Linnuklubi käivitamine

Projekt täisnimi: Tartu Noorte Linnuklubi käivitamine Projekti toetavad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: jaanuar 2012 – september 2013 Projektijuht: Aire Orula, aire.orula@tartuloodusmaja.ee, 5093784 Projekti partner: Eesti Ornitoloogiaühing Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on lastes ja noortes loodushuvi äratamine, teadmiste suurendamine ja loodussõbraliku käitumise kujundamine läbi Tartu linna ja maakonna noori ornitoloogiahuvilisi koondava Tartu Noorte Linnuklubi tegevuse ning Tartu Loodusmaja ornitoloogia huvialaringi […]
Loe edasi

Loodusesõprade õppekäigud 2012

Projekti nimi: Tartu loodusesõprade õppekäigud kodumaa looduse tundmaõppimiseks Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.01.2012 – 31.12.2012 Projekti juht: Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013 Eesmärk: Tartu linna ja maakonna koolide õpilaste looduse tundmise ja keskkonnateadlikkuse tõus. Selleks korraldatake 1-3-päevased õppekäigud looduskeskustesse, kaitsealustele territooriumidele ja looduskaunitesse kohtadesse. Looduskeskustes osalevad õpilased temaatilistel programmidel. Osalejaid on kokku 280 õpilast. Toetust kasutatakse õpilastele […]
Loe edasi

Olümpiaadilaager 2012

Projekti nimi:Olümpiaadilaager Kirnal – 2012 a. põhikooli bioloogiaolümpiaadi lõppvoor Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus; Pärandkoosluste Kaitse Ühing Projekti kestus: 1.01.2012 – 30.06.2012 Projekti juht:Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013 Eesmärk: Andekate õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine. Selleks korraldada üle-Eestiline bioloogiaolümpiaad põhikooli vanuseastmes õpilastele eakohasena ja looduslähedasena – looduslaagrina, kus põhitähelepanu on pööratud vahetule looduse tundmisele. Võimaldada loodushuvilistel õpilastel suhelda omavanuste sama […]
Loe edasi

Tartu Roheline Kaart

Projekt “Vilniuse ja Tartu Roheline Kaart” on Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Vilniuse noorte ettevõtjate “Darom” (http://www.mesdarom.lt) ühisprojekt, mille põhieesmärgiks on luua Vilniusest ja Tartust kaardid, millel on märgitud nn. rohelised punktid. Projekti raames luuakse kaardid, levitatakse infot digitaalselt ja füüsiliselt ning korraldatakse mõlemas linnas temaatilisi loenguõhtuid ja ökotuure. Projektitegevus toimub Tartus ja Vilniuses 2011. aasta […]
Loe edasi

Ohtlikud jäätmed

Projekti nimi: Kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete käitlemine – veebipõhine õppematerjalide kogu (Ohtlike jäätmete õppemoodul) Projekti toetavad: Nordplus Adult programm  ja Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti tegevuste kestus:  1. juuni 2011 – 31. märts 2013 Projekti juhtpartner: SYKLI keskkonnakool, projektijuht Jari Heiskanen (jari.heiskanen@sykli.fi) Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolne koordinaator: Mirjam Burget (mirjam.burget@teec.ee) Projekti partnerid: SYKLI keskkonnakool (Soome), AkkuSer (Soome), RecSer Oy (Soome), Tartu Keskkonnahariduse Keskus (Eesti), Ideja (Läti) Miks on projekt vajalik? Ohtlikud jäätmed võivad oma oma kahjuliku […]
Loe edasi

Vahvad vaheajapäevad 2012

Projekti nimi: Vahvad vaheajapäevad Tartu loodusesõpradele Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.12.2011 – 30.11.2012 Projekti juht: Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013 Eesmärk: Eesmärk on algklassiõpilastes loodushuvi äratamine ja süvendamine, looduse tundmaõppimine, laste teavitamine linnalooduse eripäradest, selle hoidmise vajalikkusest ning keskkonnasõbraliku käitumise põhimõtetest. Toetust kasutatakse Tartu linna ja maakonna koolide 1. – 4. klassi  õpilastele koolivaheaegadel looduspäevade läbiviimiseks. Sihtrühm: Tartu […]
Loe edasi

Loodusõppevahendid tulu teenima

Projekt täisnimi: Loodusõppevahendid tulu teenima Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital Projekti kestvus: 15. november 2011 – 31. jaanuar 2012. Projekti eelarve:4048,80 eurot, sellest KÜSK toetus 3448,80 eurot. Projektijuht: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, telefon 5598 3328. Projekti eesmärk Projekti eesmärgiks on edendada Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ettevõtlikkust ja omatulu teenimist kooskõlas põhikirjaliste eesmärkidega, muutes jätkusuutlikumaks uute õppematerjalide ja õppemängude tootmist. Seniseks probleemiks on olnud uute […]
Loe edasi

Loodusetundja konkurss 2012

Projekti nimi: Tartu linna ja maakonna koolide loodusetundjate konkursid Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Teaduskeskus AHHAA MTÜ Loodusajakiri Projekti kestus: 1.09.2011 – 30.06.2012 Projekti juht:Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013 Eesmärk: Koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõus. Soovime korraldatavate  viktoriinide ja konkurssidega pakkuda noortele motivatsiooni loodust rohkem tundma õppida  ning oma teadmisi proovile panna. Sihtrühm: Tartu linna ja maakonna koolide 4.-12. klasside õpilased. Projekti […]
Loe edasi

Õppeprogrammid Maarja külas

Maarja küla õpperajale ja küla lähiümbrusesse on välja töötatud järgmised programmid: TALV Loomade ja inimeste talvenipid,  Töölehed, Kaelakaardid, Esitlus TALV Miks jänestel on pikad kõrvad TALV Talvine mets, Töölehed KEVAD-SUVI Meie õue elanikud, Töölehed KEVAD-SUVI Metsaelu kevadel, Töölehed KEVAD-SUVI Mõnus retk jõe ääres, Töölehed SÜGIS Retk seeneriiki, Töölehed, Abimaterjal  SÜGIS Muld ja elu mullas, Töölehed SÜGIS Taimede sügistoimetused, Töölehed Millal ja millistel tingimustel võib […]
Loe edasi

Õpioaas

Projekt täisnimi: Tartu Ülikooli Botaanikaaed kui õpioaas Projekti toetavad:  Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: august 2011- juuni 2013 Projektijuht: Tarmo Niitla, tarmo.niitla@teec.ee Projekti eesmärk: Töötada välja testida 4 õppekavapõhist õpprogrammi kasutamiseks TÜBA-s, õpetada välja programide läbiviijad Projekti tegevused: Programmiloomerühma moodustamine, programmide koostamine, läbiviijate koolitamine ja testläbiviimised õpilastele
Loe edasi