Loodusõpe peredele

Projekt täisnimi: Praktiline loodusõpe peredele Projekti lühike nimi: Loodusõpe peredele Projekti toetab:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.01.2014-15.12.2014 Projektijuht: Erle Tüür, erle.tuur@tartuloodusmaja.ee, 518 4181 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on perede loodusteadmiste tõstmine ja keskkonnasõbralike väärtushinnangute kujundamine läbi praktilise loodusõppe. Projekti käigus omandavad lapsed ja nende vanemad teadmisi metsloomadest, lindudest, puittaimedest, putukatest, seentest, kaladest ja kivimitest. Lapsevanematele toimub praktiline loodusõpe ja […]
Loe edasi

Mõtle veest! (Euroopa Noored)

Projekt nimi:  Mõtle veest! / Think about water! Projekti toetavad: Euroopa Noored / European Youth, http://euroopa.noored.ee/ Projekti kestus: 01.01.2014 – 30.09.2014 Projektijuht: SA Tartu keskkonnahariduse keskus, Kadri Kõiv, k6ivkadri@gmail.com, 59 07 03 64 Projekti partnerid: Rootsi- Linneschool (http://linneaskolan.se/); Läti – Gaujas nacionala parka fonds (http://www.gnp.lv/gnp-fonds) ; Rumeenia – Synergy Romania Association (www.synergyforyou.ro). Projekti eesmärk: Noored tulid mõttele korraldada noorte vahetus, et mõista […]
Loe edasi

Uurimistööd 2014

Projekt täisnimi: Keskkonnaalaste uurimistööde juhendajate koolitused ja osalejate õppelaager 2014 Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 01.11.2013-20.11.2014 Projektijuht: Erle Tüür, erle.tuur@tartuloodusmaja.ee, 518 4181 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste ja õpetajate teadlikkust ja oskusi märgata ning uurida keskkonnaalaseid probleeme ning julgustada neid uurimistöödeks vormistama ja avalikkusele esitama. Üheks väljundiks ja tagasiside saamise vormiks on keskkonnaalaste uurimistööde konkursil […]
Loe edasi

Ornitoloogiaringi retked ja laagrid 2013/2014. õppeaastal

Projekti toetab:  Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: september 2013 – oktoober 2014 Projektijuht: Aire Orula, aire.orula@tartuloodusmaja.ee, 5093784 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on Tartu Loodusmaja ornitoloogiaringi õpilastekeskkonnateadlikkuse ja loodushuvi tõus, ornitoloogiliste oskuste ja teadmiste süvendamine ning keskkonnasõbralike käitumisharjumuste kujundamine. Laagrites ja retkedel omandavad õpilased kogemusi ja teadmisi, mida edaspidi saavad rakendada praktilise looduskaitse vallas, aidates ornitoloogidel olulisi andmeid koguda. Projekti […]
Loe edasi

Keskkonnabuss 2013

Projekti täisnimi: Keskkonnabussi reisid 2013/2014 Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: september 2013 – oktoober 2014 Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee, 736 6120 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonda mõjutavatest otsustest ning seeläbi suunata neid keskkonnasäästlikumalt elama ja teadlikumalt tarbima. Keskkonnabussi reisid viivad osalejaid tutvuma keskkonnasõbralike asutuste ja ettevõtetega, aga tutvustavad ka valitsevaid keskkonnaprobleeme ja valupunkte. […]
Loe edasi

Loodusesõprade õppekäigud 2013/2014

Projekti nimi: Tartu loodusesõprade õppekäigud looduse tundmaõppimiseks Projekti toetas:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 1.09.2013. – 30.11.2014 Projekti juht: Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013 Eesmärk: Tartu linna ja maakonna koolide õpilaste looduse tundmise ja keskkonnateadlikkuse tõus. Selleks korraldati ühe ja kahepäevased õppekäigud looduskeskustesse, kaitsealustele territooriumidele ja looduskaunitesse kohtadesse. Looduskeskustes osalesid õpilased temaatilistel programmidel. Osalejaid oli kokku 658. Toetust kasutati õpilastele […]
Loe edasi

Seeneprojekt 2013

Projekt täisnimi: Seenenäitus ja seeneprogramm 2013 Projekti lühike nimi: Seeneprojekt Projekti toetab:  KIK Projekti kestus: august 2013- aprill 2014 Projektijuht: Annelie Ehlvest, anneli.ehlvest at tartuloodusmaja.ee, 53442160 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus ja loodusearmastus traditsioonilise ja interaktiivse seenenäituse külastamise kaudu.  Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud. Projekti tulemusel valmib kogu kooliaasta […]
Loe edasi

Soome lahe aasta 2014

Projekti täisnimi: Soome lahte tutvustav Eesti-Soome-Vene ühisnäitus “Gulf of Finland Year 2014” Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: august 2013 – mai 2015 Projektijuht: Maris Mägi, maris.magi@tartuloodusmaja.ee, 5152884 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust Soome lahega seotud keskkonnateemadest – Soome lahe unikaalsusest ja ohustatusest ning inimmõjust sellele. Rahvusvahelise Soome lahe aasta (Gulf of Finland Year 2014) tähistamise […]
Loe edasi

Aktiivne loodusinfo 2013

Projekti täisnimi: Aktiivne loodus- ja keskkonnainfo jagamine 2013/2014 Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: aprill 2013 – juuli 2014 Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee, 736 6120 Projekti eesmärgid on: 1) tõsta Tartu linna ja maakonna elanike loodus- ja keskkonnaalast teadlikkust ja aktiivsust, kasutades selleks erinevaid aktiivseid teabe jagamise meetodeid; 2) pakkudes inimestele harivat ja kasulikku ajaveetmisvõimalust, ärgitada neid aktiivsemalt […]
Loe edasi

Keskkonnaklubi 2013

Projekt täisnimi: Lastega perede keskkonnaklubi Projekti toetavad:  KIK Projekti kestus: aprill 2013 – mai 2014 Projektijuht: Mirjam Burget, mirjam.burget@teec.ee, +372 736 6120 Projekti eesmärgid on –          suurendada lapsevanemate keskkonnateadlikkust loengute ja diskussioonide teel keskkonnaklubis; –          tutvustada lapse ja lapsevanema ühise aktiivtegevuse kaudu praktilisi võimalusi igapäevaseks keskkonnahoidlikuks käitumiseks –          kinnistada keskkonnaklubis saadud teadmisi ja suurendada ühiskonna keskkonnateadlikkust artiklite kaudu keskkonnaportaalis ja keskkonnaklubi blogis. Projekti […]
Loe edasi