Ohtlikud jäätmed

Projekti nimi: Kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete käitlemine – veebipõhine õppematerjalide kogu (Ohtlike jäätmete õppemoodul) Projekti toetavad: Nordplus Adult programm  ja Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti tegevuste kestus:  1. juuni 2011 – 31. märts 2013 Projekti juhtpartner: SYKLI keskkonnakool, projektijuht Jari Heiskanen (jari.heiskanen@sykli.fi) Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolne koordinaator: Mirjam Burget (mirjam.burget@teec.ee) Projekti partnerid: SYKLI keskkonnakool (Soome), AkkuSer (Soome), RecSer Oy (Soome), Tartu Keskkonnahariduse Keskus (Eesti), Ideja (Läti) Miks on projekt vajalik? Ohtlikud jäätmed võivad oma oma kahjuliku […]
Loe edasi

Vahvad vaheajapäevad 2012

Projekti nimi: Vahvad vaheajapäevad Tartu loodusesõpradele Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.12.2011 – 30.11.2012 Projekti juht: Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013 Eesmärk: Eesmärk on algklassiõpilastes loodushuvi äratamine ja süvendamine, looduse tundmaõppimine, laste teavitamine linnalooduse eripäradest, selle hoidmise vajalikkusest ning keskkonnasõbraliku käitumise põhimõtetest. Toetust kasutatakse Tartu linna ja maakonna koolide 1. – 4. klassi  õpilastele koolivaheaegadel looduspäevade läbiviimiseks. Sihtrühm: Tartu […]
Loe edasi

Loodusõppevahendid tulu teenima

Projekt täisnimi: Loodusõppevahendid tulu teenima Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital Projekti kestvus: 15. november 2011 – 31. jaanuar 2012. Projekti eelarve:4048,80 eurot, sellest KÜSK toetus 3448,80 eurot. Projektijuht: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, telefon 5598 3328. Projekti eesmärk Projekti eesmärgiks on edendada Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ettevõtlikkust ja omatulu teenimist kooskõlas põhikirjaliste eesmärkidega, muutes jätkusuutlikumaks uute õppematerjalide ja õppemängude tootmist. Seniseks probleemiks on olnud uute […]
Loe edasi

Loodusetundja konkurss 2012

Projekti nimi: Tartu linna ja maakonna koolide loodusetundjate konkursid Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Teaduskeskus AHHAA MTÜ Loodusajakiri Projekti kestus: 1.09.2011 – 30.06.2012 Projekti juht:Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013 Eesmärk: Koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõus. Soovime korraldatavate  viktoriinide ja konkurssidega pakkuda noortele motivatsiooni loodust rohkem tundma õppida  ning oma teadmisi proovile panna. Sihtrühm: Tartu linna ja maakonna koolide 4.-12. klasside õpilased. Projekti […]
Loe edasi

Õppeprogrammid Maarja külas

Maarja küla õpperajale ja küla lähiümbrusesse on välja töötatud järgmised programmid: TALV Loomade ja inimeste talvenipid,  Töölehed, Kaelakaardid, Esitlus TALV Miks jänestel on pikad kõrvad TALV Talvine mets, Töölehed KEVAD-SUVI Meie õue elanikud, Töölehed KEVAD-SUVI Metsaelu kevadel, Töölehed KEVAD-SUVI Mõnus retk jõe ääres, Töölehed SÜGIS Retk seeneriiki, Töölehed, Abimaterjal  SÜGIS Muld ja elu mullas, Töölehed SÜGIS Taimede sügistoimetused, Töölehed Millal ja millistel tingimustel võib […]
Loe edasi

Õpioaas

Projekt täisnimi: Tartu Ülikooli Botaanikaaed kui õpioaas Projekti toetavad:  Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: august 2011- juuni 2013 Projektijuht: Tarmo Niitla, tarmo.niitla@teec.ee Projekti eesmärk: Töötada välja testida 4 õppekavapõhist õpprogrammi kasutamiseks TÜBA-s, õpetada välja programide läbiviijad Projekti tegevused: Programmiloomerühma moodustamine, programmide koostamine, läbiviijate koolitamine ja testläbiviimised õpilastele
Loe edasi

Nature Learning

Looduse õppimine ja õues õpetamine piiriülese koostöö kaudu Pealkiri inglise keeles: Promoting nature education and outdoor teaching through cross-border cooperation. Toimumise aeg: september 2006 – oktoober 2007. Partnerid: Tartu Keskkonnahariduse Keskus (juhtpartner) Peipsi Koostöö Keskus, Läti Olümpialaste Klubi, Gauja Rahvuspark,  Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon (kasusaaja).   Projekti juhtkomitee liikmed: Marit Suurväli, Kaili Viilmaa, Toomas Jüriado. Eesmärk: tugevdada loodushariduskeskuste ja kaitsealade […]
Loe edasi

Õppeprogrammid Tartu linna ja maakonna koolidele 2011/2012

Projekt täisnimi:  Õppeprogrammid Tartu linna ja maakonna koolidele 2011/2012 Projekti lühike nimi: KIK-programmid 2012  Projekti toetavad:  Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus (kuu,aasta – kuu, aasta): august 2011 – juuni 2012 Projektijuht (nimi, e-mail,telefon): Helle Kont, helle.kont@tartuloodusmaja.ee, tel. 7361 693 Projekti eesmärk: Saavutatakse Tartu linna ja maakonna lasteaedade ja üldhariduskoolide laste parem looduse tundmine, oskus avatud õpikeskkonnas õppida, loodushoidlikult käituda ja õppimisest […]
Loe edasi

Loodusmaja õppelaagrid 2012

Projekti nimi: Tartu Loodusmaja õppelaagrid 2011/2012 õppeaastal Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 1.08.2011 – 30.07.2012 Projekti juht: Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013 Eesmärk: Õpilaste keskkonnateadlikkuse ja loodushuvi tõus. Looduslaagrite eesmärgiks on 225 loodushuvilise õpilase teadmiste süvendamine looduse mitmekesisusest ja  Eesti regioonide omapärast ning looduse tundmaõppimise käigus keskkonnasõbralike käitumisharjumuste kujundamine. Eesmärgiks on ka  õpilaste ergutamine looduse tundmaõppimise jätkamiseks. 2011/2012 […]
Loe edasi

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projektid 2004 – 2011

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel oleme läbi viinud palju tegevusi, mis on aidanud meil saavutada ühiseid eesmärke. KIKil on keskkonnateadlikkuse programmis kolm olulist tegevussuunda, mida ka meie järgime: riiklikke õppekavasid toetava aktiivõppe meetoditel põhineva keskkonnaharidusliku tegevuse arendamine ja läbiviimine; keskkonnateadlikkust tõstvate teavitustegevuste ja -kampaaniate korraldamine;      rahvusvahelises keskkonnahariduse alases koostöös osalemine. Siit leiate meie ja KIKi […]
Loe edasi