COOLspot – Kliimateadlikud lahendused linnakeskkonnas läbi haridusliku kliimaraja

COOLspot – Kliimateadlikud lahendused linnakeskkonnas läbi haridusliku kliimaraja

Täisnimi: Kliimateadlikud lahendused linnakeskkonnas läbi haridusliku kliimaraja Kestvus: 01.07.-31.12.2023 Eelarve: 103 010 € kokku (programm 92 709 €, omaosalus 10 301 €) Rahastaja: Projekti ER213 COOLspot kaasrahastab Eesti EL välispiiri programm 2014-2020. Lisaks toetas Tartu linn 10 301 euroga reservifondist. Lühikokkuvõte: COOLspot juhib linnaelanike ja külaliste tähelepanu kliimamuutustega ja elurikkuse vähenemisega seotud keskkonnaprobleemidele ning tutvustab […]
Loe edasi
Säästlikule tarbimisele ja taaskasutusele suunatud teavitustegevused Tartu rahvaüritustel 2020/2022

Säästlikule tarbimisele ja taaskasutusele suunatud teavitustegevused Tartu rahvaüritustel 2020/2022

Projekti eesmärk: Projekti peamine eesmärk on tõsta inimeste keskkonnaalast teadlikkust ning suurendada jäätmete sorteerimise, säästliku tarbimise ja taaskasutusega seotud igapäevaharjumuste juurutamist nii laste kui täiskasvanute hulgas. Projekti kestus: 01.01.2021 – 31.10.2022 Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti tegevused: Tartu loodusmaja mobiilne infopunkt osaleb säästlikule eluviisile ja taaskasutusele suunatud teavitustegevustega vähemalt kaheteistkümnel Tartus toimuval rahvaüritusel. Rahvaüritustel viiakse läbi […]
Loe edasi
Läänemere Projekti tegevused 2022-2023

Läänemere Projekti tegevused 2022-2023

Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2022-2023 (RE.4.04.22-0060) Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus   Projekti kestus: 01.07.2022 – 30.09.2023 Projektijuht: Maria Ivanova, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon Projekti eesmärk: Üleriigilise ja rahvusvahelise keskkonnaharidusliku koostöö arendamine UNESCO ühendkoolide vahel […]
Loe edasi
Tartu loodusmaja praktikumilaagrid noorematele õpilastele 2020-2021 õppeaastal

Tartu loodusmaja praktikumilaagrid noorematele õpilastele 2020-2021 õppeaastal

Projekti täisnimi: Tartu loodusmaja praktikumilaagrid noorematele õpilastele 2020-2021 õppeaastal Projekti toetas:  Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.01 2021 – 16.07.2022 Projektijuht: Tiina Lilleleht, tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee Projekti eesmärk:  Õpilased tunnevad rohkem huvi looduse ja keskkonnateemade vastu. Õpilastes kujuneb arusaam, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Õpilased tunnevad paremini taimi, […]
Loe edasi
Rohelise kooli programm Eestis 2021-22 õ.a

Rohelise kooli programm Eestis 2021-22 õ.a

Projektist lähemalt Projekt: Rohelise kooli programm Eestis 2021/2022 õppeaastal Kestus: 1.nov 2021 – 30.sept 2022 Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus KIKi toetus: 49 300.69 eur Projekti juhib:   SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on haridusasutuste säästvat arengut toetava ülemaailmse programmi Eco-Schools võrgustiku jätkuv koordineerimine ja tegevuste elluviimine Eestis. Rahvusvahelise rohelise kooli programmi võrgustik Eestis […]
Loe edasi
Läänemere Projekti tegevused Eestis 2020-2022

Läänemere Projekti tegevused Eestis 2020-2022

Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2020-2022 (projekt nr 17624) Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.08.2020 – 31.05.2022 Projektijuht: Gedy Matisen, gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on rahvusvahelise võrgustiku koostöö kaudu kasvatada […]
Loe edasi
Tartu loodusmaja lindude rõngastamise laager Vaibla linnujaamas 2020

Tartu loodusmaja lindude rõngastamise laager Vaibla linnujaamas 2020

Projekti täisnimi: Tartu loodusmaja lindude rõngastamise laager Vaibla linnujaamas Projekti toetab: Haridus- ja Teadusministeerium Projekti kestus: Laager toimus 19.-21. oktoober 2020 Vaibla linnujaamas (Viljandi maakond, Viljandi vald, Vaibla küla, Linnuka) Projektijuht: Aire Orula, aire.orula@tartuloodusmaja.ee Projekti eesmärk: Laagri eesmärgiks on pakkuda ornitoloogiahuvilistele õpilastele võimalust praktilisest rõngastustööst osa saada ja selle läbi linde paremini tundma õppida. Lisaks […]
Loe edasi
Tartu loodusmaja huvikooli sügislaager 2020

Tartu loodusmaja huvikooli sügislaager 2020

Projekti täisnimi: Tartu loodusmaja huvikooli sügislaager 2020 Projekti toetab: Haridus- ja Teadusministeerium Projekti kestus: laager toimus 19. – 22. oktoober 2020 Madsa puhkekeskuses (Otepää vald, Valga maakond) Projektijuht: Tiina Lilleleht, tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee Projekti eesmärk: 1. Laagris osalenud õpilaste keskkonnateadlikkuse tõus  Õpilane mõistab, et inimene on osa loodusest Õpilane tunneb loodusliku tasakaalu mõistet ja selle olemust Mõistab […]
Loe edasi
Baltic Youth EcoHub

Baltic Youth EcoHub

Projekt: Empowering youth and teacher network of the Eco-Schools programme for the Sustainable Baltic Sea region (Rohelise kooli programmi õpilaste ja õpetajate võrgustiku tugevdamine jätkusuutliku Läänemere piirkonna heaks) Projekti lühinimi: Baltic Youth Eco Hub Kestus: 01.10.2020 – 31.12.2021 Projekti toetab: Põhjamaade Ministrite Nõukogu (Nordic Council of Ministers) Projekti kogueelarve: 582 419 DDK (ca 78 230 eur), […]
Loe edasi
Seenenäitus Tartu loodusmajas 2020

Seenenäitus Tartu loodusmajas 2020

Projekti täisnimi: Seenenäitus Tartu loodusmajas 2020 Projekti toetab:  KIK Projekti kestus: juuli-oktoober 2020 Projektijuht: Liina Vakrööm, liina.vakroom@tartuloodusmaja.ee.ee, 53326476 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes kasutusvaldkondades. Projekti tulemusel […]
Loe edasi