Tartu loodusmajas arutati taaskord keskkonnasõbralike sündmuste korraldamist

Keskkonnasõbraliku sündmuse korraldamine

23. oktoobril toimus Tartu loodusmajas seminar “Keskkonnasõbralikuma sündmuse korraldamine”, mis oli suunatud nii suurte, kui väiksemate festivalide ja sündmuste korraldajatele Peipsimaal, kui ka kohaliku omavalitsuse spetsialistidele.

***

Seminaril osalejad arutlesid teemadel, miks peaks plasti tarbimist vähendama, milline on keskkonnahoidlik sündmus, kuidas keskkonnasõbralikumat sündmust korraldada, kuidas luua jätkusuutlikke lahendusi ja vähendada jäätmeteket ning, kuidas luua järjepidevus keskkonnahoidlike põhimõtete järgimisel (arutelude kokkuvõtte teksti lõpus).

Seminari koolitusmeeskonnas olid Raimo Matvere, Kristiina Kerge ja Kadri Kalle Acento OÜ-st.

Eestis on mitmeid festivale, kus keskkonnamõjude vähendamisele on palju tähelepanu pööratud.  Julgetakse mõelda teistmoodi ning katsetada uusi tooteid – teenuseid. Et ka teised ürituste korraldajad nendest headest näidetest inspiratsiooni saaks, siis nõuandeid oma ettevõtmiste keskkonnasõbralikumaks muutmiseks, leiab värskest juhendist, mille saab endale alla laadida Tartu loodusmaja kodulehelt (link teksti lõpus).

Tihti on korraldajatel väljakutseks, kust ikkagi leida väiksema ökoloogilise jalajäljega tooteid ja teenuseid. Soovitusest valida väiksema mõjuga toode, üksi ei piisa. Tartu loodusmaja eestvedamisel on kokku koondatud erinevaid näiteid ja viiteid keskkonnasõbralike toodete ja teenusepakkujate kohta (link teksti lõpus).

Seminaril tegi ettekande ka Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnakorralduse osakonna nõunik Dagny Kungus, kes andis ülevaate ühekordse plasti direktiivi nõuetest.(esitluse link teksti lõpus).

***

Laudkondade arutelude kokkuvõtted

Acento esitluse teemad leiate juhendi lingi alt

Praktiline juhend keskkonnasõbralike ürituste korraldamiseks

Keskkonnasõbralike toodete ja teenusepakkujate koondfail

Ühekordse plasti direktiivi nõuded

***

Lisainfo:

projekti koordinaator
Eelika Laane-Hannus
E-post: eelikalaane@gmail.com

*******

„Keskkonnasõbralikuma sündmuse korraldamise seminar“ toimub projekti GreenMInd raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ning mida kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Uudise sisu eest vastutab Tartu loodusmaja ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsioonivahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht: www.estoniarussia.eu. Lisainformatsioon GreenMind projekti tegevuste kohta: https://www.tartuloodusmaja.ee/koostooprojektid/greenmind/