Keskkonnaalased uurimistööd 2012

Projekt täisnimi: Keskkonnaalaste uurimistööde juhendajate koolitused ja osalejate õppelaager 2012 Projekti toetab:  KIK Projekti kestus: 09.2011 – 11.2012 Projektijuht: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee, 736 6120 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste ja õpetajate teadlikkust ja oskusi märgata ja uurida keskkonnaalaseid probleeme ning julgustada neid uurimistöödeks vormistama ja avalikkusele esitama pakkudes selleks ühe väljundina konkurssidel osalemise võimalust. Projekti tegevused: […]
Loe edasi

Keskkonnabuss 2012

Projekt täisnimi: Keskkonnabussi reisid 2012.a Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: jaanuar 2012 – veebruar 2013 Projektijuht: Aire Orula, aire.orula@tartuloodusmaja.ee, 5093784 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonda mõjutavatest otsustest, tegevustest ja tootmisest ning anda võimalus aktiivselt osaleda keskkonnaseisundit parandavatel talgutel, loodusteemalistes töötubades, tutvuda keskkonnasõbralike ettevõtetega ning kaunite looduspaikadega Eestis. Igal reisil tutvustame ka keskkonnateabe kättesaamise […]
Loe edasi

Tartu Loodusmaja õppelaagrid 2012

Projekt täisnimi: Tartu Loodusmaja õppelaagrid 2012/2013 õppeaastal Projekti toetab:  Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: august 2012 – juuli 2013 Projektijuht:Tiina Lilleleht; tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee; 53341013 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on Tartu Loodusmaja õpilaste keskkonnateadlikkuse ja loodushuvi tõus. Looduslaagrite eesmärgiks on 225 loodushuvilise õpilase teadmiste süvendamine looduse mitmekesisusest ja  Eesti regioonide omapärast ning looduse tundmaõppimise käigus keskkonnasõbralike käitumisharjumuste kujundamine. Projekti tegevused: 2012/2013. õppeaastal […]
Loe edasi

Tartu noorte linnuklubi

Kumb oli enne – kas kana või muna? Miks vares on laululind? Millega tegelevad ornitoloogid? – Tahad teada? Siis on järgnev kuulutus just sinu jaoks! Tartu Keskkonnahariduse Keskuses alustab  tegevust 10-18-aastasi linnusõpru koondav Tartu noorte linnuklubi, millega liitudes on võimalus kogenud juhendajate abil lähemalt tutvust teha  meie tiivuliste kaaslaste imelise maailmaga ja õppida tundma linnuelu […]
Loe edasi

Filmiõhtute sari 2012

Projekt täisnimi: Filmiõhtute sari: rännakud keskkonna ja inimkonna piirialadel Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: september 2012 – mai 2014 Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee, 736 6120 Projekti eesmärk: Tõsta inimeste keskkonnaalast teadlikkust ja avardada maailmapilti; Kutsuda neid kaasa mõtlema globaalsetel keskkonnateemadel; Tutvustada maailma eri paikade loodusväärtusi, seal elavate inimeste elukombeid ja nende suhet keskkonna ja loodusega; Panna inimesi […]
Loe edasi

Õppeprogrammid 2012/2013

Projekt täisnimi: Õppeprogrammid Tartu linna ja maakonna koolidele 2012/2013 Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.08.2012 – 31.07.2013 Projektijuht: Helle Kont, helle.kont@tartuloodusmaja.ee, 7361693 Projekti eesmärk: Alushariduse ja üldhariduse õppekavu toetavatel aktiivõppe programmidel osalenud õpilased on loodust paremini tundvad ja keskkonnateadlikumad. Valmib uus alushariduse õppekava toetav programm „Murumängud” 5-7 aastastele lastele, mille abil koolieelsed lapsed saavad mängides õppida […]
Loe edasi

Läänemere projekti tegevuste koordineerimine 2012

Projekt täisnimi:  The Baltic Sea Project (BSP) Eesti tegevuste koordineerimine 2012-2013 Projekti toetavad:  Keskkonnainvesteeringute Keskus koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga      Projekti kestus:  mai 2012 – september 2013 Projektijuht: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, tel. 7 361 693 Projekti partnerid: Eesti BSP koolid – 30 kooli ning 8 Läänemere äärse riigi koolid Projekti eesmärk:  The Baltic Sea Project (BSP) on Läänemere ääres paikneva 9 riigi […]
Loe edasi

BSP 12

Projekt täisnimi: The Baltic Sea Project (BSP) riiklikud ja rahvusvahelised tegevused 2012-2013 Projekti lühike nimi: BSP 12 Projekti toetab:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 1.05.2012 – 30.12.2013 Projektijuht: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, 55983328 Projekti eesmärk: The Baltic Sea Project (BSP) on Läänemere ääres paikneva 9 riigi vabatahtlikkusel põhinev ühisprojekt, mis on kestnud juba üle 20 aasta ning mille eesmärkideks on suurendada õpilaste […]
Loe edasi

Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele 2012-2013

Projekt täisnimi: Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele 2012-2013 Projekti lühike nimi: ÕU 12 Projekti toetavad:  SA KIK Projekti kestus: veebruar 2012 – juuni 2013 Projektijuht: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on kooli- ja lasteaiaõpetajate loodushariduslike ja õuesõppealaste teadmiste täiendamine praktilise koolituse kaudu. Projekti käigus omandavad õpetajad teadmisi loodusest ja keskkonnast ning looduse vahendamise meetoditest. 34-le õpetajale viiakse läbi praktilised loodusõppe […]
Loe edasi

Meie elukeskkond 2012

Projekt täisnimi: Meie elukeskkond 2012 Projekti lühike nimi:  Maa päev Projekti toetavad:  Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus:  veebruar 2012 – mai 2012 Projektijuht:  Sirje Janikson, sirje.janikson@tartuloodusmaja.ee, tel. 7 361 693 Projekti eesmärk:  õpilaskonverents “Meie elukeskkond 2012” on juba 17. üle-eestiline rahvusvahelisele Maa päevale pühendatud konverents. Projekti eesmärgiks on laiemalt teadvustada õpilaste keskkonnaalast tegevust ja tutvustada keskkonnaalaseid uurimustöid. Konverentsil […]
Loe edasi