www.tartuloodusmaja.ee/koostooprojektid/greenmind/

Projekti koordinaator
Eelika Laane-Hannus
E-post: eelikalaane@gmail.com