Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele 2011-2012

Projekt täisnimi: Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele 2011-2012 Projekti lühike nimi: ÕU 11 Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: veebruar 2011 – mai 2012 Projektijuht: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee, 736 6120 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on kooli- ja lasteaiaõpetajate loodushariduslike ja õuesõppealaste teadmiste täiendamine praktilise koolituse kaudu. Projekti käigus omandavad õpetajad teadmisi loodusest ja keskkonnast ning looduse vahendamise meetoditest. 34-le õpetajale viiakse […]
Loe edasi

Koolimeeskonnad 2012

Projekt täisnimi: Koolimeeskondade koolitus õuesõppest ja ainete lõimumisest 2012 Projekti toetab  KIK Projekti kestus: 02.2012- 12.2012 Projektijuht: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee, 736 6120 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on suurendada koolides õuesõppetundide arvu ning tõsta erinevate aineõpetajate oskusi õppeainete lõimimisel kasutades selleks õuesõppemeetodeid. Projekti käigus antakse 10 kooli meeskonnale läbi koolituste praktilisi teadmisi elusloodusest ja oskusi kooli ümbrust erinevates ainetundides kasutada.  […]
Loe edasi
Roheline kontor Tartu loodusmajas (RoKo)

Roheline kontor Tartu loodusmajas (RoKo)

Projekt nimi: Roheline kontor Tartu loodusmajas 2017 Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: aug. 2017 – märts 2019 Projektijuht: Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee, tel. 5213881 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine ja vastava tunnistuse taotlemine Tartu loodusmajas, et anda oma panus ja olla eeskujuks teistele haridusorganisatsioonidele keskkonnaressursside tõhusamal kasutamisel. Projekti tegevused: Koostatud keskkonnategevuskavade rakendamine 2017-2018: 1)    arendustegevused energiasäästujuhiste koostamine Tartu […]
Loe edasi

Aktiivne loodus- ja keskkonnainfo jagamine

Projekt täisnimi: Aktiivne loodus- ja keskkonnainfo jagamine Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 09.2011 – 12.2012 Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee, 736 6120 Projekti eesmärgid on: * tõsta Tartu linna ja maakonna elanike loodus- ja keskkonnaalast teadlikkust ja aktiivsust, kasutades selleks erinevaid aktiivseid teabe jagamise meetodeid; * ärgitada inimesi aktiivsemalt keskkonnateemadel kaasa mõtlema ja rääkima; * õpetada inimestele nägema […]
Loe edasi
Säästlikule tarbimisele ja taaskasutusele suunatud teavitustegevused Tartus toimuvatel rahvaürituste

Säästlikule tarbimisele ja taaskasutusele suunatud teavitustegevused Tartus toimuvatel rahvaürituste

Projekti nimi: Säästlikule tarbimisele ja taaskasutusele suunatud teavitustegevused Tartus toimuvatel rahvaürituste Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 1.07.2017-1.11.2018 Projektijuht: Heli Einberg, heli.einberg@tartuloodusmaja.ee Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on Tartu linnas toimuvatel linnaosapäevadel, festivalidel ja muudel avalikel üritustel käivate inimeste keskkonnaalane harimine säästliku tarbimise ja taaskasutuse osas Tartu linnas. Projekti tegevused:  See projekt on suunatud just Tartu linnale ning suuremat tähelepanu pööratakse just siinsetele […]
Loe edasi

People with Nature

Projekt täisnimi: Promoting nature education as efficient mean of awareness raising Projekti lühike nimi: People with nature Projekti kaasrahastab: Euroopa naabrus – ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 ja  Keskkonnainvesteeringute Keskus.     Arengu ja koostöö peadirektoraat EuropeAid on peadirektoraat, mis vastutab ELi arengupoliitika väljatöötamise eest ning samuti programmide ja projektide kaudu abi andmise eest kogu maailmas. Projekti kestus: aprill 2012 […]
Loe edasi

Putukad ja inimene

Projekt täisnimi: Putukad ja inimene Projekti toetab: SA Keskkonnanvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.08.2017- 01.12.2018 Projektijuht: Krista Tomson, krista.tomson@tartuloodusmaja.ee Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on interaktiivse näituse kaudu selgitada putukate osa ökoloogilise tasakaalu säilimisel. Näitus keskendub putukate ja inimeste vahelistele suhetele ja toob välja ootamatud seosed putukate ja inimeste elus, mida me igapäevaselt ei teadvusta. Projekti tegevused: Näituse koostamine: vastavalt näituse kontseptsioonile kavandatakse […]
Loe edasi

Linnuklubi käivitamine

Projekt täisnimi: Tartu Noorte Linnuklubi käivitamine Projekti toetavad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: jaanuar 2012 – september 2013 Projektijuht: Aire Orula, aire.orula@tartuloodusmaja.ee, 5093784 Projekti partner: Eesti Ornitoloogiaühing Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on lastes ja noortes loodushuvi äratamine, teadmiste suurendamine ja loodussõbraliku käitumise kujundamine läbi Tartu linna ja maakonna noori ornitoloogiahuvilisi koondava Tartu Noorte Linnuklubi tegevuse ning Tartu Loodusmaja ornitoloogia huvialaringi […]
Loe edasi

Loodusesõprade õppekäigud 2012

Projekti nimi: Tartu loodusesõprade õppekäigud kodumaa looduse tundmaõppimiseks Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.01.2012 – 31.12.2012 Projekti juht: Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013 Eesmärk: Tartu linna ja maakonna koolide õpilaste looduse tundmise ja keskkonnateadlikkuse tõus. Selleks korraldatake 1-3-päevased õppekäigud looduskeskustesse, kaitsealustele territooriumidele ja looduskaunitesse kohtadesse. Looduskeskustes osalevad õpilased temaatilistel programmidel. Osalejaid on kokku 280 õpilast. Toetust kasutatakse õpilastele […]
Loe edasi

Olümpiaadilaager 2012

Projekti nimi:Olümpiaadilaager Kirnal – 2012 a. põhikooli bioloogiaolümpiaadi lõppvoor Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus; Pärandkoosluste Kaitse Ühing Projekti kestus: 1.01.2012 – 30.06.2012 Projekti juht:Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013 Eesmärk: Andekate õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine. Selleks korraldada üle-Eestiline bioloogiaolümpiaad põhikooli vanuseastmes õpilastele eakohasena ja looduslähedasena – looduslaagrina, kus põhitähelepanu on pööratud vahetule looduse tundmisele. Võimaldada loodushuvilistel õpilastel suhelda omavanuste sama […]
Loe edasi