Keskkonnasõbralikku eluviisi tutvustavad perepäevad

Keskkonnasõbralikku eluviisi tutvustavad perepäevad

Projekti nimi: Keskkonnasõbralikku eluviisi tutvustavad perepäevad Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.10.2017-30.06.2018 Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on perede keskkonnateadlikkuse tõstmine, lastes ja vanemates looduse vastu huvi tekitamine ning keskkonnasõbralike väärtushinnangute kujundamine. Projektis osalenud perede hoiakud on loodust väärtustavad ja hoidvad. Lapsevanemad on omandanud teadmisi looduse õpetamisest lastele ning oskavad ise olla  keskkonnasäästlikumad oma igapäevastes tegevustes […]
Loe edasi
Loodusretked Maarja Küla elanikele ja Põlva Puuetega Inimeste Koja klientidele

Loodusretked Maarja Küla elanikele ja Põlva Puuetega Inimeste Koja klientidele

Projekti täisnimi: Loodusretked Maarja Küla elanikele ja Põlva Puuetega Inimeste Koja klientidele Projekti toetas: KIK Projekti kestus: november 2016 – detsember 2017 Projekti juht: Tiina Lilleleht,  tiina.lilleleht@teec.ee, 53341013 Eesmärk:   Looduse mitmekesisuse tundmaõppimine ja looduse hüvede tähtsuse mõistmine. Tegevused: Toimus neli  loodusretke: retk Karulasse (looduskaitse, looduse mitmekesisus,  traditsioonilised eluviisid, loomakasvatus) retk Setomaale (Lutepää liivik, traditsiooniline maaelu, looduskaitse, looduse mitmekesisus) retk […]
Loe edasi
Loodusretked peredele

Loodusretked peredele

Projekti täisnimi: Loodusretked peredele Projekti toetab: KIK Projekti kestus: august 2016 – oktoober 2017 Projekti juht: Tiina Lilleleht,  tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee, 5334 1013 Projekti eesmärk:  Projekti eesmärgiks on lastega perede keskkonnateadlikkuse tõus ja käitumisharjumuste muutumine keskkonnasõbralikumaks. Loodusretkedel osalevad pered mõistavad looduse mitmekesisuse vajalikkust ja oskavad seda märgata ja hoida, tunnevad ökosüsteemiteenuste tähtsust ja inimeste rolli nende jätkumise tagamises. On valmis muutma oma […]
Loe edasi
Seenenäitus Tartu loodusmajas 2017

Seenenäitus Tartu loodusmajas 2017

Projekti täisnimi: Seenenäitus Tartu loodusmajas 2017 Projekti toetab:  KIK Projekti kestus: august-detsember 2017 Projektijuht: Annelie Ehlvest, Anneli.ehlvest@teec.ee, 5344 2160 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes kasutusvaldkondades. Projekti tulemusel on näitustel […]
Loe edasi
Säästvale tarbimisele suunatud teavitustegevused Tartu rahvaüritustel

Säästvale tarbimisele suunatud teavitustegevused Tartu rahvaüritustel

Projekt nimi:  Säästvale tarbimisele suunatud teavitustegevused Tartu rahvaüritustel Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.03.2016 – 01.10.2016 Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on Tartu linnas toimuvatel festivalidel, linnaosapäevadel jm avalikel üritustel käivate inimeste keskkonnaalane harimine, eesmärgiga suunata neid keskkonnahoidlikumalt käituma ning tarbima. Projekti tegevused: Projekti eesmärkide täitmiseks on suurematel Tartu linnas toimuvate üritustel väljas Tartu loodusmaja mobiilne infopunkt, […]
Loe edasi
Koomiksisari “Rikas elu”

Koomiksisari “Rikas elu”

Projekt täisnimi: Eesti elurikkust tutvustav koomiksisari Projekti toetab: SA Keskkonnanvesteeringute Keskus Projekti kestus: 31.05.2016-31.05.2017 Projektijuht: Maris Mägi, maris.magi@tartuloodusmaja.ee Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on läbi atraktiivse, tabava ja humoorika koomiksisarja laiema avalikkuse teadlikkuse kasv Eesti looduse rikkusest, selle väärtustest, ohtudest ja inimeste enda käitumise mõjust. Projekti tegevused: Iga nädal ilmub Eesti Päevalehes ja veebiblogis koomiksiriba. Kõik koomiksid koos taustalugudega koondatakse veebikogumikku. Kokku ilmub […]
Loe edasi
Keskkonnauuringute välipraktikad Palupõhjas

Keskkonnauuringute välipraktikad Palupõhjas

Projekt täisnimi: Keskkonnauuringute välipraktikad Palupõhjas 2016-2017 Projekti toetavad: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.08.2016 – 31.07.2017 Projektijuht: Gedy Siimenson, gedy.siimenson@tartuloodusmaja.ee, 56466887 Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja. Projekti eesmärk: Loodus- ja keskkonnauuringute huviringi õpilaste seas lisaks loodushuvi tekitamisele ja keskkonnasõbralike käitumisharjumuste kujundamisele ka teadusliku mõtlemise juurutamine ja uurimuslike oskuste arendamine. Projekti tegevused:  2016.a. sügisel korraldatakse keskkonnauuringute huviiringi õpilastele (7.-12.klass) üks kolmepäevane laager Palupõhja Looduskoolis ning […]
Loe edasi
Seenenäitus 2016

Seenenäitus 2016

Projekt täisnimi: Seenenäitus Tartu loodusmajas 2016 Projekti toetab:  KIK Projekti kestus: august-detsember 2016 Projektijuht: Annelie Ehlvest, Anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee, 5344 2160 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes kasutusvaldkondades. Projekti tulemusel on näitustel […]
Loe edasi
Roheline kontor

Roheline kontor

Projekt nimi: Roheline kontor Tartu loodusmajas Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 1.01.2015- 31.12.2016 Projektijuht: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, 55983328 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on luua Tartu loodusmaja töötajatest ühtne keskkonnateadlik kollektiiv, kes on valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi keskkonnasõbraliku töökorralduse rakendamisest teiste organisatsioonide ja loodusmaja külastajatega. Projekti tegevused: 1) viia läbi keskkonnamõju hindamine 2) sõnastada, teadvustada ja avalikustada oma […]
Loe edasi
Zooloogiaringi laagrid 2016

Zooloogiaringi laagrid 2016

Projekt nimi: Zooloogiaringi laagrid 2016 Projekti toetab:  Keskonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.2016-09.2016 Projektijuht: Aivo Tamm, aivo.tamm@ut.ee, 5111724 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on õpilaste loodusalaste teadmiste suurendamine ning ökoloogilise tasakaalu mõistmine läbi praktiliste õppetegevuste looduslaagris. Selleks korraldame Tartu loodusmaja zooloogia huviringi õpilastele 4 õppelaagrit erinevatel aastaaegadel 2016. aasta talvel, kevadel ja suvel. Projekti tegevused:   Korraldatakse 2 kolmepäevast laagrit Palupõhjale, 2 kolmepäevast […]
Loe edasi