Keskkonnabuss 2013

Projekti täisnimi: Keskkonnabussi reisid 2013/2014 Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: september 2013 – oktoober 2014 Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee, 736 6120 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonda mõjutavatest otsustest ning seeläbi suunata neid keskkonnasäästlikumalt elama ja teadlikumalt tarbima. Keskkonnabussi reisid viivad osalejaid tutvuma keskkonnasõbralike asutuste ja ettevõtetega, aga tutvustavad ka valitsevaid keskkonnaprobleeme ja valupunkte. […]
Loe edasi

Loodusesõprade õppekäigud 2013/2014

Projekti nimi: Tartu loodusesõprade õppekäigud looduse tundmaõppimiseks Projekti toetas:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 1.09.2013. – 30.11.2014 Projekti juht: Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013 Eesmärk: Tartu linna ja maakonna koolide õpilaste looduse tundmise ja keskkonnateadlikkuse tõus. Selleks korraldati ühe ja kahepäevased õppekäigud looduskeskustesse, kaitsealustele territooriumidele ja looduskaunitesse kohtadesse. Looduskeskustes osalesid õpilased temaatilistel programmidel. Osalejaid oli kokku 658. Toetust kasutati õpilastele […]
Loe edasi

Seeneprojekt 2013

Projekt täisnimi: Seenenäitus ja seeneprogramm 2013 Projekti lühike nimi: Seeneprojekt Projekti toetab:  KIK Projekti kestus: august 2013- aprill 2014 Projektijuht: Annelie Ehlvest, anneli.ehlvest at tartuloodusmaja.ee, 53442160 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus ja loodusearmastus traditsioonilise ja interaktiivse seenenäituse külastamise kaudu.  Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud. Projekti tulemusel valmib kogu kooliaasta […]
Loe edasi

Soome lahe aasta 2014

Projekti täisnimi: Soome lahte tutvustav Eesti-Soome-Vene ühisnäitus “Gulf of Finland Year 2014” Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: august 2013 – mai 2015 Projektijuht: Maris Mägi, maris.magi@tartuloodusmaja.ee, 5152884 Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust Soome lahega seotud keskkonnateemadest – Soome lahe unikaalsusest ja ohustatusest ning inimmõjust sellele. Rahvusvahelise Soome lahe aasta (Gulf of Finland Year 2014) tähistamise […]
Loe edasi

Aktiivne loodusinfo 2013

Projekti täisnimi: Aktiivne loodus- ja keskkonnainfo jagamine 2013/2014 Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: aprill 2013 – juuli 2014 Projektijuht: Kati Kekkonen, kati.kekkonen@tartuloodusmaja.ee, 736 6120 Projekti eesmärgid on: 1) tõsta Tartu linna ja maakonna elanike loodus- ja keskkonnaalast teadlikkust ja aktiivsust, kasutades selleks erinevaid aktiivseid teabe jagamise meetodeid; 2) pakkudes inimestele harivat ja kasulikku ajaveetmisvõimalust, ärgitada neid aktiivsemalt […]
Loe edasi

Keskkonnaklubi 2013

Projekt täisnimi: Lastega perede keskkonnaklubi Projekti toetavad:  KIK Projekti kestus: aprill 2013 – mai 2014 Projektijuht: Mirjam Burget, mirjam.burget@teec.ee, +372 736 6120 Projekti eesmärgid on –          suurendada lapsevanemate keskkonnateadlikkust loengute ja diskussioonide teel keskkonnaklubis; –          tutvustada lapse ja lapsevanema ühise aktiivtegevuse kaudu praktilisi võimalusi igapäevaseks keskkonnahoidlikuks käitumiseks –          kinnistada keskkonnaklubis saadud teadmisi ja suurendada ühiskonna keskkonnateadlikkust artiklite kaudu keskkonnaportaalis ja keskkonnaklubi blogis. Projekti […]
Loe edasi

DigiPamu

Projekt täisnimi: Digitaalse õuesõppevahendi väljatöötamine ja rakendamine Palupõhja ja Muraste looduskoolides. Projekti lühike nimi: DigiPamu Projekti toetab:  Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 1.02.2013 – 19.11.2014 Projektijuht: Helle Kont, helle.kont@tartuloodusmaja.ee, 7361693 Projekti partnerid:  Palupõhja looduskool, Studio Viridis Loodusharidus, Walk & Learn OÜ Projekti eesmärk:   Uued innovaatilised aktiivõppeprogrammid toetavad õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, […]
Loe edasi

Meie elukeskkond 2013

Projekt täisnimi: Meie elukeskkond 2013 Projekti lühike nimi:  Maa päev Projekti toetab:  Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus:  veebruar 2013 – juuni 2013 Projektijuht:  Sirje Janikson, sirje.janikson@tartuloodusmaja.ee, tel. 7 361 693 Projekti eesmärk:  õpilaskonverents “Meie elukeskkond 2013” on juba 18. üle-eestiline rahvusvahelisele Maa päevale pühendatud konverents. Projekti eesmärgiks on laiemalt teadvustada õpilaste keskkonnaalast tegevust ja tutvustada keskkonnaalaseid uurimustöid. Konverentsil osalemine […]
Loe edasi

Keskkonnaalased uurimustööd 2013

Projekt täisnimi: Keskkonnaalaste uurimistööde juhendajate koolitused ja osalejate õppelaager 2013 Projekti toetab:  KIK Projekti kestus: 10.2012 – 06.2014 Projektijuht: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee, 736 6120 Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste ja õpetajate teadlikkust ja oskusi märgata ja uurida keskkonnaalaseid probleeme ning julgustada neid uurimistöödeks vormistama ja avalikkusele esitama pakkudes selleks ühe väljundina konkurssidel osalemise võimalust. Projekti tegevused: 2012. […]
Loe edasi

Loodusetundja konkurss 2013

Projekt täisnimi: Tartu linna ja maakonna koolide loodusetundjate konkursid Projekti toetavad:  Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: september 2012 – juuni 2013 Projektijuht: Tiina Lilleleht; tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee; 53341013 Projekti eesmärk: Tartu linna ja maakonna koolide õpilaste keskkonnateadlikkuse tõus ja parem looduse tundmine. Projekti tegevused: Ökoloogiaviktoriin 8.-9.klasside  õpilastele, eluslooduse tundmise konkurss põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele ja looduskaitseviktoriin gümnaasiumide õpilastele.
Loe edasi