To Bee or not to Bee

Projekt täisnimi: „To Bee or not to Bee“ Projekti lühike nimi: BeBe Projekti toetavad:  SA Erasmus+: Euroopa Noored; SA Archimedes ja Noorteagentuur , http://euroopa.noored.ee/ Projekti  rahastaja logod: Projekti kestus: Mai 2015- mai 2016 Projektijuht: Merlin Grosberg, Merlingrosberg@gmail.com, tel: 5362 8969 Projekti partnerid: Hispaaniast keskkonnaorganisatsioon „ Natural Fund“ ja Leedust heategevus- ja toetusfond “G Children’s World”. Projekti eesmärk:  Projekti eesmärgid on maaelu edendamine, […]
Loe edasi

Programmid lasteaedadele 14/15

Projekt täisnimi: Õppeprogrammid Tartu linna ja maakonna lasteaedadele 2014/2015 Projekti toetab Keskkonnanvesteeringute Keskus Projekti kestus: 1.02-31.07.2015 Projektijuht: Maris Mägi, maris.magi@tartuloodusmaja.ee Projekti eesmärk:  Projekti eesmärgiks on Tartu linna ja maakonna eelkooliealiste laste hea looduse tundmine, loodusthoidvad väärtushinnangud, oskus avatud õpikeskkonnas õppida,  keskkonnateadlikult käituda ja õppimisest positiivseid emotsioone saada. Projekti tegevused: Õppeprogrammide läbiviimine Tartu maakonna ja linna lasteaedadele Projekti üritused:
Loe edasi

Keskkonnabussi reisid 2014/2015

Projekti nimi: Keskkonnabussi reisid 2014/2015 Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: oktoober 2014 – november 2015 Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee, 736 6120 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonda mõjutavatest otsustest ning seeläbi suunata neid keskkonnasäästlikumalt elama ja -teadlikumalt tarbima. Keskkonnabussi reisid viivad osalejad tutvuma Eesti väikeettevõtete ja kohalike mahetootjatega ning külastatakse keskkonnasõbraliku tootmisega silmapaistvaid ettevõtteid. […]
Loe edasi

Mobiilne keskkonnainfopunkt Tartus

Projekti nimi: Mobiilne keskkonnainfopunkt Tartus Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: aprill 2015 – oktoober 2015 Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee, 736 6120 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on tekitada avalikke üritusi külastavates inimestes huvi looduse- ja keskkonnateemade vastu ning tõsta nende keskkonnaalast teadlikkust ja aktiivsust. Eesmärgiks on õpetada inimesi nägema seoseid nende igapäevaste tegevuste ja ümbritseva keskkonna vahel ning suunata […]
Loe edasi

Seenenäitus 2014

Projekt täisnimi: Seenenäitus 2014 Projekti toetab:  KIK Projekti kestus: august-november 2014 Projektijuht: Annelie Ehlvest, Anneli.ehlves @tartuloodusmaja.ee, 53442160 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes kasutusvaldkondades. Projekti tulemusel valmib seenenäituse lisana 6 […]
Loe edasi

Tere, Kevad!

Projekt täisnimi: Tere, Kevad! Koduleht: http://tere.kevad.edu.ee/ Projekti toetab: KIK Projekti kestus: igal aastal jaanuarist juunini Projektijuht: Viktor Muuli, viktor.muuli@etag.ee Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolne koordinaator: Janika Ruusmaa Projekti partnerid: MTÜ Studio Viridis Loodusharidus Projekti eesmärk: Alates 2001.aastast igal kevadel toimuva projekti eesmärk on lähendada lapsi loodusele, tutvustada neile tavalisemaid taime- ja loomaliike, õpetada neid liike looduses märkama, ära tundma ning jälgima; hoolima teistest elusolenditest ja […]
Loe edasi

Meie elukeskkond 2014

Projekt täisnimi: Õpilaskonverents „Meie elukeskkond 2014“ Projekti lühike nimi: Maa päev Projekti toetab:  Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: veebruar 2014 – juuni 2014 Projektijuht:  Sirje Janikson, sirje.janikson@tartuloodusmaja.ee, tel. 7 361 693 Projekti partner: Ameerika Ühendriikide saatkond Projekti eesmärk: Õpilaskonverents “Meie elukeskkond 2014” on juba 19. üle-eestiline rahvusvahelisele Maa päevale pühendatud konverents. Projekti eesmärgiks on laiemalt teadvustada õpilaste keskkonnaalast tegevust, tutvustada keskkonnaalaseid uurimustöid […]
Loe edasi

Loodusõpe peredele

Projekt täisnimi: Praktiline loodusõpe peredele Projekti lühike nimi: Loodusõpe peredele Projekti toetab:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.01.2014-15.12.2014 Projektijuht: Erle Tüür, erle.tuur@tartuloodusmaja.ee, 518 4181 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on perede loodusteadmiste tõstmine ja keskkonnasõbralike väärtushinnangute kujundamine läbi praktilise loodusõppe. Projekti käigus omandavad lapsed ja nende vanemad teadmisi metsloomadest, lindudest, puittaimedest, putukatest, seentest, kaladest ja kivimitest. Lapsevanematele toimub praktiline loodusõpe ja […]
Loe edasi

Mõtle veest! (Euroopa Noored)

Projekt nimi:  Mõtle veest! / Think about water! Projekti toetavad: Euroopa Noored / European Youth, http://euroopa.noored.ee/ Projekti kestus: 01.01.2014 – 30.09.2014 Projektijuht: SA Tartu keskkonnahariduse keskus, Kadri Kõiv, k6ivkadri@gmail.com, 59 07 03 64 Projekti partnerid: Rootsi- Linneschool (http://linneaskolan.se/); Läti – Gaujas nacionala parka fonds (http://www.gnp.lv/gnp-fonds) ; Rumeenia – Synergy Romania Association (www.synergyforyou.ro). Projekti eesmärk: Noored tulid mõttele korraldada noorte vahetus, et mõista […]
Loe edasi

Uurimistööd 2014

Projekt täisnimi: Keskkonnaalaste uurimistööde juhendajate koolitused ja osalejate õppelaager 2014 Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.11.2013-20.11.2014 Projektijuht: Erle Tüür, erle.tuur@tartuloodusmaja.ee, 518 4181 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste ja õpetajate teadlikkust ja oskusi märgata ning uurida keskkonnaalaseid probleeme ning julgustada neid uurimistöödeks vormistama ja avalikkusele esitama. Üheks väljundiks ja tagasiside saamise vormiks on keskkonnaalaste uurimistööde konkursil […]
Loe edasi