Koomiksisari “Rikas elu”

Koomiksisari “Rikas elu”

Projekt täisnimi: Eesti elurikkust tutvustav koomiksisari Projekti toetab: SA Keskkonnanvesteeringute Keskus Projekti kestus: 31.05.2016-31.05.2017 Projektijuht: Maris Mägi, maris.magi@tartuloodusmaja.ee Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on läbi atraktiivse, tabava ja humoorika koomiksisarja laiema avalikkuse teadlikkuse kasv Eesti looduse rikkusest, selle väärtustest, ohtudest ja inimeste enda käitumise mõjust. Projekti tegevused: Iga nädal ilmub Eesti Päevalehes ja veebiblogis koomiksiriba. Kõik koomiksid koos taustalugudega koondatakse veebikogumikku. Kokku ilmub […]
Loe edasi
Keskkonnauuringute välipraktikad Palupõhjas

Keskkonnauuringute välipraktikad Palupõhjas

Projekt täisnimi: Keskkonnauuringute välipraktikad Palupõhjas 2016-2017 Projekti toetavad: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.08.2016 – 31.07.2017 Projektijuht: Gedy Siimenson, gedy.siimenson@tartuloodusmaja.ee, 56466887 Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja. Projekti eesmärk: Loodus- ja keskkonnauuringute huviringi õpilaste seas lisaks loodushuvi tekitamisele ja keskkonnasõbralike käitumisharjumuste kujundamisele ka teadusliku mõtlemise juurutamine ja uurimuslike oskuste arendamine. Projekti tegevused:  2016.a. sügisel korraldatakse keskkonnauuringute huviiringi õpilastele (7.-12.klass) üks kolmepäevane laager Palupõhja Looduskoolis ning […]
Loe edasi
Seenenäitus 2016

Seenenäitus 2016

Projekt täisnimi: Seenenäitus Tartu loodusmajas 2016 Projekti toetab:  KIK Projekti kestus: august-detsember 2016 Projektijuht: Annelie Ehlvest, Anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee, 5344 2160 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes kasutusvaldkondades. Projekti tulemusel on näitustel […]
Loe edasi
Roheline kontor

Roheline kontor

Projekt nimi: Roheline kontor Tartu loodusmajas Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 1.01.2015- 31.12.2016 Projektijuht: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, 55983328 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on luua Tartu loodusmaja töötajatest ühtne keskkonnateadlik kollektiiv, kes on valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi keskkonnasõbraliku töökorralduse rakendamisest teiste organisatsioonide ja loodusmaja külastajatega. Projekti tegevused: 1) viia läbi keskkonnamõju hindamine 2) sõnastada, teadvustada ja avalikustada oma […]
Loe edasi
Zooloogiaringi laagrid 2016

Zooloogiaringi laagrid 2016

Projekt nimi: Zooloogiaringi laagrid 2016 Projekti toetab:  Keskonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.2016-09.2016 Projektijuht: Aivo Tamm, aivo.tamm@ut.ee, 5111724 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on õpilaste loodusalaste teadmiste suurendamine ning ökoloogilise tasakaalu mõistmine läbi praktiliste õppetegevuste looduslaagris. Selleks korraldame Tartu loodusmaja zooloogia huviringi õpilastele 4 õppelaagrit erinevatel aastaaegadel 2016. aasta talvel, kevadel ja suvel. Projekti tegevused:   Korraldatakse 2 kolmepäevast laagrit Palupõhjale, 2 kolmepäevast […]
Loe edasi
Jäätmete teemaline nõustamine

Jäätmete teemaline nõustamine

Projekt nimi: Methods for effective waste advising Projekti toetavad: Nordplus Adult ja Projekti kestus: august 2015 – august 2017 Projektijuht: Gedy Siimenson, gedy.siimenson@tartuloodusmaja.ee,(+372) 736 6103 Projekti partnerid: Juhtpartner on SYKLI Environmental School of Finland  ning kaasalöövad LV-Waste Management Association of Latvia (LV-LASA), LV-Liepajas RAS, Tartu loodusmaja. Projekti eesmärk: Euroopa Liidu jäätmepoliitika põhineb jäätmete vältimisel ja ringlusse võtul. Selle aluseks on ka tõhus […]
Loe edasi
Seenenäitus 2015

Seenenäitus 2015

Projekt täisnimi: Seenenäitus Tartu loodusmajas 2015 Projekti toetab:  KIK Projekti kestus: august-detsember 2015 Projektijuht: Annelie Ehlvest, Anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee, 53442160 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes kasutusvaldkondades. Projekti tulemusel on näitustel osalejad […]
Loe edasi
#C-YOU-2

#C-YOU-2

Projekt täisnimi: #C-YOU-2: Sharing NorLtic Way of Living Projekti lühike nimi: #C-YOU-2 Projekti toetavad:  Nordplus Junior (MOBILITY – Class Exchange) Projekti kestus: 08.2015 – 07.2016 Projektijuht: Gedy Siimenson, gedy.siimenson@tartuloodusmaja.ee, 56466887 Projekti partnerid: SØnderskov Secondary School (Taani), Nacka gymnasium (Rootsi), Seljaskóli (Island). Juhtpartner on Tartu loodusmaja. Projekti eesmärk: Koostöö ja üksteise mõistmise arendamine Balti- ja Põhjamaa kooliõpilaste vahel, et jagada keskkonnasäästlike praktikaid väikese CO2 emissiooniga koolide […]
Loe edasi

To Bee or not to Bee

Projekt täisnimi: „To Bee or not to Bee“ Projekti lühike nimi: BeBe Projekti toetavad:  SA Erasmus+: Euroopa Noored; SA Archimedes ja Noorteagentuur , http://euroopa.noored.ee/ Projekti  rahastaja logod: Projekti kestus: Mai 2015- mai 2016 Projektijuht: Merlin Grosberg, Merlingrosberg@gmail.com, tel: 5362 8969 Projekti partnerid: Hispaaniast keskkonnaorganisatsioon „ Natural Fund“ ja Leedust heategevus- ja toetusfond “G Children’s World”. Projekti eesmärk:  Projekti eesmärgid on maaelu edendamine, […]
Loe edasi

Programmid lasteaedadele 14/15

Projekt täisnimi: Õppeprogrammid Tartu linna ja maakonna lasteaedadele 2014/2015 Projekti toetab Keskkonnanvesteeringute Keskus Projekti kestus: 1.02-31.07.2015 Projektijuht: Maris Mägi, maris.magi@tartuloodusmaja.ee Projekti eesmärk:  Projekti eesmärgiks on Tartu linna ja maakonna eelkooliealiste laste hea looduse tundmine, loodusthoidvad väärtushinnangud, oskus avatud õpikeskkonnas õppida,  keskkonnateadlikult käituda ja õppimisest positiivseid emotsioone saada. Projekti tegevused: Õppeprogrammide läbiviimine Tartu maakonna ja linna lasteaedadele Projekti üritused:
Loe edasi