Läänemere Projekti (BSP) võrgustiku arendamine ja koostöö

Läänemere Projekti (BSP) võrgustiku arendamine ja koostöö

Läänemere Projekti (BSP) võrgustiku arendamine ja koostöö (nr 12559) Projekt täisnimi: Säästva arengu haridusele suunatud Läänemere Projekti (BSP) võrgustiku arendamine ja koostöö 2018-2020 (projekt nr 12559) Projekti toetavad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.08.2018 – 30.09.2019 Projektijuht: Gedy Siimenson, gedy.siimenson@teec.ee Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja Projekti eesmärk: Üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (The Baltic Sea Project, […]
Loe edasi
Säästlikule tarbimisele ja taaskasutusele suunatud praktilised töötoad Tartus toimuvatel rahvaüritustel 2019/2020

Säästlikule tarbimisele ja taaskasutusele suunatud praktilised töötoad Tartus toimuvatel rahvaüritustel 2019/2020

Projekt nimi: Säästvale tarbimisele ja taaskasutusele suunatud teavitustegevused ja praktilised töötoad Tartus toimuvatel rahvaüritustel. Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.04.2019 – 30.09.2020 Projektijuht: Marje Koiksaar, marje.koiksaar@tartuloodusmaja.ee Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on Tartu linnas toimuvatel festivalidel, linnaosapäevadel jm avalikel üritustel külaliste keskkonnaalane harimine säästliku tarbimise ja taaskasutuse osas. Suurt tähelepanu pööratakse ka jäätmetekke vähendamisele ja jäätmete käitlemisele erinevates linnaosades. […]
Loe edasi
Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Eestis ja Lätis

Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Eestis ja Lätis

Eesti-Läti ühisprojekti pikaajalisem eesmärgik on tõsta inimeste teadlikkust keskkonnasõbralikest käitumisviisidest. Konkreetsemalt keskendutakse jäätmete vähendamise ning energia säästmisega seotud teemadele.
Loe edasi
Seenenäitus Tartu loodusmajas 2018

Seenenäitus Tartu loodusmajas 2018

Seenenäitus Tartu loodusmajas 2018 Projekti täisnimi: Seenenäitus Tartu loodusmajas 2018 Projekti toetab:  KIK Projekti kestus: august-detsember 2018 Projektijuht: Annelie Ehlvest, anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee.ee, 5344 2160 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes […]
Loe edasi
Roheline kontor Tartu loodusmajas 2017

Roheline kontor Tartu loodusmajas 2017

Projekt nimi: Roheline kontor Tartu loodusmajas 2017 Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: aug. 2017 – märts 2019 Projektijuht: Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee, tel. 5213881 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine ja vastava tunnistuse taotlemine Tartu loodusmajas, et anda oma panus ja olla eeskujuks teistele haridusorganisatsioonidele keskkonnaressursside tõhusamal kasutamisel. Projekti tegevused: Koostatud keskkonnategevuskavade rakendamine […]
Loe edasi
Toit ja eneseotsingud varjatud mitmekesisuses (F.O.O.D)

Toit ja eneseotsingud varjatud mitmekesisuses (F.O.O.D)

Projekt nimi: „F.O.O.D: Finding Ourselves in Obscure Diversity“ (2017-2-EE01-KA105-034990) Projekti toetavad: ERASMUS+ programm ja Sihtasutus Archimedes Projekti kestus: 01.11.2017 kuni 31.10.2018 Projektijuht: Gedy Siimenson, gedy.siimenson@tartuloodusmaja.ee, (+372) 736 6103 Huvikooli noortest koosnev projektimeeskond: Merlyn L. Dunderdale, Jürgen Öövel, Tuuli Annok, Brita Lii Sei (hetkel õpingutel Hiinas), Katariina Kurina Projekti partnerid: Juhtpartner on Tartu loodusmaja. Projekti partnerid on Itaaliast – ASSOCIAZIONE CULTURALE LINK (https://www.linkyouth.org/; https://www.facebook.com/Associazionelink/) Välispartnerasutuse noortest koosnev projektimeeskond: […]
Loe edasi
Virtuaalne näitus “Läbipaistev loodusmaja”

Virtuaalne näitus “Läbipaistev loodusmaja”

Projekti täisnimi: Virtuaalne näitus “Läbipaistev loodusmaja” Projekti toetab:  KIK Projekti kestus: november 2016 – juuni 2018 Projektijuht: Maris Mägi, Annelie Ehlvest, Anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee, 5344 2160 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks oli inimeste teadlikkuse suurenemine igapäevases elus kasutatavate materjalide ja energia looduslikust päritolust ehk loodusressurssidest. Samuti nende kasutamise (ehituses, sisustuses, energia tootmiseks, igapäevaseks tarbeks – mööbel, vaibad jms) keskkonnamõjust, materjalide elukaarest ja […]
Loe edasi
Keskkonnasõbralikku eluviisi tutvustavad perepäevad

Keskkonnasõbralikku eluviisi tutvustavad perepäevad

Projekti nimi: Keskkonnasõbralikku eluviisi tutvustavad perepäevad Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.10.2017-30.06.2018 Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on perede keskkonnateadlikkuse tõstmine, lastes ja vanemates looduse vastu huvi tekitamine ning keskkonnasõbralike väärtushinnangute kujundamine. Projektis osalenud perede hoiakud on loodust väärtustavad ja hoidvad. Lapsevanemad on omandanud teadmisi looduse õpetamisest lastele ning oskavad ise olla  keskkonnasäästlikumad oma igapäevastes tegevustes […]
Loe edasi
Loodusretked Maarja Küla elanikele ja Põlva Puuetega Inimeste Koja klientidele

Loodusretked Maarja Küla elanikele ja Põlva Puuetega Inimeste Koja klientidele

Projekti täisnimi: Loodusretked Maarja Küla elanikele ja Põlva Puuetega Inimeste Koja klientidele Projekti toetas: KIK Projekti kestus: november 2016 – detsember 2017 Projekti juht: Tiina Lilleleht,  tiina.lilleleht@teec.ee, 53341013 Eesmärk:   Looduse mitmekesisuse tundmaõppimine ja looduse hüvede tähtsuse mõistmine. Tegevused: Toimus neli  loodusretke: retk Karulasse (looduskaitse, looduse mitmekesisus,  traditsioonilised eluviisid, loomakasvatus) retk Setomaale (Lutepää liivik, traditsiooniline maaelu, looduskaitse, looduse mitmekesisus) retk […]
Loe edasi
Loodusretked peredele

Loodusretked peredele

Projekti täisnimi: Loodusretked peredele Projekti toetab: KIK Projekti kestus: august 2016 – oktoober 2017 Projekti juht: Tiina Lilleleht,  tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee, 5334 1013 Projekti eesmärk:  Projekti eesmärgiks on lastega perede keskkonnateadlikkuse tõus ja käitumisharjumuste muutumine keskkonnasõbralikumaks. Loodusretkedel osalevad pered mõistavad looduse mitmekesisuse vajalikkust ja oskavad seda märgata ja hoida, tunnevad ökosüsteemiteenuste tähtsust ja inimeste rolli nende jätkumise tagamises. On valmis muutma oma […]
Loe edasi