Läänemere projekti tegevuste koordineerimine 2012

Projekt täisnimi:  The Baltic Sea Project (BSP) Eesti tegevuste koordineerimine 2012-2013 Projekti toetavad:  Keskkonnainvesteeringute Keskus koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga      Projekti kestus:  mai 2012 – september 2013 Projektijuht: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, tel. 7 361 693 Projekti partnerid: Eesti BSP koolid – 30 kooli ning 8 Läänemere äärse riigi koolid Projekti eesmärk:  The Baltic Sea Project (BSP) on Läänemere ääres paikneva 9 riigi […]
Loe edasi

BSP 12

Projekt täisnimi: The Baltic Sea Project (BSP) riiklikud ja rahvusvahelised tegevused 2012-2013 Projekti lühike nimi: BSP 12 Projekti toetab:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 1.05.2012 – 30.12.2013 Projektijuht: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, 55983328 Projekti eesmärk: The Baltic Sea Project (BSP) on Läänemere ääres paikneva 9 riigi vabatahtlikkusel põhinev ühisprojekt, mis on kestnud juba üle 20 aasta ning mille eesmärkideks on suurendada õpilaste […]
Loe edasi

Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele 2012-2013

Projekt täisnimi: Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele 2012-2013 Projekti lühike nimi: ÕU 12 Projekti toetavad:  SA KIK Projekti kestus: veebruar 2012 – juuni 2013 Projektijuht: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on kooli- ja lasteaiaõpetajate loodushariduslike ja õuesõppealaste teadmiste täiendamine praktilise koolituse kaudu. Projekti käigus omandavad õpetajad teadmisi loodusest ja keskkonnast ning looduse vahendamise meetoditest. 34-le õpetajale viiakse läbi praktilised loodusõppe […]
Loe edasi

Meie elukeskkond 2012

Projekt täisnimi: Meie elukeskkond 2012 Projekti lühike nimi:  Maa päev Projekti toetavad:  Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus:  veebruar 2012 – mai 2012 Projektijuht:  Sirje Janikson, sirje.janikson@tartuloodusmaja.ee, tel. 7 361 693 Projekti eesmärk:  õpilaskonverents “Meie elukeskkond 2012” on juba 17. üle-eestiline rahvusvahelisele Maa päevale pühendatud konverents. Projekti eesmärgiks on laiemalt teadvustada õpilaste keskkonnaalast tegevust ja tutvustada keskkonnaalaseid uurimustöid. Konverentsil […]
Loe edasi

Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele 2011-2012

Projekt täisnimi: Loodushariduslik õuesõpe õpetajatele 2011-2012 Projekti lühike nimi: ÕU 11 Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: veebruar 2011 – mai 2012 Projektijuht: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee, 736 6120 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on kooli- ja lasteaiaõpetajate loodushariduslike ja õuesõppealaste teadmiste täiendamine praktilise koolituse kaudu. Projekti käigus omandavad õpetajad teadmisi loodusest ja keskkonnast ning looduse vahendamise meetoditest. 34-le õpetajale viiakse […]
Loe edasi
Huvikooli Tartu loodusmaja LTT suuna huviringid (Teeme+)

Huvikooli Tartu loodusmaja LTT suuna huviringid (Teeme+)

Projekt täisnimi: Tartu loodusmaja huvikooli astmepõhised huviringid LTT suunale Projekti toetavad: SA Archimedes Teeme Pluss programm – Euroopa Liit ja Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti kogumaksumus 85 532,38 EUR (72 702,52 EUR Euroopa Liidu toetud ja 12 829,86 EUR omaosalus). Projekti kestus: 01.02.2017 -31.12.2022 Projektijuht: Tartu loodusmaja, Gedy Matisen, (+372) 56466887, e-post: gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee Projekti partnerid: Tartu Mart Reiniku Kool (põhikool) Tartu Jaan […]
Loe edasi

Koolimeeskonnad 2012

Projekt täisnimi: Koolimeeskondade koolitus õuesõppest ja ainete lõimumisest 2012 Projekti toetab  KIK Projekti kestus: 02.2012- 12.2012 Projektijuht: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee, 736 6120 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on suurendada koolides õuesõppetundide arvu ning tõsta erinevate aineõpetajate oskusi õppeainete lõimimisel kasutades selleks õuesõppemeetodeid. Projekti käigus antakse 10 kooli meeskonnale läbi koolituste praktilisi teadmisi elusloodusest ja oskusi kooli ümbrust erinevates ainetundides kasutada.  […]
Loe edasi
Roheline kontor Tartu loodusmajas (RoKo)

Roheline kontor Tartu loodusmajas (RoKo)

Projekt nimi: Roheline kontor Tartu loodusmajas 2017 Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: aug. 2017 – märts 2019 Projektijuht: Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee, tel. 5213881 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine ja vastava tunnistuse taotlemine Tartu loodusmajas, et anda oma panus ja olla eeskujuks teistele haridusorganisatsioonidele keskkonnaressursside tõhusamal kasutamisel. Projekti tegevused: Koostatud keskkonnategevuskavade rakendamine 2017-2018: 1)    arendustegevused energiasäästujuhiste koostamine Tartu […]
Loe edasi

Aktiivne loodus- ja keskkonnainfo jagamine

Projekt täisnimi: Aktiivne loodus- ja keskkonnainfo jagamine Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 09.2011 – 12.2012 Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee, 736 6120 Projekti eesmärgid on: * tõsta Tartu linna ja maakonna elanike loodus- ja keskkonnaalast teadlikkust ja aktiivsust, kasutades selleks erinevaid aktiivseid teabe jagamise meetodeid; * ärgitada inimesi aktiivsemalt keskkonnateemadel kaasa mõtlema ja rääkima; * õpetada inimestele nägema […]
Loe edasi
Säästlikule tarbimisele ja taaskasutusele suunatud teavitustegevused Tartus toimuvatel rahvaürituste

Säästlikule tarbimisele ja taaskasutusele suunatud teavitustegevused Tartus toimuvatel rahvaürituste

Projekti nimi: Säästlikule tarbimisele ja taaskasutusele suunatud teavitustegevused Tartus toimuvatel rahvaürituste Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 1.07.2017-1.11.2018 Projektijuht: Heli Einberg, heli.einberg@tartuloodusmaja.ee Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on Tartu linnas toimuvatel linnaosapäevadel, festivalidel ja muudel avalikel üritustel käivate inimeste keskkonnaalane harimine säästliku tarbimise ja taaskasutuse osas Tartu linnas. Projekti tegevused:  See projekt on suunatud just Tartu linnale ning suuremat tähelepanu pööratakse just siinsetele […]
Loe edasi