Tartu loodusmaja pakub tuhande viiesajale põhikooli õpilasele tasuta energiasäästu teemalisi õpitubasid!

Tartu loodusmaja
PRESSITEADE
27.02.2019

Tartu loodusmaja pakub tuhande viiesajale põhikooli õpilasele tasuta energiasäästu teemalisi õpitubasid! Eelregistreerimine on avatud.

******

Tartu loodusmaja pakub sel kevadel 6.-9.klassi õpilastele harukordset võimalust osaleda põnevates energiateemalistes õppeprogrammides. Õpilastele on õppeprogrammides osalemine tasuta ning õpetajatel, haridustöötajatel ning teistel huvilistel on võimalik osalemissoovist teada anda eelregistreerimisvormi kaudu.

Õppeprogrammid on loodud Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist rahastatava projekti “Energy Advice! Piirideülesed energiasäästunipid” toel. Tegevusi aitab ellu viia SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolne kaasrahastus. Projekti koordinaatori Katrin Juhansoni sõnul on õppeprogrammides käsitletavad teemad aineteülesed, seotud igapäevaeluga ja väga praktilised, kuid eriti hästi sobivad need täiendama erinevaid loodusainete tunde – bioloogia, keemia, füüsika. Kuna õppeprogrammid toetavad ka põhikooli riiklikku õppekava, siis loodame väga, et õpetajad on aktiivsed ja huvi suur.

Tegevuste fookuses on Lõuna- ja Lääne-Eesti koolinoored ning õppeprogrammidega on võimalik tuua värskust ja vaheldust traditsioonilisse koolipäeva. Õppeprogrammid aitavad tõsta 6.-9. klassi õpilaste keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas oma igapäevaelus teha nutikamaid valikuid, mis aitavad energiat säästa. Eriti oluline on välja tuua lihtsad ja arusaadavad seosed igapäevaste valikute ja keskkonnamõju vahel. Töötoas tegutsedes ja erinevaid lahendusi katsetades on õpilastel seda lihtsam neid seoseid näha.

Eestist viib projekti tegevusi ellu Tartu loodusmaja ning Lätist Kurzeme Demokeskus.
2019. aasta lõpus on kavas korraldada Eesti ja Läti õpilastele võistlus, kus saab enda energiasäästu teemalisi teadmisi proovile panna. Võistluse finaal toimub AHHAA keskuses.

Õppeprogrammide detailsem kirjeldus avaneb eelregistreerimisvormil.

***

Lisainfo projekti ja õppeprogrammidesse registreerimise kohta: https://www.tartuloodusmaja.ee/koostooprojekt/energy-advice-energiasaastu-nipid/
Projekti Facebooki leht: https://www.facebook.com/energyadvicecontest/

#energyadvice

***

Lisainformatsioon:

Katrin Juhanson
Tartu loodusmaja infojuht, projekti koordinaator
+372 50 555 27
E-post: katrin.juhanson@tartuloodusmaja.ee
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010
www.facebook.com/tartuloodusmaja
www.tartuloodusmaja.ee

*******

See pressiteade väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.